Energiamerkintä

Energiamerkinnän tavoitteena on informoida kuluttajia tuotteen energiankulutuksesta ja sen muista ominaisuuksista ja auttaa kuluttajaa näin tekemään harkittuja kulutusvalintoja. Tuotteisiin, joista on annettu tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäasetus, on kiinnitettävä energiamerkki.

Energiamerkinnän puitteista säädetään EU:n tasolla energiamerkintäasetuksessa (EU) 2017/1369. Asetus tuli voimaan 1. päivänä elokuuta 2017, ja sillä on korvattu aiempi energiamerkintädirektiivi (2010/30/EU). Kansallisella tasolla energiamerkinnästä säädetään ekosuunnittelulaissa (1005/2008). Kansallista lakia tullaan päivittämään asetuksen edellyttämien muutosten osalta. Energiamerkintäasetuksen, kuten aiemmin direktiivinkin nojalla annetaan sitovia tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä. Energiamerkintävaatimukset koskevat vain niitä tuoteryhmiä, joista on säädetty tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäasetus.

Komissio antaa energiamerkintää koskevat tuoteryhmäkohtaiset säädökset delegoituina asetuksina, jotka ovat sellaisinaan voimassa Suomessa. Jäsenvaltiot eivät äänestä delegoiduista asetuksista, mutta jäsenmailla on mahdollisuus tulla kuulluksi kuulemisfoorumeissa.

Energiamerkintävaatimus koskee myymälöissä myytävien tuotteiden lisäksi myös nettikauppoja. Vaatimus sähköisestä energiamerkinnästä ja tuoteselosteesta verkkokaupassa tuli voimaan 1.1.2015. Tällä horisontaalisella asetuksella määritetään verkkokaupassa esillä pidettävien energiamerkkien vaatimukset. Oleellisinta on, että kuluttaja näkee energiamerkinnän ennen ostopäätöksen tekemistä.

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.