Kommenttipyyntö paikallisia tilalämmittimiä koskevan komission asetuksen muuttamisesta

Suomen kannan valmistelemista varten ympäristöministeriö pyytää kommentteja liitteenä (asetus+liite) olevasta ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) toimeenpanosäädöksen 2015/1188 muutosesityksestä. Asetukset saa kommentoitavaksi ympäristöministeriön Pekka…
Lue lisää

Tulevia ekosuunnittelun ja energiamerkinnän kokouksia

Komissio on julkaissut alustavia kokouspäivämääriä seuraaville tuoteryhmille: 16.2. Ulkoiset tehonlähteet 28.2. Energiamerkinnän tuotetietokanta EPREL 7.3. Huoneilmastointilaitteet ja -tuulettimet, paikalliset tilanlämmittimet,…
Lue lisää

Kesäkuun ekosuunnittelukokoukset

Alustavan suunnitelman mukaan komissio järjestää seuraavat kokoukset kesäkuussa: 23.6.2022 MEERP (The Methodology for Ecodesign of Energy-related Products) -metodologian päivittämiseen liittyvä…
Lue lisää

Tulevia kokouksia

Komissio on julkaissut alustavia kokouspäiviä lähikuukausille: 10.3.2022 ilmastointilaitteiden ekosuunnitteluasetuksen revisio kuivausrumpujen ekosuunnitteluasetuksen revisio paikallisten tilalämmittimien ekosuunnitteluasetuksen revisio 31.3.2022 kestävien tuotteiden…
Lue lisää

Kannanottopyyntöjä useiden tuoteryhmien asetusten päivityksiin liittyen

Komissio pyytää kannanottoja useiden tuoteryhmien ekosuunnitteluasetusten päivityksiin liittyen. Saatu palaute otetaan huomioon aloitteen valmistelussa ja kehittelyssä, joten palautetta antamalla voi…
Lue lisää

Kesän ja syksyn alustavat kokouspäivämäärät

Alla on esitetty tiedossa olevat kesän ja syksyn kokouspäivät. Päivämäärät ovat vielä alustavia ja voivat muuttua. 24.6. MEERP (Methodology for…
Lue lisää

Syksyn kokousaikatauluja

Komissio on vahvistanut seuraavat päivämäärät alkusyksyn konsultaatiofoorumikokouksille: ilmastointilaitteet (uudelleentarkastelu) 9.9.2019 paikalliset tilalämmittimet (uudelleentarkastelu) 10.9.2019 kompressorit 11.9.2019 kuivausrummut 18.9.019 Kuulemisfoorumia varten…
Lue lisää

Päivitetty aikataulu kesän konsultaatiofoorumikokouksille

Komissio julkaisi aiemmin kesä- ja heinäkuulle alustavia kokouspäivämääriä, mutta ilmoittivat nyt, että eivät pysty järjestämään kokouksia suunnitellussa aikataulussa. Komissio järjestää…
Lue lisää

Paikallisia tilalämmittimiä koskevan asetuksen uudelleen- katselmointi on alkanut

Komissio on aloittanut paikallisia tilalämmittimiä koskevan asetuksen 2015/1188 uudelleenkatselmoinnin. Lisätietoja löytyy revisiota varten avatulta verkkosivulta. Sivustolla voi myös rekisteröityä sidosryhmään,…
Lue lisää