Säädösten valmisteluun osallistuminen

Säädösprosessi on hidas, joten lainsäädäntö ei tule yllättäen ja siihen on mahdollista vaikuttaa.

Missä valmistaja voi vaikuttaa?

Työsuunnitelma

 • Työsuunnitelman suunnitteluvaiheessa kannattaa tarkastaa ehdotetut tuoteryhmät
 • Muista, että tuoteryhmän päätyminen työsuunnitelmaan ei vielä tarkoita, että lainsäädäntötyö kyseisen tuoteryhmän osalta aloitetaan
 • Kommentointi suoraan konsultille, komissioon, suomalaisille virkamiehille tai/ja järjestöille.

Taustaselvitys

 • Selvitysprojekti on ehdottomasti paras ja tärkein vaihe vaikuttaa. Aktiivisella osallistumisella saa “hyviä tuloksia halvalla”.
 • Taustaselvitysvaiheessa kerätään tuoteryhmää koskevaa teknistä informaatiota ja arvioidaan muun muassa ympäristövaikutusten pienentämisen mahdollisuuksia.
 • Taustaselvitys toimii pohja-aineistona mahdollisen lainsäädännön kirjoittamiselle, joten mahdollisimman laaja osallistuminen varmistaa hyvän lopputuloksen
 • Kommentit ensisijaisesti suoraan konsultille. Taustaselvityksen sidosryhmään voi ilmoittautua kunkin taustaselvityksen omilla verkkosivuille. Tällöin saa ilmoitukset uudesta materiaalista, selvitykseen liittyvät kyselyt sekä kutsut sidosryhmäkuulemisiin.

Kuulemisfoorumi

 • Säädösehdotuksesta keskustellaan kuulemisfoorumissa, jonka jäseninä ovat jäsenmaiden virkamiehet. Kuulemisfoorumissa kuullaan tarvittaessa myös kutsuttuja sidosryhmiä.
 • Kuulemisfoorumivaiheessa on mahdollista saada aikaan myös sisällöllisiä muutoksia esimerkiksi sovellusalaan tai vaatimustasoihin liittyen.
 • Kommentit ensisijaisesti Suomen edustajille (katso yhteystiedot sivun lopusta) tai järjestöille.

Vaikutusten arviointi

 • Komissio saattaa pyytää sidosryhmiä täyttämään kyselyitä vaikutusten arvioinnin tueksi.
 • Kommentit suoraan komission kyselyihin

Sääntelykomitea

 • Sääntelykomiteassa säädösehdotuksen käsittelyn ja äänestyksen yhteydessä. Sääntelykomiteassa paikalla ovat jäsenmaiden virkamiehet.
 • Sääntelykomiteassa on mahdollista korjata selviä virheitä tai teknisiä puutteita. Myös tarkat, rajatut muutokset sovellusalaan tai sisältöön ovat mahdollisia. Suurten sisältömuutosten läpi saaminen on vaikeaa.
 • Kommentit ensisijaisesti Suomen edustajille (katso yhteystiedot sivun lopusta)

Uudelleentarkastelu

 • Säädös tulee uudelleentarkasteltavaksi ennalta määrättynä ajankohtana. Prosessi vastaa pitkälti uuden asetuksen valmistelua taustaselvityksineen. Vaikutusmahdollisuudet ovat samankaltaiset kuin varsinaisen asetuksen laatimisprosessissa.

Kuulemisfoorumissa ja sääntelykomiteassa on aina paikalla Suomen edustaja.

Suomen edustajana toimii rakennustuotteiden osalta ympäristöministeriö ja muiden tuotteiden osalta Energiavirasto.

Suomen edustajat pyytävät kommentteja käsiteltäviin asioihin ekosuunnittelu-sivuston kautta (www.ekosuunnittelu.info).

Lisätietoa: ekosuunnittelu(at)energiavirasto.fi