Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän vaikuttavuus

Ekosuunnittelulla ja energiamerkinnällä merkittävä vaikutus energiansäästöön

Vuodesta 2013 lähtien Euroopan komissio on tilannut selvityksen ekosuunnittelun ja mm. energiamerkintöjen vaikuttavuudesta – miten nämä politiikkatoimet vaikuttavat mm. energiankulutukseen, kasvihuonekaasupäästöihin ja talouteen. Nyt on julkaistu vuosittainen raportti sisältäen uusimmat tiedot vaikuttavuudesta.

Tämä ekosuunnittelun vaikutusarviointi kerää ja summaa tiedot kaikista tuotteista, joita säännellään sekä ekologisen suunnittelun että energiamerkinnän osalta. Myös Energy Star- ja renkaiden merkinnät kuuluvat mukaan arviointiin. EU:n Energy star – merkintä oli voimassa 1992-2018 Yhdysvaltojen ja EU:n välillä. Arvioinnin tiedot ovat aikaväliltä 1990-2050, sisältäen historiatiedot sekä tulevaisuuden ennusteet. Tiedot on tarkastettu kattavalla joukolla asiantuntijoita, järjestöjä sekä muita sidosryhmiä.

Arviointi kattaa 330 perustuotetta 40 tuoteryhmästä, jotka on järjestetty 12 toiminnalliseen ryhmään: tilanlämmitys, tilan jäähdytys, vedenlämmitys, ilmanvaihto, valaistus, elektroniikka, elintarvikkeiden säilöntä, ruoanlaitto, siivous, teollisuuskomponentit, liikenne (renkaat) ja energia-ala (muuntajat). Näiden arvioinnissa mukana olevien tuotteiden vuoden 2020 energiankulutus on 62 prosenttia EU27:n vuoden 2020 raportoidusta primäärienergian kulutuksesta.

Ekologinen suunnittelu ja merkinnät säästivät 10 % energiaa vuonna 2020 EU-tasolla

Ekologisen suunnittelun ja merkintöjen ansiosta primäärienergian (energianlähteiden sisältämä energia) säästö on 1039 TWh vuonna 2020 ja 1513 TWh vuonna 2030. Tämä merkitsee 10 % (2020) ja 18 % (2030) säästöä verrattuna skenaarioon ilman toimenpiteitä (BAU). Säästöt ovat 7 % (2020) ja 10 % (2030) EU27:n primäärienergiankulutuksesta (ei huomioida energian tuotannon ja siirron häviöitä) vuonna 2020.

Toimenpiteiden ansiosta kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 114 Mt CO2eq (-9 % vrt. BAU) vuonna 2020 ja 160 Mt CO2eq (-17 % vrt. BAU) vuonna 2030. Vähennys on vastaavasti 3,2 % (2020) ja 4,4 % ( 2030) EU-27:n kokonaispäästöistä vuonna 2019 (3610 Mt CO2).

Talouden näkökulmasta ekosuunnittelu ja merkinnät tuovat 63 mrd. euron (5 %) säästön EU-talouden kulutusmenoissa vuonna 2020 (80 mrd. euron energiakustannussäästö, 7 mrd. euroa kulutustavaraa säästyy, 25 mrd. euroa ylimääräisiä hankintakuluja). Vuonna 2030 tämä kasvaa 125 miljardiin euroon (8 %). Kuluttajien rahasäästöt ovat 0,4 prosenttia (vuonna 2020) ja 0,9 prosenttia (vuonna 2030) Euroopan unionin BKT:sta (13 300 miljardia euroa vuonna 2020).

Talouden tuotot kasvavat 22 mrd. euroa vuonna 2020 ja 31 mrd. euroa vuonna 2030 (5-6 %), mikä tarkoittaa vuonna 2020 arviolta 323 000 työpaiklaa lisää ja n. 433000 vuonna 2030.

Kotitaloudet ovat säästäneet keskimäärin 27 % sähköä ekosuunnittelun ja merkintöjen ansiosta

Keskimääräinen EU-kotitalous osti vuonna 2020 10 kpl säänneltyä tuotetta, joista 4 kpl oli valonlähdettä ja 4 kpl elektroniikkatuotetta. Kotitalous oli käyttänyt vuoden aikana arviolta 70 säänneltyä tuotetta, joista 30:tä valonlähdettä ja 25:tä elektroniikkatuotetta.

Ekosuunnittelun ja merkintöjen ansiosta kotitalous säästi 1000 kWh (27 %) sähköä ja 700 kWh (6 %) polttoainetta (kaasu, öljyhiili, puu) vuonna 2020, vuonna 2030 tämän säästön ennustetaan kasvavan 1200 kWh:iin sähköä (33 %) ja 1400 kWh:iin polttoaineita (12 %).

Kotitalous vältti 360 kg CO2-ekv. kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2020 verrattuna skenaarioon ilman ekosuunnittelu- ja merkintätoimenpiteitä. Vuonna 2030 tämän ennustetaan nousevan lähes 440 kg CO2-ekv./kotitalous.

Kotitalouden säästöt käyttömenoissa olivat 198 euroa (7 %) vuonna 2020, säästön odotetaan kasvavan 312 euroon vuodessa vuonna 2030 (8 %) verrattuna skenaarioon ilman ekosuunnittelu- ja merkintätoimenpiteitä.

Oheisessa kuvassa esitellään ekosuunnittelun ja energiamerkinnän vaikutuksia televisioiden, jääkaappien, pyykki- ja tiskikoneiden energiankulutukseen vuodesta 1990 vuoteen 2020.

kuva

Lähde: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/392bc471-76ae-11ed-9887-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-277764639