Sähköinen energiamerkintä ja tuoteseloste

Internetin kautta tapahtuvan myynnin, vuokraamisen tai osamaksulla ostamisen yhteydessä on oltava sähköinen energiamerkki ja tuoteseloste.

Tavarantoimittajien saataville asettaman asianmukaisen merkin on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Sähköisen energiamerkinnän sisältö on kerrottu tuoteryhmäkohtaisissa asetuksissa, jotka löytyvät Tuotevaatimukset-sivulta kohdasta Energiamerkintävaatimukset. Merkin koon on oltava sellainen, että merkki on selkeästi nähtävissä ja luettavissa ja oikeassa suhteessa kokoon nähden. Merkki voidaan esittää kerrosteisellä näyttötavalla (kuvalinkillä), jolloin merkkiin johtavan kuvan on oltava alla olevan kappaleen mukainen.

Kerrosteinen näyttötapa – Merkkiin johtava kuva

Kun kyseessä on kerrosteinen näyttötapa, merkkiin johtavan kuvan on

 • oltava nuolen muotoinen ja vastattava väriltään merkissä mainittavan tuotteen energiatehokkuusluokkaa
 • esitettävä nuolessa tuotteen energiatehokkuusluokka valkoisella värillä samalla kirjasinkoolla kuin tuotteen hinta
 • oltava muodoltaan jompikumpi seuraavista:
 • Nuolimerkit voi ladata täältä (Nested display arrows for labels -paketti)

Kerrosteinen näyttötapa – Merkki

Merkin tiedot on esitettävä kerrosteisessä näyttötavassa seuraavassa järjestyksessä:

 • merkkiin johtavan kuvan on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä
 • kuvan on linkityttävä merkkiin
 • merkin on tultava näkyville, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä
 • merkin on tultava näkyville ponnahdusikkunana, uutena välilehtenä, uutena sivuna tai upotettuna näkymänä
 • merkkiä on voitava suurentaa kosketusnäytöllä koskettamalla tapahtuvaan suurentamiseen käytettävillä laitteen tavanomaisilla toiminnoilla
 • merkki poistuu näkyvistä suljettaessa se asianomaisesta kohdasta tai muulla vakiomuotoisella sulkemisjärjestelmällä
 • jos merkkiä ei pystytä näyttämään, grafiikan vaihtoehtona esitettävässä tekstissä on mainittava tuotteen energiatehokkuusluokka samalla kirjasinkoolla kuin hinta
esimerkki energiamerkki verkossa
Esimerkki energiamerkkiin johtavan kuvalinkin sekä tuoteselostelinkin esittämisestä
Esimerkki energiamerkin esittämisestä kerrosteisellä näyttötavalla

Sähköinen tuoteseloste

Tavarantoimittajien saataville asettaman sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Tuoteselosteen sisältö on kerrottu tuoteryhmäkohtaisissa asetuksissa, jotka löytyvät Tuotevaatimukset-sivulta kohdasta Energiamerkintävaatimukset. Valaisimilla ja lampuilla erillistä tuoteselostetta ei kuitenkaan ole, eli pelkkä energiamerkki verkkosivuilla riittää. Tuoteselosteen on oltava kooltaan sellainen, että se on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Tuoteseloste voidaan esittää hinnan läheisyydessä linkillä, jolloin tuoteselosteeseen johtavassa linkissä on mainittava selkeästi ja helposti luettavasti ”Tuoteseloste”. Jos käytetään linkkiä, tuoteselosteen on tultava esiin, kun hiirtä napsautetaan linkin päällä, hiiri viedään linkin päälle tai kosketusnäytöllä tehdään linkin päällä laajennusliike.