Vesipumput


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat puhtaan veden pumppaamiseen käytetyt keskipakovesipumput, myös silloin, kun ne on rakenteellisesti integroitu muihin tuotteisiin.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu syrjäytysvesipumput, kiertovesipumput, itsesyöttävät vesipumput, altaisiin, akvaarioihin ja suihkulähteisiin tarkoitetut pumput, vain sammutukseen suunnitellut vesipumput eivätkä sellaiset vesipumput, jotka on erityisesti suunniteltu pumppaamaan alle -10 ℃:n tai yli 120 ℃:n lämpötilassa. Viimeksi mainitulle on kuitenkin asetettu tuotetietovaatimuksia.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.1.2013:

 • Vesipumpuista tulee antaa liitteen II kohdan 2 alakohtien 1-15 mukaiset tiedot teknisessä dokumentaatiossa sekä vapaasti käytettävissä olevilla valmistajien internetsivuilla.
 • Vesipumpun arvokilpeen tai sen läheisyyteen on merkittävä vähimmäishyötysuhdeindeksi seuraavasti: MEI ≥ [x,xx] sekä valmistusvuosi, valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja valmistuspaikka, tuotteen tyyppi- ja kokotunniste sekä hydraulinen hyötysuhde (%) pienennetyllä juoksupyörällä [xx,x], tai vaihtoehtoisesti merkintä [–.-].
 • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen III mukaisesti.

Voimaantulo 1.1.2015:

 • Vesipumppujen on täytettävä seuraavat hyötysuhdevaatimukset:
  • Parhaan hyötysuhteen pisteessä (BEP) hyötysuhteen on oltava vähintään (ηΒΕΡ)min requ laskettuna arvoa MEI = 0,4 vastaavalla C-arvolla
  • Osakuormalla (PL) hyötysuhteen on oltava vähintään (ηPL)min requ laskettuna arvoa MEI = 0,4 vastaavalla C-arvolla
  • Ylikuormalla (OL) hyötysuhteen on oltava vähintään (ηOL)min requ laskettuna arvoa MEI = 0,4 vastaavalla C-arvolla

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

 

UKK

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian ohjeellinen viitearvo on vähimmäishyötysuhdeindeksi (MEI) ≥ 0,70.