Vilka krav på cirkulär ekonomi finns det redan i ekodesignförordningar?

Ekodesign för produkter har tidigare fokuserat nästan uteslutande på produkternas energieffektivitet, men de senaste åren har tyngdpunkten för ekodesign också skiftat mot cirkulär ekonomi.

De första förordningarna antogs 2019 och där hade man för första gången beaktat cirkulär ekonomi på allvar och kraven avseende produktgrupper riktades utöver energieffektiviteten också mot bl.a. möjligheten att reparera och återvinna produkter. Vid utarbetande av ekodesignförordningarna har man för varje produktgrupp tagit fram väsentliga kriterier som kan förbättra produktgruppernas miljöpåverkan.

De produktgrupper i vars förordningar frågorna om cirkulär ekonomi har beaktats i hög grad

  • Svetsutrustning
  • Kylskåp, frysar och vinlagringsskåp
  • Tvättmaskiner
  • Diskmaskiner
  • Tv-apparater och elektroniska bildskärmar
  • Kyl och frys i handeln (med försäljningsfunktion)
  • Ljuskällor

Produkternas livslängd ökar när reparerbarheten förbättras

I förordningarna har avsikten varit att förlänga produkternas livslängd huvudsakligen genom att ställa krav på att apparaterna är reparerbara och att det finns reservdelar för dem.

Enligt förordningarna ska reservdelar finnas tillgängliga i minst 7–10 år efter att den sista produkten av en viss modell har förts ut på marknaden. De tillgängliga reservdelarna är i regel sådana som oftast går sönder i produkten. Tack vare kraven behöver man inte sluta använda produkten bara för att trasiga delar inte kan bytas. Reservdelarna ska levereras inom 15 arbetsdagar från beställningen och det ska vara möjligt att byta dem med vanliga verktyg utan att ta isär produkten. Reservdelskatalogen och beställningsmetoden ska vara allmänt tillgängliga och fria att använda.

Vissa reservdelar och uppgifter endast för professionella reparatörer

De tillgängliga reservdelarna och möjligheten att få information om reparation och underhåll har uppdelats i allmänt tillgängliga och endast tillgängliga för professionella reparatörer. Alla ska ha tillgång till sådana reservdelar som vem som helst kan på ett säkert och förhållandevis lätt sätt byta och endast professionella reparatörer ska ha tillgång till reservdelar vars byte förutsätter yrkeskunskaper. Till exempel för kylskåp kan alla få reservdelar såsom handtag, packningar och hyllor och professionella reparatörer har tillgång till bl.a. termostat, temperaturgivare och kretskort. Dessutom ska det finnas tillräcklig information för att reparera, underhålla och demontera apparaterna. Till exempel information om demontering ska vara tillgänglig på internet i minst 15 år.

Programvara måste kunna uppdateras

Samtidigt ställer man krav på bl.a. att programuppdateringar ska vara tillgängliga för produkter som innehåller programvara 7–10 år efter att produkten har förts ut på marknaden så att man inte behöver sluta använda produkten på grund av att programmet har blivit föråldrat.

Krav avseende märkningar, farliga kemikalier och funktioner

Utöver kraven på reparerbarhet och demonterbarhet ställer ekodesignförordningarna krav på bl.a. märkningar, användning av farliga kemikalier, funktioner och vattenförbrukning.

Enligt förordningarna ska till exempel bildskärmar ha märkningar om eventuell kadmium och plastkomponenternas polymertyp, kyl- och frysutrustning om köldmedium och eventuell vakuumisoleringspanel, svetsutrustning om förbrukning av svetstråd och med lampor ska förpackningarna innehålla uppgifter om bland annat kvicksilver, användningsförhållanden och livslängd.

Farliga ämnen och kemikalier regleras huvudsakligen genom annan lagstiftning, men till exempel i ekodesignförordningen för elektroniska bildskärmar förbjuds användningen av halogenerade flamskyddsmedel i bildskärmarnas hölje och stativ.

Kraven på funktion och användning anknyter till exempel till att ställa en nivå som produkten måste uppnå (t.ex. tvättresultat eller tvättid) eller det att konsumenten får tillräcklig information om användning, installation och underhåll av produkten och andra egenskaper hos produkten.

Mer information om produktgruppspecifika krav på cirkulär ekonomi och energieffektivitet

Mer information om kraven hittar du på produktspecifika sidor under menyn ”produktkrav”.