CE ja muut merkinnät

ceCE-merkinnällä valmistaja takaa varmistaneensa, että laite täyttää EU:n sille asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä, kuluttajansuojaa ja energiatehokkuutta koskevat vaatimukset. CE-merkintä mahdollistaa laitteiden vapaan liikkuvuuden EU:n markkinoilla. CE-merkintää ei siis voi ostaa mistään, eikä se ole viranomaisen hyväksyntä.

CE-merkinnästä hyötyvät monet suomalaisetkin yritykset, joiden laitteiden pääsyn eurooppalaisille markkinoille merkintä takaa. CE-merkintä on kiinnitettävä tuotteeseen tai sen arvokilpeen näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos tämä ei ole laitteen luonteen vuoksi kuitenkaan mahdollista, se on kiinnitettävä pakkaukseen ja mukana oleviin asiakirjoihin.

CE-merkinnän lisäksi kaikissa sähkölaitteissa on oltava tyyppi-, erä- tai sarjanumero, jonka avulla ne voidaan tunnistaa. Jos laitteen koko tai luonne ei tätä salli, on vaadittu tieto annettava pakkauksessa tai laitteen mukana olevassa asiakirjassa. Valmistajan on ilmoitettava nimensä, rekisteröidyn tuotenimensä tai tavaramerkkinsä sekä osoitteensa laitteessa tai, mikäli se ei ole mahdollista, laitteen pakkauksessa tai laitteen mukana olevassa asiakirjassa.

Jos laite on valmistettu EU:n ulkopuolella, maahantuojan on varmistettava, että valmistaja on kiinnittänyt laitteeseen vaaditut merkinnät. Maahantuojan on ilmoitettava nimensä, rekisteröidyn tuotenimensä tai tavaramerkkinsä sekä osoitteensa laitteessa tai, mikäli se ei ole mahdollista, laitteen pakkauksessa tai laitteen mukana olevassa asiakirjassa. Jos sähkölaitteen käyttöympäristölle on annettu rajoituksia, tästä on oltava selkeä ilmoitus laitteessa, tarvittaessa myös pakkauksessa.