Kiertovesipumput


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

  • Tuoteryhmään kuuluvat sekä erilliset että tuotteisiin integroidut akselitiivisteettömät kiertovesipumput.
  • Tuoteryhmään eivät kuulu talousvesipumput, paitsi tuotetietovaatimusten osalta. Tuoteryhmään eivät myöskään kuulu kiertovesipumput, jotka on tuotu markkinoille viimeistään 1.1.2020 vaihto-osana samanlaisille integroiduille kiertovesipumpuille, jotka on tuotu markkinoille viimeistään 1.8.2015.
  • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.1.2013:

  • Kiertovesipumpuista tulee antaa korjatun asetuksen liitteen I kohdan 2 mukaiset tiedot. Talousvesipumpuista tulee antaa pakkauksessa ja teknisissä asiakirjoissa tieto: ”Tämä kiertovesipumppu soveltuu ainoastaan talousvedelle.”
  • Energiatehokkuusindeksi (EEI) määritetään korjatun asetuksen liitteen II kohdan 2 mukaisesti.
  • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen II mukaisesti.

Voimaantulo 1.8.2015:

  • Kiertovesipumppujen energiatehokkuusindeksi saa olla enintään 0,23.
  • Tuotteisiin integroiduista kiertovesipumpuista tulee yllä mainittujen tietojen lisäksi ilmoittaa energiatehokkuus sekä pumpun nimikilvessä että tuotteen teknisissä asiakirjoissa muodossa ”EEI ≤ 0,[xx]”.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

UKK

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Kiertovesipumppujen parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian EEI on enintään 0,20.