Liesituulettimet
ENER Lot 22


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Liesituulettimella tarkoitetaan laitetta, jota käytetään laitteesta ohjattavalla moottorilla ja jonka tarkoituksena on kerätä epäpuhdasta ilmaa keittotason yläpuolelta. Asetuksen piiriin kuuluu myös liesien, keittotasojen ja vastaavien ruoanvalmistustuotteiden vierelle asennettu imujärjestelmä, joka imee höyryn alas sisäiseen poistokanavaan. Näin ollen pelkkä liesikupu ei kuulu vaatimusten piiriin, jos se ei sisällä moottoria vaan kytketään olemassa olevan ilmanvaihtojärjestelmän yhteyteen.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ajankohtaista

Ei uutisia

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

Tuotteen teknisessä dokumentaatiossa ja käyttöohjeissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien tai maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on annettava seuraavat tuotetiedot:

 • käytettyjen mittaus- ja laskentamenetelmien lyhytnimi tai viittaus niihin
 • kuluttajien kannalta oleelliset tiedot ruuanvalmistusprosessin kokonaisympäristövaikutusten (esim. energiankulutuksen) vähentämiseksi

Teknisessä dokumentaatiossa ja valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien tai maahantuojien vapaasti käytettävissä olevien internetsivustojen ammattihenkilöille tarkoitetussa osassa on oltava tiedot, jotka tarvitaan laitteen purkamiseen huoltoa varten sitä rikkomatta, sekä lopulliseen purkamiseen tarvittavat tiedot, erityisesti moottorin ja mahdollisten akkujen, kierrätyksen, hyödyntämisen ja käyttöiän päättyessä tapahtuvan hävittämisen osalta.

Tuotetietovaatimustaulukko määritetään asetuksen liitteessä I kohdassa 2.3.

Voimaantulo 20. helmikuuta 2015

Erityiset vaatimukset

Energiatehokkuusindeksi (EEIhood) ja virtausdynaaminen hyötysuhde (FDEhood)

Kotitalouksien liesituulettimien suurimman EEIhood -arvon ja pienimmän FDEhood -arvon rajojen on oltava alla olevan taulukon mukaiset.

Voimaantulo EEIhood FDEhood
20.2.2015 EEIhood < 120 FDEhood > 3
20.2.2017 EEIhood < 110 FDEhood > 5
20.2.2019 EEIhood < 100 FDEhood > 8
 • Liesituulettimien, joiden suurin ilmavirta millä tahansa käytössä olevalla asetuksella on suurempi kuin 650 m3/h, on siirryttävä automaattisesti ilmavirtaan, joka on 650 m3/h tai pienempi, liitteessä II määritellyssä ajassa tlimitVoimaantulo 20. helmikuuta 2015
 • Liesituulettimissa, jotka valaisevat keittotasoa, valaistusjärjestelmän keskimääräisen valaistusvoimakkuuden (Emiddle) keittotasolla on oltava suurempi kuin 40 luksia vakio-olosuhteissa mitattuna. Voimaantulo 20. helmikuuta 2015

Voimaantulo 20. elokuuta 2015:

Virransäästötila

 • Tehonkulutus pois päältä -tilassa: tehonkulutus pois päältä -tilassa ei saa olla suurempi kuin 1,00 wattia.
 • Tehonkulutus valmiustilassa:
  • Tehonkulutus tilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminto tai jossa mahdollistetaan yksinomaan uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin, ei saa olla suurempi kuin 1,00 wattia.
  • Laitteen tehonkulutus tilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan tieto- tai tilanäyttö tai jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminnon ja tieto- tai tilanäytön yhdistelmä, ei saa olla suurempi kuin 2,00 wattia.
 • Pois päältä -toiminnon ja/tai valmiustilatoiminnon saatavuus: kotitalouksien liesituulettimissa on oltava pois päältä -tila ja/tai valmiustila sekä/tai muu toimintatila, joka ei ylitä pois päältä -tilalle ja/tai valmiustilalle asetettuja sovellettavia tehonkulutusvaatimuksia, kun laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen.

Voimaantulo 20. elokuuta 2017:

Virransäästötila

 • Tehonkulutus pois päältä -tilassa: tehonkulutus pois päältä -tilassa ei saa olla suurempi kuin 0,50 wattia.
 • Tehonkulutus valmiustilassa: tehonkulutus tilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminto tai jossa mahdollistetaan yksinomaan uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin, ei saa olla suurempi kuin 0,50 wattia.
 • Laitteen tehonkulutus tilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan tieto- tai tilanäyttö tai jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminnon ja tieto- tai tilanäytön yhdistelmä, ei saa olla suurempi kuin 1,00 wattia.
 • Tehonhallinta: kun kotitalouksien liesituulettimessa ei ole päätoiminto aktivoituna tai kun yksi tai useampi muu energiaa käyttävä tuote ei ole riippuvainen laitteen toiminnoista, laitteessa on oltava, lukuun ottamatta tilanteita, joissa vaatimus ei ole perusteltu laitteen käyttötarkoituksen vuoksi, tehonhallintatoiminto tai vastaava, joka siirtää laitteen sen tarkoitetun käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen lyhyimmän mahdollisen ajan kuluttua automaattisesti
  • valmiustilaan, tai
  • pois päältä -tilaan, taikka
  • muuhun tilaan, jossa pois päältä -tilalle ja/tai valmiustilalle asetetut sovellettavat tehonkulutusvaatimukset eivät ylity, kun laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen.
 • Tehonhallintatoiminto on oltava aktivoituna ennen laitteen toimitusta.
 • Liesituulettimissa, joissa on keittoajan automaattinen toimintatila, ja täysin automaattisissa liesituulettimissa, viiveen, jonka kuluttua tuote siirtyy automaattisesti edellisessä kohdassa tarkoitettuihin tiloihin, on oltava yksi minuutti siitä, kun sekä moottori että valaistus on kytketty pois päältä joko automaattisesti tai käsikäyttöisesti.

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

1.1.2015 alkaen liesituulettimissa on oltava energiamerkki.

Tavarantoimittaja on vastuussa seuraavista asioista (Voimaantulo 1. tammikuuta 2015):

 • Saataville asetetaan liitteen IV kohdan B mukainen tuoteseloste. Sähköinen tuoteseloste asetetaan vähittäismyyjien saataville jokaisesta liesituulettimen mallista.
 • Jäsenvaltioiden viranomaisten saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteen V kohdassa B määritelty tekninen asiakirja-aineisto.
 • Asetuksen mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät.
 • Energiatehokkuusindeksi lasketaan liitteen II ja energiatehokkuusluokka liitteen I mukaisesti. Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka, valotehokkuusluokka ja rasvansuodatustehokkuuden luokka määritetään liitteen I ja lasketaan liitteen II mukaisesti.
 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.
 • Kukin liesituuletin on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III kohdan 2 mukainen.
 • Sähköinen merkki asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta liesituulettimien mallista.

Merkki

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

 • Markkinoille saatettavien, energiatehokkuusluokkaan A-G kuuluvien liesituulettimien merkin on oltava merkin 1 tai 2 mukainen. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015
 • Markkinoille saatettavien, energiatehokkuusluokkaan A+ – F kuuluvien liesituulettimien merkin on oltava merkin 2 tai 3 mukainen. Voimaantulo 1. tammikuuta 2016
 • Markkinoille saatettavien, energiatehokkuusluokkaan A++ – E kuuluvien liesituulettimien merkin on oltava merkin 3 tai 4 mukainen. Voimaantulo 1. tammikuuta 2018
 • Markkinoille saatettavien, energiatehokkuusluokkaan A+++ – D kuuluvien liesituulettimien merkin on oltava merkin 4 mukainen. Voimaantulo 1. tammikuuta 2020

Vaatimukset jälleenmyyjille

 • Kaikissa myyntipisteessä olevissa kotitalouksien liesituulettimissa on ulkopinnalla etuosassa tai päällä selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015
 • Energiamerkkejä on neljä erilaista:
  • A–G luokitellut liesituulettimet, voivat käyttää myös A+-F luokitellut merkkiä. Merkki poistuu käytöstä 1.1.2016.
  • A+-F luokitellut liesituulettimet. Merkki poistuu käytöstä 1.1.2018.
  • A++-E luokitellut liesituulettimet. Merkki poistuu käytöstä 1.1.2020.
  • A+++-D luokitellut liesituulettimet

Merkin tiedot

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • energiatehokkuusluokka
 • vuotuinen energiankulutus
 • virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka
 • valotehokkuusluokka
 • rasvansuodatuksen erotusasteen luokka
 • meluarvo

Verkkokauppa

Voimaantulo 1.4.2015 alkaen, voi soveltaa jo 1.1.2015 alkaen:

Liesituulettimen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset täältä.

Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Voimaantulo 1.4.2015 alkaen, voi soveltaa jo 1.1.2015 alkaen:

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kotitalouksien liesituulettimia, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava seuraavassa järjestyksessä

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • energiatehokkuusluokka
 • vuotuinen energiankulutus
 • virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka
 • valotehokkuusluokka
 • rasvansuodatuksen erotusasteen luokka
 • äänitehotaso

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä IV esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Voimaantulo 1.4.2015 alkaen:

Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.

Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuden kannalta markkinoiden parhaiten suoriutuvien kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien viitearvot on määritetty asetuksen 66/2015 liitteessä IV:

 Kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien viitearvot
Kotitalouksien uunit Sähkö EEIcavity = 70,7
Kaasu EEIcavity = 75,4
Kotitalouksien keittotasot Sähkö ECelectric cooking = 169,3
Kaasu EEgas burner = 63,5 %
Kotitalouksien liesituulettimet Ilmavirta FDEhood = 22
Melu 51 dB ilmavirralla 550 m3/h; 57 dB ilmavirralla 750 m3/h