Energiamerkinnän tuotetietokanta

 Huom! Mainittuja opasvideoita ei ole vielä saatavilla koska järjestelmä ei ole valmis!

Valmistajan ja maahantuojan syötettävä tiedot energiamerkinnän tuotetietokantaan 1.1.2019 alkaen

Komissio etenee uuden energiamerkintää koskevan tuotetietokannan valmistelussa. Valmistajien ja maahantuojien on syötettävä tuotetietokantaan energiamerkintäasetusten alaisten tuotteiden tiedot 1.1.2019 lähtien. Tuotetietokanta tulee sisältämään kaksi eri osaa, joista toinen on kuluttajille suunnattu julkinen osa ja toinen niin sanottu vaatimusten noudattamista koskeva osa.

Energiamerkintäasetuksen (EU) 2017/1369 mukaan tavarantoimittajan, eli valmistajan tai maahantuojan, on syötettävä komission ylläpitämään tuotetietokantaan tuotteitaan koskevat energiamerkintätiedot. Vaatimus koskee tällä hetkellä vain tuotteita, joilla on energiamerkintä ja sellaisia malleja, jotka on saatettu EU-markkinoille 1.8.2017 jälkeen. Niiden mallien osalta, jotka saatetaan markkinoille 1.8.2017 – 1.1.2019 välisenä aikana, on valmistajilla ja maahantuojilla puoli vuotta aikaa syöttää vaaditut tiedot tuotetietokantaan. Jatkossa tiedot tulee aina syöttää tuotetietokantaan ennen mallin markkinoille saattamista.

Tuotetietokannan julkiseen osaan syötettävät tiedot:

 • yrityksen nimi ja yhteystiedot
 • mallitunniste
 • energiamerkki
 • energiamerkin energiatehokkuusluokka ja muut parametrit
 • tuoteselosteen parametrit

Julkisen osan tarkoituksena on antaa kuluttajille tietoa tuotteiden energiamerkinnästä sekä tuoteselosteista. Tuotetietokanta toimii unionin kaikilla virallisilla kielillä.

Tämän lisäksi valmistajan tai maahantuojan tulee syöttää tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevaan osaan tuotteita koskevia tarkempia teknisiä tietoja. Tuotetietokannan tavoitteena on tältä osin tehostaa markkinavalvontaa ja auttaa kansallisia viranomaisia seuraamaan sääntelyn noudattamista.

Vaatimusten noudattamista koskevaan osaan syötettävät tiedot:

 • tiedot teknisten asiakirjojen pakollisista osista
  • mallin yleinen kuvaus
  • viittaus sovellettuihin yhdenmukaisiin standardeihin, tai muihin käytettyihin mittausstandardeihin
  • erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon mallia kootessa, asennettaessa, huollettaessa tai testattaessa
  • mallista mitatut tekniset parametrit ja mittaamisessa suoritetut laskelmat
  • testausolosuhteet
 • vastaavien mallien (ns. ekvivalenttimallien) mallitunnisteet

Tavarantoimittajan on pidettävä tiedot ajan tasalla ja säilytettävä ne tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevassa osassa 15 vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallin yksikkö on saatettu markkinoille. Tuotetietokantaan tulee siis lisätä myös viimeinen markkinoille saattamispäivämäärä, mikäli sellainen on tiedossa.

Vaatimusten noudattamista koskevaan osaan on pääsy valmistajan ja maahantuojan itsensä lisäksi ainoastaan markkinavalvojilla ja komissiolla. Komissiolle keskeistä tuotetietokannan perustamisessa on huolehtia kaupallisten tietojen luottamuksellisuuden suojaamisesta sekä riittävistä turvallisuusjärjestelyistä.

Katso usein kysytyt kysymykset (pdf)

Muistilista

 1. Selvitä kuuluuko valmistamasi tai maahantuomasi tuote energiamerkintää koskevan sääntelyn piiriin ja onko tuotteillasi energiamerkintä
 2. Huomioi milloin tuote on saatettu tai saatetaan markkinoille
 3. Valmistaudu vuoden 2019 alusta lähtien syöttämään asetuksen mukaiset tiedot tuotetietokantaan
 4. Seuraa ekosuunnittelu.info -sivuston uutisointia tuotetietokannan valmistelusta

Tuotetietokantaan pääsee osoitteesta: https://energy-label.ec.europa.eu. Tuotetietokantaan kirjautuminen edellyttää EU Login-tunnusten rekisteröintiä.

Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä komission asiakastukeen osoitteeseen:

Lisätietoja energiamerkinnän tuotetietokannasta ja sen valmistelusta antaa lakimies Maria Holmi (, p. 029 50 50 057).