Kommenttipyyntö paikallisia tilalämmittimiä koskevan komission asetuksen muuttamisesta

Suomen kannan valmistelemista varten ympäristöministeriö pyytää kommentteja liitteenä (asetus+liite) olevasta ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) toimeenpanosäädöksen 2015/1188 muutosesityksestä. Asetukset saa kommentoitavaksi ympäristöministeriön Pekka…
Lue lisää

Anna palautetta uuden työsuunnitelman valmisteluun (muut kuin energiaan liittyvät tuotteet)

Komissio kysyy palautetta  uusien tuoteryhmien (muut kuin energiaan liittyvät tuotteet) ekosuunnittelun työsuunnitelman tekoa varten. Komissio haluaa erityisesti palautetta siitä: ovatko…
Lue lisää