Korjattavuuden pisteytysjärjestelmä

Korjattavuuden pisteytysjärjestelmän avulla tuoteryhmän laitteiden korjattavuutta voisi vertailla yhtä helpolla tavalla kuin laitteiden energiatehokkuutta voidaan vertailla energiamerkintöjen avulla.

Komission tutkimusyksikkö JRC kehittänyt menetelmän siitä miten laitteiden korjattavuus voitaisiin pisteyttää, jotta kuluttaja voisi valita helpoimmin korjattavan laitteen.

Korjattavuuden pisteytysjärjestelmässä tarkastellaan jokaista tuoteryhmälle erikseen, sillä siten voidaan parhaiten ottaa huomioon kyseiselle tuoteryhmälle korjaukseen vaikuttavat merkittävät tekijät.

Järjestelmässä selvitetään aluksi tuotteen tärkeimmät osat korjattavuuden kannalta ja niiden osalta kuinka tärkeitä ne ovat tuotteen päätoiminnalle, miten usein ne hajoavat ja miten usein niitä päivitetään/uusitaan. Sen jälkeen tuoteryhmän ja sen osien osalta tarkastellaan 12 parametriä, joista valitaan jokaiselle tuoteryhmälle oleellisimmat.

 • Purkamisen vaiheet
 • Kiinnitykset
 • Työkalut
 • Purkamisaika
 • Vianetsintä
 • Tiedon saatavuus
 • Varaosat
 • Ohjelmisto
 • Turvallisuus, taidot ja työympäristö
 • Tiedon siirto ja tiedon hävittäminen
 • Salasanan resetointi ja tehdasasetusten palautus
 • Takuu

Lopputuloksena saadaan minimivaatimukset, jotka kaikkien tuoteryhmän tuotteiden tulee täyttää sekä pisteluvut tuotteen korjattavuudelle.

Pisteiden saaminen esitetään jokaisen parametrin osalta selkeästi. Järjestelmässä annetaan pisteet ns. läpinäkyvästi, sillä on tärkeää, että tulokset ovat mitattavia, todennettavia, toistettavia, luotettavia ja tarkkoja.

Yhtenä ajatuksena on ollut, että korjattavuuden pisteytys tulisi esille energiamerkinnän rinnalle niille laitteille, joilla energiamerkintä on käytössä (kuluttajalaitteet), mutta vielä ei ole tehty päätöstä otetaanko pisteytysjärjestelmä käyttöön tai missä muodossa se otetaan käyttöön.

Järjestelmää on toistaiseksi testattu pesukoneille, imureille ja kannettaville tietokoneille.

Lisätietoa: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/analysis-and-development-scoring-system-repair-and-upgrade-products

Sivu päivitetty: 1.3.2021