Kannanottopyyntöjä useiden tuoteryhmien asetusten päivityksiin liittyen

Komissio pyytää kannanottoja useiden tuoteryhmien ekosuunnitteluasetusten päivityksiin liittyen. Saatu palaute otetaan huomioon aloitteen valmistelussa ja kehittelyssä, joten palautetta antamalla voi vaikuttaa säädösten valmisteluun.

Lisätietoja: