ICT-työryhmän (ICT Task Force) kokous järjestetään 15.11.2022


Komissio järjestää kolmannen kokouksen ICT-työryhmän (ICT Task Force) selvitykseen liittyen 15.11.2022. Selvityksen tarkoituksena on selvittää tieto- ja viestintätekniikan / ICT:n suoria ja epäsuoria ympäristövaikutuksia laitteiden sekä koko kokonaisuuden näkökulmasta. Selvityksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää tulevien politiikkatoimien taustana.

Lisätietoa komission nettisivulla, jonka kautta tulevaan kokoukseen voi rekisteröityä.

Lisätietoa: