Energimärkning

Syftet med energimärkning är informera konsumenterna om energiförbrukningen av en produkt och dess andra egenskaper och på så vis hjälpa konsumenterna att fatta välavvägda konsumtionsbeslut. De produkter som omfattas av en produktgruppspecifik förordning om energimärkning ska förses med energimärke.

Ramarna för energimärkning fastställs på EU-nivå i EU parlamentets och rådets förordning om energimärkning (EU) 2017/1369. Förordningen trädde i kraft i juli 2017 och den ersätter det gamla energimärkningsdirektivet. Den nya ergimärkningsförordningen har flera stora nyheter, till exempel energimärkningen med A+++ till G ska ersättas av skalan A till G för alla produkter som omfattas av obligatorisk energimärkning. I den nya ramförordningen bestämdes också att kommissionen ska hålla med en databas (EPREL) som ska ge en bättre överblick över energimärkta produkter och relaterad information.  Med stöd av energimärkningsförordning utfärdas bindande bestämmelser för produktgruppen i fråga. Kraven på energimärkning gäller bara de produktgrupper som omfattas av en produktgruppspecifik förordning.

Kommissionen meddelar de produktgruppspecifika bestämmelserna om energimärkning som delegerade förordningar som är direkt tillämpliga i Finland. Medlemsstaterna röstar inte om delegerade förordningar men de kan yttra sig i samrådsforum.

Kravet på energimärkning gäller både produkter som säljs i fysiska butiker och i webbutiker. Kravet på elektronisk energimärkning och produktblad i webbutiker började gälla den 1 januari 2015. I den horisontella förordningen fastställs kraven på energimärkning som ska hållas synlig i webbutiker. De väsentliga är att konsumenterna ska se energimärkningen innan de fattar beslut om att köpa produkten.

Ett nedladdningsbart underlag för energimärke finns här.