Cirkulationspumpar
Lot 11


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör både fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning.
  • Till produktgruppen hör inte cirkulationspumpar för dricksvatten, med undantag för produktinformationskraven. Till produktgruppen hör inte heller cirkulationspumpar som släpps ut på marknaden före den 1 januari 2020 för att ersätta identiska cirkulationspumpar integrerade i produkter vilka har släppts ut på marknaden före den 1 augusti 2015.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav.

Förordningar och standarder

Miljöministeriet har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Pekka Kalliomäki ()