Poängsystem för reparerbarhet

Med hjälp av poängsystemet för reparerbarhet kan möjligheten att reparera hos produkter i olika produktgrupper jämföras lika enkelt som man kan jämföra produkternas energieffektivitet med hjälp av energimärkningar.

Kommissionens forskningsenhet JRC har utvecklat en metod för att poängsätta produkternas reparerbarhet så att konsumenten kan välja en apparat som är lättast att reparera.

I poängsystemet för reparerbarhet granskas varje produktgrupp separat för att bättre beakta de faktorer som mest påverkar reparerbarheten i produktgruppen i fråga.

I systemet tar man först reda på produktens viktigaste delar med hänsyn till reparerbarhet och hur viktiga dessa är för produktens huvudfunktion, hur ofta de går sönder och hur ofta de uppdateras/förnyas. Sedan granskas produktgruppen och dess delar genom 12 parametrar, varav de viktigaste väljs för varje produktgrupp.

 • Steg för demontering
 • Fastsättningar
 • Verktyg
 • Tid för demontering
 • Felsökning
 • Tillgänglig information
 • Reservdelar
 • Programvara
 • Säkerhet, kunskaper och arbetsmiljö
 • Dataöverföring och förstörelse av data
 • Återställning av lösenord och fabriksåterställning
 • Garanti

Slutresultatet är de minimikrav som alla produkter i produktgruppen måste uppfylla och poängantalet för produktens reparerbarhet.

Poängsättningen beskrivs tydligt för varje parameter. Systemets poängsättning är transparent eftersom det är viktigt att resultaten är mätbara, verifierbara, reproducerbara, tillförlitliga och noggranna.

En tanke har varit att poängsättningen för reparerbarheten skulle visas sida vid sida med energimärkningen för de produkter som omfattas av energimärkning (konsumentprodukter), men man har ännu inte fattat ett beslut om huruvida poängsystemet tas i bruk eller i vilken form det tas i bruk.

Systemet har tillsvidare testats på tvättmaskiner, dammsugare och bärbara datorer.

Mer information: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/analysis-and-development-scoring-system-repair-and-upgrade-products

Sidan uppdaterats: 1.3.2021