Elektronisk etikett och elektroniskt produktblad

Information som ska tillhandahållas vid försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp via internet omfattar en elektronisk etikett och ett elektroniskt produktblad. De nya bestämmelserna gäller sedan 1 januari 2015 diskmaskiner, kylar och frysar, tvättmaskiner, torktumlare, dammsugare, tv-mottagare, lampor, armaturer och luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk. Förordningen tillämpas från och med 1 april 2015 (får tillämpas från och med 1 januari 2015) på ugnar och köksfläktar. Förordningen tillämpas från och med 26 september 2015 på varmvattenberedare och ackumulatortankar samt pannor och värmepumpar.

Från och med 1 juli 2016 gäller kraven även kylar och frysar för professionellt bruk, april 2017 pannor för fastbränslen och januari 2018 lokala rumsvärmare.

. Kravet på elektronisk etikett och elektroniskt produktblad gäller endast för de modeller av produkten som placeras på marknaden efter ovannämnda datum För äldre produkter är det frivilligt att tillhandahålla informationen.

Det finns vissa krav på hur energimärkningsetiketten och produktbladet ska visas på internet. De beskrivs närmare på följande video och i anvisningarna nedan.

OBS. På videon nämns fel månad i samband med kylar och frysar för professionellt bruk. Kraven tillämpas på produkter från och med 1 JULI 2016.

Elektronisk energimärkningsetikett

Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantörer ska visas nära produktens pris. Storleken ska vara sådan att märkningen är väl synlig och tydligt läsbar och den ska vara proportionerlig till storleken. Märkningen får visas med hjälp av en kapslad skärmbild (länk), förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med beskrivningen nedan.

Kapslad skärmbild

Vid användning av kapslad skärmbild ska bilden som används för att göra märkningen åtkomlig

 • föreställa en pil vars färg motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten
 • ange produktens energieffektivitetsklass på pilen i vitt och i samma teckenstorlek som för priset
 • ha ett av dessa två format
  nuolet
 • Klicka här för att ladda ner pilarna.

Om en kapslad skärmbild används ska etiketten visas på följande sätt:

 • Bilden som används för att göra märkningen åtkomlig ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris.
 • Bilden ska vara länkad till etiketten.
 • Etiketten ska visas med ett musklick eller när musen förs över bilden eller när bilden förstoras på skärmen.
 • Etiketten ska visas som ett popup-fönster, som en ny flik, som en ny webbsida eller som en infogad skärmbild.
 • För förstoring av etiketten på en pekskärm ska apparatens normala funktioner för pekförstorning kunna användas.
 • Etiketten ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.
 • Den alternativa text som visas om etiketten inte kan visas grafiskt ska ange produktens energieffektivitetsklass i samma textstorlek som priset.
Exempel på visning av länkarna till energimärkningsetiketten och produktbladet
Exempel på visning av länkarna till energimärkningsetiketten och produktbladet
Exempel på visning av etiketten genom en kapslad skärmbild
Exempel på visning av etiketten genom en kapslad skärmbild

Elektroniskt produktblad

Det elektroniska produktbladet ska visas nära produktens pris. Den information som ska tillhandahållas på produktbladet fastställs i produktspecifika förordningar. För armaturer och lampor finns inget separat produktblad och för dem räcker det med energimärkningsetikett som tillhandahålls på webbplatsen. Teckenstorleken på produktbladet ska vara sådan att den är väl synlig och tydligt läsbar. Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild nära prisuppgiften, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten ”Produktblad”. Om kapslad skärmbild används ska produktbladet visas med ett musklick eller när musen förs över bilden eller när bilden förstoras på en pekskärm.