Vesipumput
ENER Lot 29


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Komissio on aloittanut vesipumppuja (lot 11) koskevan asetuksen 547/2012 uudelleenkatselmointiin tähtäävän selvitystyön. Selvitystyöhön on yhdistetty myös jätevesipumppujen (lot 28) ja jo säädeltyjä vesipumppuja suurempien vesipumppujen (lot 29) säätelytarpeen selvittely. Lot 28 ja Lot 29 pumpuille on valmisteltu omat esiselvitykset. Tavoitteena on yhdistää näitä pumppuja koskeva säätely ja jo voimassa olevan sääntelyn uudelleenkatselmointi. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuonna 2017

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö.
Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Asetuksia valmistellaan

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja ohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.