Ekosuunnitteludirektiivin uudistaminen

Näille sivuille päivitetään tietoa ekosuunnitteludirektiivin uudistamisen edistymisestä.

Ekosuunnitteludirektiivi uudistetaan kestävien tuotteiden aloitteen (SPI) yteydessä. Lainsäädäntöehdotuksen ytimenä tulee olemaan ekosuunnitteluvaatimusten laajentuminen energiaan liittyvien tuotteiden ulkopuolelle. Mukaan sääntelyn piiriin ovat alustavasti tulossa mm. tekstiilit, huonekalut sekä vaikutukseltaan merkittävät välituotteet, kuten teräs ja sementti. Uudistuksen tarkoituksena on, että kuluttajat saisivat jatkossa parempia tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, ovat paremmin korjattavia, kierrätettäviä sekä kestävät pidempään. Komissio kysyi alustavasta vaikutusten arviosta palautetta viime vuoden loppupuolella ja sai siihen yhteensä 193 kommenttia. Kestävien tuotteiden aloitteesta on tulossa alkuvuodesta julkinen kuuleminen ja itse lainsäädäntöehdotus on tulossa loppuvuodesta 2021 (Q4).

Direktiivin uudistukseen liittyy osin myös aloitteet kuluttajien roolin vahvistamisesta sekä elektroniikan ja ICT-tuotteiden ympäristövaikutusten parantamisesta.

Kuluttajien roolia vahvistetaan aloitteella: Consumer policy – strengthening the role of consumers in the green transition. Sen tarkoituksena on edistää kuluttajien oikeuksia mm. suojelemalla heitä viherpesulta, tuotteiden ennenaikaiselta vanhenemiselta sekä laatia vähimmäisvaatimuksia kestävyysmerkinnöille. Kuluttajien tuotteiden korjauttamisoikeutta vahvistetaan mm. tietovaatimuksilla, varaosien saatavuuden parantamisella sekä takuuasioiden tarkastamisella. Ehdotus on tulossa julki loppukeväästä.

Kiertoelektroniikka-aloitteen tarkoituksena on parantaa elektroniikan ja ICT-tuotteiden ympäristövaikutuksia. Aloite on tulossa loppuvuodesta 2021. Aloite sisältää mm. jo meneillään olevan älypuhelimien ja tablettien sekä läppärien ekosuunnitteluasetusten valmistelun, älypuhelimien ja muiden pienlaitteiden latausjohtojen yhdenmukaistamisen, toimia elektroniikan korjattavuu- den ja kierrätettävyyden edistämiseksi, vaarallisille aineille ja elektroniikkajätteelle.

Sivu päivitetty edellisen kerran 12.2.2021.