Ekosuunnitteludirektiivin uudistaminen

Näille sivuille päivitetään tietoa ekosuunnitteludirektiivin uudistamisen edistymisestä.

Ajankohtaista

Kestäviä tuotteita koskeva aloite, joka sisältää ekosuunnitteludirektiivin revision, julkaistaan joulukuussa 2021.

Kestäviä tuotteita koskevan aloitteen (sustainable products initiative) julkisessa konsultaatio loppui 9.6.2021. Lisätietoa komission nettisivuilla.

Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän aamupalatilaisuudessa 26.5.2021 kerrottiin ekosuunnittelun ajankohtaisista asioista. Katso lisää täältä.

Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän muutokset 2021 

Vuonna 2021 ekosuunnitteluun ja energiamerkintään liittyen on tulossa kolme laajempaa aloitetta, joissa uusitaan tuotelainsäädäntöä tuotteiden energia- ja ympäristövaikutuksien parantamiseksiVaikka aloitteet ovat itsenäisiä, niin niiden asiat menevät suurelta osin päällekkäin ja osin samoja asioita käsitellään kaikkien aloitteiden alla. Pääosa aloitteiden asioista liittyy energiatehokkuusdirektiivin sisältöön, mutta osin myös esimerkiksi ROHS- sekä WEEE-direktiiviin. Aloitteet perustuvat maaliskuussa 2020 julkaistuun EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaan, jossa mm. ekosuunnitteludirektiivi todetaan tärkeäksi välineeksi resurssien käytön vähentämisessä ja kiertotalouden mahdollisuuksien lisäämisessä.  

Merkittävin uudistus ekosuunnittelussa ja energiamerkinnässä tulee olemaan kestävien tuotteiden aloite (SPI), jonka yhteydessä mm. ekosuunnitteludirektiivi uudistetaan. Lainsäädäntöehdotuksen ytimenä olisi ekosuunnitteluvaatimusten laajentuminen energiaan liittyvien tuotteiden ulkopuolelle. Mukaan sääntelyn piiriin ovat alustavasti tulossa mm. tekstiilit, huonekalut sekä vaikutukseltaan merkittävät välituotteet, kuten teräs ja sementti. Uudistuksen tarkoituksena on, että kuluttajat saisivat jatkossa parempia tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, ovat paremmin korjattavia, kierrätettäviä sekä kestävät pidempään. Komissio kysyi alustavasta vaikutusten arvioinnista palautetta viime vuoden loppupuolella ja sai siihen yhteensä 193 kommenttiaKestävien tuotteiden aloitteesta eli SPI:stä on tulossa lainsäädäntöehdotus joulukuussa 2021.  

Kuluttajien roolia vahvistetaan aloitteellaConsumer policy – strengthening the role of consumers in the green transition. Sen tarkoituksena on edistää kuluttajien oikeuksia mm. suojelemalla heitä viherpesulta, tuotteiden ennenaikaiselta vanhenemiselta sekä laatia vähimmäisvaatimuksia kestävyysmerkinnöille. Kuluttajien tuotteiden korjauttamisoikeutta vahvistetaan mm. tietovaatimuksilla, varaosien saatavuuden parantamisella sekä takuuasioiden tarkastamisella. Ehdotus on tulossa joulukuussa 2021. 

Kiertoelektroniikka-aloitteen tarkoituksena on parantaa elektroniikan ja ICT-tuotteiden ympäristövaikutuksia. Aloite on tulossa joulukuussa 2021. Aloite sisältää mm. jo meneillään olevan älypuhelimien ja tablettien sekä läppärien ekosuunnitteluasetusten valmistelun, älypuhelimien ja muiden pienlaitteiden latausjohtojen yhdenmukaistamisen, toimia elektroniikan korjattavuuden ja kierrätettävyyden edistämiseksi, vaarallisille aineille ja elektroniikkajätteelle.  

Tuotteiden ekosuunnittelu on aiemmin keskittynyt lähinnä tuotteiden energiatehokkuuteen, mutta viime vuosina ekosuunnittelun painopistettä on viety kiertotalouden suuntaan. Vuonna 2019 julkaistiin ensimmäiset asetukset, joissa kiertotalous on otettu kunnolla huomioon ja tuoteryhmille asetettavat vaatimukset kohdistuvat energiatehokkuuden lisäksi myös mm. laitteiden korjattavuuteen ja kierrätettävyyteen.  

Aloitteiden tarkoituksena on nostaa kiertotalous vahvemmin energiatehokkuuden rinnalle ekosuunnittelussaTavoitteena on, että tuotteet suunniteltaisiin sellaisiksi, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja, ovat mahdollisimman helppoja korjata ja kierrättää ja niiden käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. 

Sivu päivitetty edellisen kerran 5.10.2021.