Toimijoiden roolit

Ennen kuin tuote päätyy kaupan hyllylle, se on saattanut kulkea pitkän toimijaketjun läpi. Eri lainsäädännöissä näitä toimijoita kutsutaan eri nimillä, esimerkiksi energiamerkintädirektiivissä on määritelty vain kaksi toimijaroolia: tavarantoimittaja ja jälleenmyyjä. Yhtenäistetyssä EU:n lainsäädännössä toiminnanharjoittajat jaetaan kuitenkin neljään ryhmään: valmistajiin, valtuutettuihin edustajiin, maahantuojiin ja jakelijoihin. Näillä kaikilla on oma roolinsa tuotteen vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa. Tämän takia toiminnanharjoittajan on erittäin tärkeä tunnistaa, mikä on hänen roolinsa toimijaketjussa ja mitä velvollisuuksia roolin myötä hänelle kuuluu.

Valmistaja

Valmistajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa, suunnitteluttaa tai valmistuttaa tuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään. On huomattava, että suomalainen maahantuoja, joka hankkii tuotteita Kaukoidästä ja myy niitä täällä eri tuotemerkillä, saattaa joutua ottamaan itselleen valmistajan vastuut ja on siten velvollinen laatimaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Valtuutettu edustaja

Valtuutetulla edustajalla tarkoitetaan EU:n alueelle sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen valtuutus hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät.

Maahantuoja

Maahantuojalla tarkoitetaan EU:n alueelle sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuotavan tuotteen EU:n markkinoille.

Maahantuojaa pidetään valmistajana, kun maahantuoja saattaa tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään. Valmistajan velvollisuuksia ei kuitenkaan sovelleta maahantuojaan, jos tuotteen alkuperäinen valmistaja on laatinut EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja valmistajan nimi ja osoite on ilmoitettu tuotteessa, tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana olevassa asiakirjassa. Maahantuoja pidetään myös valmistajana, kun maahantuoja muuttaa jo markkinoille saatettua tuotetta tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

Tavarantoimittaja

Tavarantoimittajalla tarkoitetaan valmistajaa tai tämän valtuutettua edustajaa EU:ssa tai maahantuojaa, joka saattaa tuotteen EU:n markkinoille tai ottaa tuotteen käyttöön EU:n markkinoilla. Näiden puuttuessa tavarantoimittajana pidetään luonnollista tai oikeushenkilöä, joka saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön tuotteita

Jakelija

Jakelijalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka asettaa tuotteen saataville markkinoilla eli tuo kansallisille markkinoille EU:n alueella valmistetun tai EU:n markkinoille jo aikaisemmin saatetun tuotteen. Jakelijoita ovat myös tuotteiden vähittäis- ja tukkumyyjät sekä liiketoimintaa harjoittavat käytetyn tavaran kauppiaat, kuten kierrätyskeskukset ja kirpputorit.

Jakelijaa pidetään valmistajana, kun jakelija saattaa tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään. Valmistajan velvollisuuksia ei kuitenkaan sovelleta jakelijaan, jos tuotteen alkuperäinen valmistaja on laatinut EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja valmistajan nimi ja osoite on ilmoitettu tuotteessa, tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana olevassa asiakirjassa. Jakelijaa pidetään myös valmistajana, kun jakelija muuttaa jo markkinoille saatettua tuotetta tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

Jälleenmyyjä

Jälleenmyyjällä tarkoitetaan vähittäiskauppiasta tai muuta henkilöä, joka myy, vuokraa, myy osamaksulla tai esittelee tuotteita käyttäjille. Jälleenmyyjä tarkoittaa siis jakelijaa muussa EU:n lainsäädännössä.

Toiminnanharjoittaja

Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa ja jakelijaa.

Tuotteiden markkinavalvonnasta vastaa Tukes. Koska Tukes on kansallinen markkinavalvontaviranomainen, kohdistaa se markkinavalvontatoimensa toimitusketjussa ylimpään Suomessa olevaan toiminnanharjoittajaan.