Energiamerkinnän tuotetietokanta EPREL

EPREL-ohjeet

Valmistajan ja maahantuojan syötettävä tuotteen tiedot energiamerkinnän tuotetietokantaan (EPREL)

Valmistajien ja maahantuojien on syötettävä tuotetietokantaan energiamerkintäasetusten alaisten tuotteiden tiedot. Tuotetietokanta tulee sisältämään kaksi eri osaa, joista toinen on kuluttajille suunnattu julkinen osa ja toinen niin sanottu vaatimusten noudattamista koskeva osa. Vaatimusten noudattamista koskeva osa on ollut avoinna 1.1.2019 alkaen, ja valmistajien tai maahantuojien on syötettävä sinne laitteita koskevat energiamerkintätiedot ennen laitteen markkinoille saattamista.

Energiamerkintäasetuksen (EU) 2017/1369 mukaan tavarantoimittajan, eli valmistajan tai maahantuojan, on syötettävä komission ylläpitämään tuotetietokantaan tuotteitaan koskevat energiamerkintätiedot ennen tuotteen markkinoille saattamista. Vaatimus koskee tuotteita, joilla on energiamerkintä ja jotka on saatettu EU-markkinoille 1.8.2017 jälkeen.

Tuotetietokannan julkiseen osaan syötettävät tiedot:

 • yrityksen nimi ja yhteystiedot
 • mallitunniste
 • energiamerkki
 • energiamerkin energiatehokkuusluokka ja muut parametrit
 • tuoteselosteen parametrit

Julkisen osan tarkoituksena on antaa kuluttajille tietoa tuotteiden energiamerkinnästä sekä tuoteselosteista. Tuotetietokanta toimii unionin kaikilla virallisilla kielillä.

Tämän lisäksi valmistajan tai maahantuojan tulee syöttää tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevaan osaan tuotteita koskevia tarkempia teknisiä tietoja. Tuotetietokannan tavoitteena on tältä osin tehostaa markkinavalvontaa ja auttaa kansallisia viranomaisia seuraamaan sääntelyn noudattamista.

Vaatimusten noudattamista koskevaan osaan syötettävät tiedot:

 • tiedot teknisten asiakirjojen pakollisista osista
  • mallin yleinen kuvaus
  • viittaus sovellettuihin yhdenmukaisiin standardeihin, tai muihin käytettyihin mittausstandardeihin
  • erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon mallia kootessa, asennettaessa, huollettaessa tai testattaessa
  • mallista mitatut tekniset parametrit ja mittaamisessa suoritetut laskelmat
  • testausolosuhteet
 • vastaavien mallien (ns. ekvivalenttimallien) mallitunnisteet

Tavarantoimittajan on pidettävä tiedot ajan tasalla ja säilytettävä ne tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevassa osassa 15 vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallin yksikkö on saatettu markkinoille. Tuotetietokantaan tulee siis lisätä myös viimeinen markkinoille saattamispäivämäärä, mikäli sellainen on tiedossa.

Vaatimusten noudattamista koskevaan osaan on pääsy valmistajan ja maahantuojan itsensä lisäksi ainoastaan markkinavalvojilla ja komissiolla. Komissiolle keskeistä tuotetietokannan perustamisessa on huolehtia kaupallisten tietojen luottamuksellisuuden suojaamisesta sekä riittävistä turvallisuusjärjestelyistä.

Muistilista

 1. Selvitä, kuuluuko valmistamasi tai maahantuomasi tuote energiamerkintää koskevan sääntelyn piiriin ja onko tuotteillasi energiamerkintä
 2. Huomioi, milloin tuote on saatettu tai saatetaan markkinoille
 3. Syötä asetuksen mukaiset tiedot tuotetietokantaan
 4. Seuraa ekosuunnittelu.info -sivuston uutisointia

Tuotetietokantaan pääsee osoitteesta: https://energy-label.ec.europa.eu. Tuotetietokantaan kirjautuminen edellyttää EU Login-tunnusten rekisteröintiä.

Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä komission asiakastukeen osoitteeseen:

Komission energiamerkinnän nettisivut löydät osoitteesta: https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/index_en?prefLang=fi

Lisätietoja:  Marika Keskinen (, p. 029 5052 680) tai Johanna Kirkinen (, p. 029 50 50 175)