Televisiot
Lot 5


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmään televisiot kuuluvat televisiovastaanottimet ja televisiomonitorit. Nimensä mukaisesti ensiksi mainittu vastaanottaa audiovisuaalisia signaaleja sekä näyttää niitä integroidulla kuvaruudulla. Laitteessa voi olla myös lisätoimintoja kuten DVD-soitin, kiintolevyasema tai videonauhuri. Erona televisiomonitoriin on kyky vastaanottaa ja käsitellä lähetyssignaaleja.

Televisioiden (Lot 5) ja tietokone-tuoteryhmään (Lot 3)  kuuluvien näyttöjen ekosuunnitteluasetuksia uudelleenkatselmoidaan. Tarkoituksena on yhdistää näiden tuoteryhmien vaatimukset.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Erityiset vaatimukset

Päälle kytkettynä -tilassa

Television, jonka näkyvissä oleva kuvaruudun pinta-ala neliödesimetreinä ilmaistuna on A, tehonkulutus ei saa ylittää seuraavia arvoja (voimaantulo 20. elokuuta 2010):

Täysteräväpiirto Kaikki muut resoluutiot
Televisiovastaanottimet 20 W + A · 1,12 · 4,3224 W/dm2 20 W + A · 4,3224 W/dm2
Televisiomonitorit 15 W + A · 1,12 · 4,3224 W/dm2 15 W + A · 4,3224 W/dm2

Television, jonka näkyvissä oleva kuvaruudun pinta-ala neliödesimetreinä ilmaistuna on A, tehonkulutus ei saa ylittää seuraavia arvoja (voimaantulo 1. huhtikuuta 2012):

Kaikki resoluutiot
Televisiovastaanottimet 16 W + A · 3,4579 W/dm2
Televisiomonitorit 12 W + A · 3,4579 W/dm2

Edellä mainitut tehonkulutukset on määriteltävä luotettavalla, tarkalla ja toistettavissa olevalla mittausmenetelmällä, jossa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetty nykytekniikka. Luontevinta on toteuttaa mittaus käyttäen standardia IEC 62087:2008.

Valmiustilassa / pois päältä -tilassa

Voimaantulo 7. tammikuuta 2010:

 • Tehonkulutus pois päältä -tilassa ei saa olla suurempi kuin 1,00 wattia.
 • Tehonkulutus valmiustilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointi-toiminto, ei saa olla suurempi kuin 1,00 wattia.
 • Jos valmiustilassa mahdollistetaan tieto- tai tilanäyttö, ei tehonkulutus saa olla suurempi kuin 2,00 wattia.

Voimaantulo 20. elokuuta 2011:

 • Television tehonkulutus pois päältä -tilassa ei saa olla suurempi kuin 0,30 wattia, paitsi, jos televisiossa on helposti nähtävissä oleva virtakytkin, jolloin tehonkulutusraja on 0,50 wattia.
 • Tehonkulutus valmiustilassa ei saa olla suurempi kuin 0,50 W.
 • Jos valmiustilassa mahdollistetaan tieto- tai tilanäyttö, ei tehonkulutus saa olla suurempi kuin 1,00 wattia. Televisioista tulee olla ensimmäisen käynnistämisen yhteydessä oletusarvoisesti päällä ns. kotitila eli valmistajan suositus tavanomaista kotikäyttöä varten. Televisioiden tehdasasetus luminanssille tulee olla väh. 65 % huippuarvosta.
 • Valmistajan internetsivustolla tulee olla liitteessä I kohdassa 5 vaatimat tiedot.

Voimaantulo 1. tammikuuta 2015:

 • Verkkoon liitetty televisio tulee olla käyttäjän toimesta kytkettävissä irti verkosta.
 • HiNA-toiminnolla varustettujen televisioiden tehonkulutusraja verkkovalmiustilassa on 12,00 W.
 • Muiden kuin HiNA-toiminnolla varustettujen televisioiden verkkovalmiustilan kulutusraja on 6,00 W.

Voimaantulo 1. tammikuuta 2017:

 • HiNA-toiminnolla varustettujen televisioiden tehonkulutusraja verkkovalmiustilassa on 8,00 W.
 • Muiden kuin HiNA-toiminnolla varustettujen televisioiden verkkovalmiustilan kulutusraja on 3,00 W.

Voimaantulo 1. tammikuuta 2019

 • Muiden kuin HiNA-toiminnolla varustettujen televisioiden verkkovalmiustilan kulutusraja on 2,00 W.

Edellä mainitut tehonkulutukset on määriteltävä luotettavalla, tarkalla ja toistettavissa olevalla mittausmenetelmällä, jossa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetty nykytekniikka. Luontevinta on toteuttaa mittaus käyttäen standardia IEC 62087:2008.

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

 • Saataville asetetaan liitteen III mukainen tuoteseloste.
 • Jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä IV määritelty tekninen dokumentaatio.
 • Sähköinen tuoteseloste liitteen III mukaisesti asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015
 • Asetuksen edellyttämät tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät liitteessä VII esitetyllä tavalla.
 • Energiatehokkuusluokat perustuvat energiatehokkuusindeksiin. Energiatehokkuusindeksi lasketaan liitteen II ja energiatehokkuusluokka määritetään liitteen I mukaisesti.
 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainoksessa on tuotteen hinta- tai energiaan liittyviä tietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.
 • Kukin televisio on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen V mukainen.
 • Sähköinen merkki, joka ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen V mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015

Merkki

Energiamerkkejä on tällä hetkellä neljä erilaista.

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

 • Markkinoille saatettavien, energiatehokkuusluokkaan A+ – F kuuluvien televisioiden merkin on oltava merkin 2 tai 3 mukainen. Voimaantulo 1. tammikuuta 2014
 • Markkinoille saatettavien, energiatehokkuusluokkaan A++ – E kuuluvien televisioiden merkin on oltava merkin 3 tai 4 mukainen. Voimaantulo 1. tammikuuta 2017
 • Markkinoille saatettavien, energiatehokkuusluokkaan A+++ – D kuuluvien televisioiden merkin on oltava merkin 4 mukainen. Voimaantulo 1. tammikuuta 2020

 

Vaatimukset jälleenmyyjille

Energiamerkkejä on tällä hetkellä neljä erilaista:

 • A–G luokitellut televisiot, voivat käyttää myös A+ luokitellut merkkiä. Merkki poistuu käytöstä 1.1.2014.
 • A+ luokitellut televisiot. Merkki poistuu käytöstä 1.1.2017.
 • A++ luokitellut televisiot. Merkki poistuu käytöstä 1.1.2020.
 • A+++ luokitellut televisiot

Energiamerkin sijoittaminen

Kaikissa myyntipisteessä olevissa televisioissa on etupinnassa selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki.

Merkin tiedot

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • energiatehokkuusluokka
 • tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa
 • vuotuinen energiankulutus päälle kytkettynä -tilassa
 • näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä
 • katkaisija-tunnus, jos televisioissa on helposti nähtävissä oleva virtakytkin, joka pois päältä asentoon laitettuna saattaa television tilaan, jossa tehonkulutus on enintään 0,01 wattia
 • EU-ympäristömerkki, mikäli sellainen on laitemallille myönnetty, voidaan liittää energiamerkkiin

Verkkokauppa

Verkkokaupassa ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita markkinoitaessa annetaan alla olevassa ”Postimyynti tms. etäkauppa” -kohdassa määritellyt tiedot.

Tuotteiden, jotka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna, hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava, asetuksessa määritelty, kuva. Vanhoilla malleilla sähköisen energiamerkinnän käyttö on vapaaehtoista. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset täältä. Voimassaolo 1.1.2015 alkaen

Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja televisioita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää televisiota, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava seuraavassa järjestyksessä

 • energiatehokkuusluokka
 • tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa
 • vuotuinen energiankulutus
 • näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä III esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.

Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Asetuksessa ei ole määritelty viitearvoja parhaalle markkinoilla saatavilla olevalle teknologialle