Övriga pumpar
ENER Lot 29


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

 

OBS. Beredningen som gäller produktgruppen har integrerats i en revidering av produktgruppen ”Vattenpumpar” (Lot 11). Som en följd av revideringen kommer kraven som gäller produktgruppen eventuellt att läggas till förordningen om vattenpumpar. 

Förordningar och standarder

Krav på produktgruppen förbereds.

Miljöministeriet har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Pekka Kalliomäki ()