Vesipumput altaisiin ja suuret vesipumput


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 

HUOM! Tuoteryhmän valmistelu on yhdistetty tuoteryhmän ”Vesipumput” (Lot 11) uudelleenkatselmointiin. Tuoteryhmää koskevat vaatimukset tullaan mahdollisesti yhdistämään katselmoinnin lopputuloksena vesipumppuja-koskevaan asetukseen. 

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö. Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()