Energimärkning

Syftet med energimärkning är informera konsumenterna om energiförbrukningen av en produkt och dess andra egenskaper och på så vis hjälpa konsumenterna att fatta välavvägda konsumtionsbeslut. De produkter som omfattas av en produktgruppspecifik förordning om energimärkning ska förses med energimärke.

Ramarna för energimärkning fastställs på EU-nivå i energimärkningsdirektivet (2010/30/EU). Direktivet har införts i Finland genom lagen om ekodesign (1005/2008). Med stöd av energimärkningsdirektivet utfärdas bindande bestämmelser för produktgruppen i fråga. Kraven på energimärkning gäller bara de produktgrupper som omfattas av en produktgruppspecifik förordning.

Kommissionen meddelar de produktgruppspecifika bestämmelserna om energimärkning som delegerade förordningar som är direkt tillämpliga i Finland. Medlemsstaterna röstar inte om delegerade förordningar men de kan yttra sig i samrådsforum.

Kravet på energimärkning gäller både produkter som säljs i fysiska butiker och i webbutiker. Kravet på elektronisk energimärkning och produktblad i webbutiker började gälla den 1 januari 2015. I den horisontella förordningen fastställs kraven på energimärkning som ska hållas synlig i webbutiker. De väsentliga är att konsumenterna ska se energimärkningen innan de fattar beslut om att köpa produkten.

Ett nedladdningsbart underlag för energimärke finns här.