Tuotteen vaatimustenmukaisuus

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus ja sen varmentaminen pitävät sisällään useita eri osa-alueita. Sen lisäksi, että tuotteen pitää teknisesti täyttää sille useissa eri lainsäädännöissä asetetut vaatimukset, kohdistuu tuotteisiin myös erilaisia merkintä-, tieto- ja asiakirjavaatimuksia.

Tällä sivustolla on tuotekohtaisissa vaatimuksissa kerrottu juuri näitä tiettyjä tuotteita koskevat ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten asettamat vaatimukset, mutta on hyvä huomioida, että vaatimuksia tulee myös itse ekosuunnitteludirektiivistä. Näistä tärkeimpänä on CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisen viisi päävaihetta ovat:

  1. Tunnista tuotetta koskevat direktiivit, asetukset ja yhdenmukaistetut standardit
  2. Tarkista tuotekohtaiset vaatimukset
  3. Testaa tuote ja/tai tarkista, vastaako se vaatimuksia
  4. Laadi tarvittavat tekniset asiakirjat ja pidä ne saatavilla
  5. Kiinnitä CE-merkintä laitteeseen ja tee EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Ekosuunnittelu (ecodesign)- ja energiamerkintävaatimukset koskevat toistaiseksi pääasiassa sähkölaitteita, joten tietoa vaatimustenmukaisuudesta löytyy Tukesin Sähkölaitteiden valmistus, maahantuonti ja myynti -oppaasta.  Lisätietoa löytyy myös Tukesin www-sivuilta.

Ympäristövaatimusten noudattamiseen ohjeita saa myös Teknologiateollisuuden oppaasta