Matka- ja älypuhelimien sekä tablettien esiselvitys alkanut

Matka- ja älypuhelimia sekä tabletteja koskeva esiselvitys on alkanut. Selvityksessä arvioidaan mahdollisten ekosuunnitelu- ja energiamerkintöjä koskevien vaatimusten esittämistä näille tuoteryhmille. Selvityksessä tutkitaan myös yksityiskohtaisemmin potentiaalia niiden ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Lisätietoa löytyy selvitystä varten avatulta verkkosivulta (Ecodesign preparatory study on mobile phones, smartphones and tablets) Sivustolla on mahdollista rekisteröityä sidosryhmään, jolloin saat tiedon esiselvityksen etenemisestä ja saat kutsut sidosryhmäkuulemisiin.

Ensimmäinen kokous pidetään 13.7.2020 ja toinen 18.12.2020. Selvityksen on määrä valmistua helmikuussa 2021.

Älypuhelimien materiaalitehokkuutta on myös tarkasteltu jo valmistuneessa selvityksessä, joka löytyy täältä.

Kansallisesti valmistelusta vastaa Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen () tai

Liikenne- ja viestintäministeriön ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian valmistelussa esillä myös tuotteiden ekosuunnittelu

Tiesitkö, että digitalisaatio on kiihtynyt viime vuosina hurjaa vauhtia. Kansainvälinen energiavirasto IEA on arvioinut, että datan määrä on kasvanut eksponentiaalisesti. Internetliikenne on kolminkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana ja n. 90 % maailman datasta on luotu kahden viime vuoden aikana.  Digitalisaatio edesauttaa energiatehokkuuden edistämisessä monella toimialalla, mutta kolikon kääntöpuolena on digitalisaation vaatiman energiatarpeen kasvu.

Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti viime vuoden 2019 lopulla ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian valmistelun. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista Suomessa ja suositella keinoja, joilla vaikutuksia voidaan hallita.

Energiavirastosta työhön ovat osallistuneet Johanna Kirkinen ja Juha Toivanen. Strategian valmistelussa on noussut vahvasti esille ekosuunnittelun mahdollisuudet ICT-tuotteisiin liittyen. Kiertotalous on paljon esillä ja LVM onkin käynnistänyt useita lisäselvityksiä strategiatyötä varten.

Jos olet kiinnostunut strategian valmistelusta, kannattaa tutustua LVM:n hankeikkunaan, sieltä löytyy paljon materiaalia Asiakirjat – linkin alta:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM033:00/2019