Millaisia kiertotalousvaatimuksia ekosuunnitteluasetuksissa on jo säädetty?

Tuotteiden ekosuunnittelu on aiemmin keskittynyt oikeastaan vain tuotteiden energiatehokkuuteen, mutta viime vuosina ekosuunnittelun painopistettä on viety myös kiertotalouden suuntaan.  

Vuonna 2019 julkaistiin ensimmäiset asetukset, joissa on ensimmäistä kertaa otettu kiertotalous kunnolla huomioon ja tuoteryhmille asetettavat vaatimukset kohdistuvat energiatehokkuuden lisäksi myös mm. laitteiden korjattavuuteen ja kierrätettävyyteen. Ekosuunnitteluasetuksia tehtäessä on selvitetty kullekin tuoteryhmälle oleelliset vaatimukset, jotta niiden ympäristövaikutuksia voidaan parantaa  

Tuoteryhmät, joiden asetuksissa kiertotalousasiat ovat otettu merkittävästi huomioon 

  • Hitsauslaitteet 
  • Jääkaapit, pakastimet ja viinikaapit 
  • Pesukoneet 
  • Astianpesukoneet 
  • Televisiot ja elektroniset näytöt  
  • Kaupan kylmälaitteet (myyntitoiminnolla varustetut) 
  • Valonlähteet 

Laitteiden käyttöikä kasvaa, kun korjattavuus paranee

Asetuksissa tuotteiden pitkäikäisyyttä on pyritty pääasiassa parantamaan sillä, laitteita on pystyttävä korjaamaan ja niihin on oltava saatavilla varasosia.  

Asetusten mukaan laitteisiin on oltava saatavilla varaosia 7-10 vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on tuotu markkinoille. Saatavilla olevat varaosat ovat pääasiassa sellaisia, jotka laitteessa useimmiten hajoavat. Vaatimuksien ansioista laitteen käyttöä ei jouduta lopettamaan sen takia, että hajoavia varaosia ei pystytä vaihtamaan. Varaosat on toimitettava 15 työpäivän sisällä tilauksesta ja ne tulee voida vaihtaa yleisillä työkaluilla rikkomatta tuotetta. Varaosien luettelon ja niiden tilaamismenettelyn on oltava julkisesti saatavana ja vapaasti käytettävissä.  

Osa varaosista ja tiedoista vain ammattikorjaajille

Saatavilla olevat varaosat sekä korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus on jaoteltu kaikille saatavilla oleviin sekä vain ammattikorjaajille saatavilla oleviin. Kaikille tulee olla saatavilla sellaisia varaosia, jotka on turvallista ja kohtuullisen helppo vaihtaa kenen vaan ja ammattikorjaajille sellaiset varaosat, joiden vaihtaminen edellyttää suurempaa ammattitaitoa. Esimerkiksi jääkaapeissa kaikille saatavia varaosia ovat mm. ovenkahvat, tiivisteet ja hyllyt ja ammattikorjaajille mm. termostaatit, lämpötila-anturit sekä piirilevyt. Lisäksi laitteiden korjaamiseen, huoltamiseen sekä purkamiseen on oltava riittävästi tietoja saatavilla. Esimerkiksi purkamista koskevat tiedot on oltava internetissä saatavilla vähintään 15 vuotta.  

Ohjelmistoja on voitava päivittää

Samalla asetetaan vaatimuksia mm. sille, että ohjelmistoja sisältäviin laitteisiin on saatava ohjelmistopäivityksiä vielä 7-10 vuoden ajan niiden markkinoille tulon jälkeen, jotta laitteiden käyttöä ei joutuisi lopettamaan ohjelmiston vanhenemisen takia. 

Vaatimuksia merkinnöille, vaarallisille kemikaaleille sekä toiminnallisuudelle

Korjattavuuteen ja purettavuuteen liittyvien vaatimusten lisäksi ekosuunnitteluasetuksissa on asetettu vaatimuksia mm. merkinnöille, vaarallisten kemikaalien käytölle, toiminnallisuudelle sekä veden kulutukselle. 

Asetusten mukaan merkintöjä on oltava esimerkiksi  näytöissä niiden mahdollisesti sisältämästä cadmiumista sekä muovikomponenttien polymeerityypistä, kylmäsäilytyslaitteissa kylmäaineesta sekä mahdollisesta tyhjiöeristepaneelista, hitsauslaitteissa hitsauslangan kulutuksesta ja lampuissa pakkauksiin on merkittävä tietoja mm. elohopeasta, käyttöolosuhteita sekä eliniästä.  

Vaarallisista aineista ja kemikaaleista pyritään säätelemään pääasiassa muissa lainsäädännöissä, mutta esimerkiksi elektronisten näyttöjen ekosuunnitteluasetuksessa kielletään halogenoitujen palonestoaineiden käyttö näyttöjen kuorissa ja jalustoissa. 

Toiminnallisuudelle ja käytölle asetettavat vaatimukset liittyvät esimerkiksi siihen, että asetetaan taso, johon laitteen on päästävä (esim. pesutulos tai pesuaika) tai siihen, että kuluttajalle annetaan riittävästi tietoa laitteen käytöstä, asennuksesta ja huoltamisesta ja muista laitteiden ominaisuuksista.  

Lisätietoa tuoteryhmäkohtaisista kiertotalous- sekä energiatehokkuusvaatimuksista

Lisätietoa vaatimuksista löytyy tuoteryhmäkohtaisilta sivuilta valikon ”tuotevaatimukset” alta.