Vesipumput altaisiin ja suuret vesipumput
ENER Lot 29


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 

HUOM! Tuoteryhmän valmistelu on yhdistetty tuoteryhmän ”Vesipumput” (Lot 11) uudelleenkatselmointiin. Tuoteryhmää koskevat vaatimukset tullaan mahdollisesti yhdistämään katselmoinnin lopputuloksena vesipumppuja-koskevaan asetukseen. 

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö. Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()