Alustavat vuoden 2020 kokousaikataulut

Komissio on julkaissut alustavat tiedot vuonna 2020 järjestettävistä kokouksista:

 • 25.6. Vedenlämmittimet ja tilalämmittimet
 • 7.7. Energiamerkinnän uudelleenskaalaus
 • 13.7. Matka- ja älypuhelimet sekä tabletit
 • Heinäkuu – Vedenkeittimet
 • Syyskuu – Vuoden 2019 asetukset
 • Syyskuu– Tietokoneet
 • 23.10. Huoneilmastointilaitteet
 • Lokakuu – Kylmäkuljetuskontit
 • Marraskuu – Energiamerkinnän uudelleenskaalaus
 • Marraskuu – Rakennusautomaatiojärjestelmät
 • 18.12.  Matka- ja älypuhelimet sekä tabletit
 • Marras/joulukuu – EPREL, energiamerkinän tuotetietokanta
 • Joulukuu- Teollisuuspuhaltimet
 • Joulukuu – Vedenkeittimet

Kokouksista julkaistaan lisätietoa myöhemmin ekosuunnittelu.info -sivustolla. Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä myös osoitteesta .

Italian vuosikulutuksen verran säästöjä

Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten ansiosta kuluttajat saavat energia- ja resurssitehokkaampia laitteita. Laitteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, ovat paremmin korjattavia, kierrätettäviä sekä kestävät pidempään. Laitteita on helpompi vertailla, ja halutessaan on helppo löytää laitteita, jotka ovat energiatehokkuudeltaan muita parempia.

Ekosuunnittelu ja energiamerkintä on yksi tehokkaimmista EU:n poliittisista välineistä edistää energiatehokkuutta. Tuotteille asetettavilla energiatehokkuusvaatimuksilla ja energiamerkinnöillä saatava vuosittainen energiansäästö tänä vuonna (2020) vastaa kokonaisuudessaan Italian vuosittaista primäärienergiankulutusta (noin 154 Mtoe/a). Tämä vastaa noin puolta EU:n vuoden 2020 energiatehokkuustavoitteesta ja noin 9 % koko EU:n energiankulutuksesta. Vuonna 2030 energiansäästö vastaa arvioiden mukaan jo ainakin 15 % energiankulutuksesta.

Komissio arvion mukaan pelkästään viime vuonna julkaistuilla kymmenelle tuoteryhmälle säädetyillä ekosuunnitteluasetuksilla sekä niihin liittyvillä energiamerkintäasetuksilla saavutetaan säästöä loppuenergiankäytöstä 167 TWh vuodessa vuonna 2030. Säästö vastaa Tanskan vuosittaista energiankulutusta. Hiilidioksidipäästöjä asetukset vähentävät yli 46 milj t. CO2-ekv ja niiden seurauksena eurooppalaiset kotitaloudet säästävät keskimäärin noin 150 €/talous.

EU:n laajuisesti ekosuunnittelun ja energiamerkinnän arvioitu lisätuotto vuonna 2020 on teollisuudelle, tukku- ja vähittäiskaupalle noin 58 miljardia vuodessa, jonka taas arvioidaan epäsuorasti johtavan 900 000 uuden työpaikan syntyyn. Ekosuunnittelun energia- ja resurssitehokkuusvaatimukset rajaavat varsinkin EU:n ulkopuolelta tulevaa ns. halpatuotantoa pois EU:n markkinoilta, joten tiukat vaatimukset ovat laadukkaiden valmistajien eduksi. Suomessa valmistetaan suurimmaksi osaksi hyvin energia- ja resurssitehokkaita laitteita, joten yleensä mitä tiukemmat vaatimukset, sen parempi suomalaisille yrityksille.

Asetusten sisältöön voi vaikuttaa valmisteluvaiheessa ja aktiivisella osallistumiselle yritykset voivat saada heitä hyödyttäviä vaatimuksia lainsäädäntöön. Tuotekohtaisia asetuksia valmistellessa tehdään aina perusteellinen selvitys tuoteryhmän tilanteesta sekä huomioidaan aina tuotteen koko elinkaaren aikaiset kustannukset, jotta asetettavat vaatimukset ovat varmasti järkeviä ja turhaa sääntelyä pysyttäisiin välttämään.

Kotitalouksien energialasku on jo pienentynyt ekosuunnittelun ja energiamerkinnän ansiosta keskimäärin 470€ vuodessa ja tulee pienentymään jatkossa lisää, kun asetuksia valmistuu uusille tuoteryhmille.

Tulevaisuudessa resurssitehokkuuden näkökulmia tarkastellaan tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia valmisteltaessa vielä nykyistäkin järjestelmällisemmin, joten varsinkin tuotteiden korjattavuus ja kierrätettävyys paranee entisestään. Pienempien energialaskujen lisäksi kuluttajat tulevat siis saamaan tuotteita, jotka ovat aiempaa helpommin korjattavia sekä pitkäikäisempiä.

Lähteet: https://ec.europa.eu/energy/en/news/report-eu-energy-efficiency-requirements-products-generate-financial-and-energy-savings, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5895

Koronan vaikutukset ekosuunnitteluun ja energiamerkintään

Komissio on saanut joiltakin sidosryhmiltä pyyntöjä, joissa pyydetään lykkäämään ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimusten voimaantuloa, koska koronavirus on aiheuttanut teollisuudelle paljon vaikeuksia, kuten häiriöitä toimitusketjuihin, kysynnän vähentymistä sekä sulkenut testauslaboratorioita.

Komissio on kommentoinut, että ymmärtää teollisuuden ongelmat, mutta muutoksia lainsäädäntöihin ei pystyttäisi kuitenkaan tekemään riittävän nopeasti ja niiden muuttamisessa voisi muutenkin olla ongelmia. Sen sijaan komissio pyytää kansallisia markkinavalvontaviranomaisia huomioimaan poikkeukselliset olosuhteet ja suhtautumaan mahdollisiin ongelmiin ymmärtäväisesti ja oikeasuhtaisesti.

Ekosuunnittelun työsuunnitelma 2020-2024

Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän uuden työsuunnitelman valmistelu on aloitettu maaliskuussa ja se valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Työohjelma sisältää suunnitelman siitä mitä tuoteryhmiä ja muita ekosuunnitteluun ja energiamerkintään liittyviä asioita tullaan tarkastelemaan vuosina 2020-2024.

Työohjelman valmisteluun liittyen on avattu nettisivu, jonne voi rekisteröityä, jotta saa sähköpostitse tietoa asian etenemisestä sekä kutsut kuulemisiin.

Työohjelma tulee olemaan rakenteeltaan vastaavan tyylinen kuin aiemminkin kuin ennen, mutta erityisesti siinä kiinnitetään huomiota:

 • kiertotalousasioihin
 • uusien ja vanhojen horisontaali/omibus-asetusten uudelleentarkasteluun (esim. standby, offline-tila ja toleranssit)
 • mahdollisiin puutteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin vanhoissa asetuksissa ja vapaaehtoisissa sopimuksissa
 • erityishuomio ICT-laitteisiin (ja erityisesti nopeasti kehittyvät laitteet, mahdollinen nopeutettu menettely)
 • vanhojen energiaan liittyvien tuotteiden tarkasteluun (esim. ikkunat), koska näille ei ole vielä saatu asetettua mitään vaatimuksia
 • uusiin tuoteryhmiin ja niiden potentiaaleihin
 • useita tuotteita sisältävien tuotteiden tarkasteluun (onko näissä säästöpotentiaalia hyödyntämättä).

Työohjelman teon yhteydessä järjestetään kaksi sidosryhmäkuulemista, joissa työn etenemistä pääsee kommentoimaan. Ensimmäinen kokous on suunniteltu alustavasti pidettäväksi heinäkuussa ja toinen lokakuussa.

 Lisätitetoa: tai .

Energiamerkintä uudistuu 2021 – viestintää on aloitettu suunnittelemaan

Energiamerkintä uudistuu, A+, A++ ja A+++-merkeistä luovutaan ja siirrytään takaisin A-G-luokkiin. Ensimmäisinä tämä muutos koskee seuraavia tuotteita: kotitalouksien jääkaapit, jääkaappi-pakastin-yhdistelmät ja pakastimet, astianpesukoneet, pyykinpesukoneet sekä kuivaavat pyykinpesukoneet, televisiot ja näytöt sekä lamput.

Uudet energiamerkit astuvat voimaan 1.3.2021, valmistajien ja maahantuojien tulee toimittaa uudet energiamerkit tuotteiden mukana jo 1.11.2020 lähtien. Lamppujen osalta muutos tapahtuu myöhemmin vuonna 2021.

Tilanne tulee olemaan kuluttajille hämmentävä, kun samaan aikaan on sekä vanhaa että uutta luokitusta näkyvillä sekä kaupoissa että verkkokaupoissa. Myös myyjien on hyvä tuntea muutos ja sen syyt, jotta he osaavat tukea kuluttajaa ostotilanteessa. Ammattimaisten hankkijoiden pitää vastaisuudessa tietää, mikä onkaan tuoteryhmissä paras energiatehokkuusluokka, sillä se ei ole automaattisesti A-luokka.

Näitä muutoksen haasteita hallitakseen Energiavirasto vastaa kansallisesta viestinnästä energiamerkinnän uusiutumisesta. Tapasimme sidosryhmiä helmikuussa 26.2. ensimmäisen kerran ja kuulimme toiveita viestintään. Tarkoituksena on mm. perustaa omat internetsivut, josta löytyy materiaalia viestintään.

Jos haluat tietää lisää uuteen energiamerkkiin siirtymisestä, kannattaa lukea lisää täältä: https://ekosuunnittelu.info/energiamerkinta/uusi-energiamerkinta-vuodesta-2021-lahtien/

Jos haluat tulla mukaan miettimään viestintää ja sen tarpeita sekä osallistua yhteistyöhön, niin otamme mieluusti lisää sidosryhmiä mukaan yhteistyöhön, otathan yhteyttä tai

Uunien ja liesituulettimien sidosryhmäkuuleminen 19.3.2020

Uunien ja liesituulettimien esiselvitykseen liittyvä sidosryhmäkuuleminen pidetään Sevillassa 19.3.2020. Kokouksessa käydään läpi selvityksen kohdat:

 • Task 1 – Scope definition, standard methods and legislation
 • Task 2 – Market analysis
 • Task 3 – Analysis of user behaviour and system aspects
 • Task 4 – Analysis of technologies

Materiaalit sekä tietoa kokoukseen ilmoittautumisesta löytyy selvitystä varten avatulta verkkosivulta (Ecodesign preparatory study on Cooking appliances). Sivustolla on mahdollista rekisteröityä sidosryhmään, jolloin saat tiedon selvityksen etenemisestä ja saat kutsut kaikkiin sidosryhmäkuulemisiin.

Kansallisesti valmistelusta vastaa Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ( ) tai

Valaisinten energiamerkintävaatimus poistui 25.12.2019

Euroopan komissio on uudelleentarkastellut useita lamppuja, valaisimia ja erillisiä näiden liitäntälaitteita ekosuunnitteluvaatimuksia koskevia asetuksia, ja tämän lopputulemana on julkaistu uusi asetus, joka koskee kaikkia valonlähteitä ja niiden erillisiä liitäntälaitteita. Näitä tuotteita koskevat energiamerkintävaatimukset on myös uudelleentarkasteltu ja julkaistu.

Valtaosa asetusten vaatimuksista astuu voimaan 1.9.2021, mutta ensimmäisenä uusien asetusten seurauksena poistui 25.12.2019 vaatimus valaisinten energiamerkinnöistä. Tämän päivämäärän jälkeen markkinoille saatetuissa tuotteissa energiamerkintää ei siis enää kuulu olla. Muutos rajaa valaisimet pois myös EPREL-tuotetietokannasta.

Markkinoilla tulee todennäköisesti vielä hetken olemaan tuotteita, jotka on valmistettu aikana, jolloin energiamerkintävaatimus valaisimille oli olemassa. Jälleenmyyjiä ohjeistetaan toimimaan valaisimien energiamerkintöjen suhteen seuraavasti:

 • Vaatimuksen poistumisen, eli 25.12.2019, jälkeen markkinoille saatetuilla tuotteilla ei saa olla energiamerkintää, eikä energiamerkintöjä täten saa laittaa esille.
 • Tätä vanhemmilla tuotteilla energiamerkinnän poistamiseen suhtaudutaan joustavammin, sillä energiamerkintä on tehty ja laitettu esille sen aikaisten vaatimusten mukaisesti.
 • Tukes suosittelee, että valaisimien energiamerkintöjä ei enää pidetä myymälän esittelykappaleissa esillä.
 • Tuotepakkauksista ja tuotteen mukana tulevista asiakirjoista energiamerkintöjä ei kuitenkaan tarvitse poistaa.
 • Markkinavalvonnassa ei toistaiseksi tulla tarkastelemaan valaisimien energiamerkintöjen pitämistä esillä.

Lisätietoa täällä:

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting_en

Uunien ja liesituulettimien uudelleentarkastelu alkanut

Uuneja ja liesituulettimia koskeva esiselvitys on alkanut. Lisätietoa löytyy selvitystä varten avatulta verkkosivulta (Ecodesign preparatory study on Cooking appliances). Sivustolla on mahdollista rekisteröityä sidosryhmään, jolloin saat tiedon selvityksen etenemisestä ja saat kutsut sidosryhmäkuulemisiin.

Kansallisesti valmistelusta vastaa Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen () tai

Kommenttipyyntö: hanojen ja suihkujen ekosuunnittelu- ja merkintävaatimukset

Komissio järjestää hanojen ja suihkujen ekosuunnittelu- ja merkintävaatimuksiin liittyen kuulemisfoorumin (Ecodesign Consultation Forum) jäsenmaille 18.12.2019 ja jäsenmaat voivat toimittaa kirjallisia kommentteja 17.1.2020 asti.

Kuulemisfoorumia varten Ympäristöministeriö varaa mahdollisuuden antaa kommentteja ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) nojalla suunnitelluista komission asetusluonnoksista.

Ehdotukset saa kommentoitavaksi Ympäristöministeriön Pekka Kalliomäeltä. Kommentit pyydetään toimittamaan 10.1.2020 mennessä Ympäristöministeriöön sähköpostiosoitteeseen . Tiedustelut sähköpostilla edellä mainittuun osoitteeseen tai puhelimitse Pekka Kalliomäki/YM puh. 050-572 6359.

Save the date – Energiaviraston syksyn aamupalatilaisuudet

Energiavirasto järjestää syksyllä aamupalatilaisuuksia ekosuunnitteluun ja energiamerkintään liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Alustavat päivämäärät ovat seuraavat:

 **HUOM päivämäärät muuttuneet**

Energiamerkinnän tuotetietokanta ja yleiset kuulumiset

Aika: 3.10.2019 klo 8:30-11:00

Paikka: Energiavirasto

 

Kiertotalous ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsääntelyssä

Aika: 5.11.2019 klo 8:30-11:00

Paikka: Energiavirasto

 

Varaathan kalenteristasi jo ennakkoon ajat sinua kiinnostaviin tilaisuuksiin. Julkaisemme tarkemmat ilmoittautumisohjeet syyskuun alussa.

Lisätietoja: Juha Toivanen ja Maria Holmi ()