Markkinoille saattaminen ja käyttöönotto

Se, milloin tuote on saatettu markkinoille on olennainen tieto selvittäessä koskevatko tietyt vaatimukset tuotetta.

Markkinoille saattaminen tapahtuu sinä hetkenä, kun tuote ensimmäisen kerran asetetaan saataville EU:n markkinoilla. Asettamisella saataville markkinoilla tarkoitetaan tuotteen toimittamista EU:n markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko korvausta vastaan tai veloituksetta. Toimen toteuttaa joko valmistaja tai maahantuoja, eli valmistaja ja maahantuoja ovat ainoat talouden toimijat, jotka saattavat tuotteita markkinoille

On huomattava, että markkinoille saattamisen käsite viittaa yksittäiseen fyysiseen tuotteeseen eikä tuotetyyppiin, riippumatta siitä, onko tuote valmistettu yksittäiskappaleena vai sarjatuotantona.  Sen sijaan esim. kirpputorimyynti tai muu tuotteen asettaminen saataville toiseen kertaan EU:n markkinoilla ei määritelmällisesti ole markkinoille saattamista.

Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetuksissa määritellyt vaatimusten voimaantulot tarkoittavat siis sitä, että ne koskevat vain niitä tuotteita, jotka on saatettu markkinoille vaatimusten voimaantulopäivämäärän jälkeen eikä takautuvasti niitä, jotka EU:n markkina-alueella jo ovat. Näin ollen myymälöissä ja varastoissa EU-alueella olevat tuotteet voidaan vapaasti myydä eteenpäin.

Käyttöönotolla tarkoitetaan tuotteen ensimmäistä käyttöä käyttötarkoitukseensa EU:ssa. Lainsäädännössä käyttöönotto on rinnasteinen markkinoille saattamiseen, ja sillä viitataan tilanteeseen, jossa fyysistä tuotetta ei koskaan tuoda markkinoille vaan se rakennetaan suoraan loppukäyttäjän luona ja otetaan käyttöön. Tällaisenkin tuotteen tulee olla vaatimustenmukainen, mutta tällöin markkinoille saattamista ei tarkastella vaan ainoastaan käyttöönoton päivänmäärää