Energiamerkintä

Uudesta energiamerkinnästä tarkempaa lisätietoa löydät täältä: energiamerkinta.fi

***

Energiamerkinnän tavoitteena on informoida kuluttajia tuotteen energiankulutuksesta ja sen muista ominaisuuksista sekä auttaa kuluttajaa näin tekemään harkittuja kulutusvalintoja. Tuotteisiin, joista on annettu tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäasetus, on kiinnitettävä energiamerkki.

Energiamerkinnän puitteista säädetään EU:n tasolla energiamerkintäasetuksessa (EU) 2017/1369. Asetus tuli voimaan 1. päivänä elokuuta 2017, ja sillä on korvattu aiempi energiamerkintädirektiivi.

Energiamerkintäasetuksen, kuten aiemmin direktiivinkin nojalla annetaan sitovia tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä. Energiamerkintävaatimukset koskevat vain niitä tuoteryhmiä, joista on säädetty tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäasetus.

Komissio antaa energiamerkintää koskevat tuoteryhmäkohtaiset säädökset ns. delegoituina asetuksina, jotka ovat sellaisinaan voimassa Suomessa. Jäsenvaltiot eivät äänestä delegoiduista asetuksista, mutta niillä on mahdollisuus tulla kuulluksi kuulemisfoorumeissa.

Energiamerkintävaatimus koskee myymälöissä myytävien tuotteiden lisäksi myös nettikauppoja. Vaatimus sähköisestä energiamerkinnästä ja tuoteselosteesta verkkokaupassa tuli voimaan 1.1.2015. Tällä asetuksella määritetään verkkokaupassa esillä pidettävien energiamerkkien vaatimukset. Tarkoituksena on, että kuluttaja näkee energiamerkinnän ennen ostopäätöksen tekemistä.

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.