Kiertovesipumput
Lot 11


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmään kuuluvat sekä erilliset että tuotteisiin integroidut kiertovesipumput. Määritelmänä on, että roottori on kytketty suoraan juoksupyörään ja ui pumpattavassa aineessa. Keskipakopumpun hydraulinen nimellislähtöteho on 1–2500 wattia, ja tuote on suunniteltu käytettäväksi lämmitysjärjestelmissä tai jäähdytyksen jakelujärjestelmien toisiopiireissä.

Vaatimuksia ei sovelleta talousvesipumppuihin, jolla tarkoitetaan kiertovesipumppua, joka on nimenomaisesti suunniteltu käytettäväksi direktiivissä 98/83/EY tarkoitetun talousveden kiertoon. Asetuksen 622/2012 liitteen I kohdan 2 mukaisia tuotetietovaatimuksia sovelletaan kuitenkin myös näille pumpuille.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö.
Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()

Ajankohtaista

Ei uutisia

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

 Seuraavat tiedot tulee olla vapaasti käytettävissä pumppujen valmistajan internetsivustoilla (Voimaantulo 1. tammikuuta 2013):

  • kiertovesipumppujen EEI on ilmoittava tuotteen nimikilvessä, pakkauksessa ja teknisissä asiakirjoissa seuraavasti: ”EEI < 0,[xx]”
  • on annettava seuraava tieto: ”Tehokkaimpien kiertovesipumppujen viitearvo on EEI < 0,20
  • käsittelylaitoksille on annettava osien ja materiaalien purkamista, kierrätystä tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot
  • talousvesipumppujen pakkauksessa ja teknisissä asiakirjoissa on annettava seuraava tieto: ”Tämä kiertovesipumppu soveltuu ainoastaan talousvedelle.”
  • tuotteisiin integroiduista kiertovesipumpuista, jotka on saatettu markkinoille viimeistään 1. päivänä tammikuuta 2020 vaihto-osana samanlaisille tuotteisiin integroiduille kiertovesipumpuille, jotka on saatettu markkinoille viimeistään 1. päivänä elokuuta 2015, vaihto-osana toimitettavassa tuotteessa tai sen pakkauksessa on ilmoitettava selvästi, mille tuotteelle (tuotteille) se on tarkoitettu

Valmistajien on annettava tiedot siitä, kuinka kiertovesipumppu on asennettava ja kuinka sitä on käytettävä ja huollettava, jotta sen ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman pienet.

Edellä luetellut tiedot on esitettävä vapaasti käytettävissä olevilla kiertovesipumppujen valmistajien internetsivustoilla.

Erityiset vaatimukset

  • Erillisten akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen asetuksen 622/2012 liitteessä II olevan kohdan 2 mukaisesti laskettu energiatehokkuusindeksi (EEI) saa olla enintään 0,27, lukuun ottamatta pumppuja, jotka on suunniteltu käytettäviksi aurinkolämpöjärjestelmien ja lämpöpumppujen ensiöpiireissä. Voimaantulo 1. tammikuuta 2013
  • Erillisten ja tuotteisiin integroitujen akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen EEI saa olla enintään 0,23. Voimaantulo 1. elokuuta 2015

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

 

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Kiertovesipumppujen parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot on määritetty asetuksen 641/2009 liittessä IV.

Kiertovesipumppujen parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian EEI ≤ 0,20.