Vattenpumpar
Lot 11


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör rotodynamiska vattenpumpar för pumpning av rent vatten, inbegripet sådana som är inbyggda i andra produkter.
  • Till produktgruppen hör inte förträngningspumparcirkulationspumpar, självsugande vattenpumpar, pumpar avsedda för bassänger, akvarier och fontäner, vattenpumpar som är utformade endast för brandsläckning eller sådana vattenpumpar som är utformade särskilt för att pumpa vid temperaturer under -10 °C eller över 120 °C. För de sistnämnda pumparna har dock fastställts produktinformationskrav.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav.

Förordningar och standarder

Miljöministeriet har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Pekka Kalliomäki ()