Ekosuunnittelun työsuunnitelma 2020-2024

Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän uuden työsuunnitelman valmistelu on aloitettu maaliskuussa ja se valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Työohjelma sisältää suunnitelman siitä mitä tuoteryhmiä ja muita ekosuunnitteluun ja energiamerkintään liittyviä asioita tullaan tarkastelemaan vuosina 2020-2024.

Työohjelman valmisteluun liittyen on avattu nettisivu, jonne voi rekisteröityä, jotta saa sähköpostitse tietoa asian etenemisestä sekä kutsut kuulemisiin.

Työohjelma tulee olemaan rakenteeltaan vastaavan tyylinen kuin aiemminkin kuin ennen, mutta erityisesti siinä kiinnitetään huomiota:

 • kiertotalousasioihin
 • uusien ja vanhojen horisontaali/omibus-asetusten uudelleentarkasteluun (esim. standby, offline-tila ja toleranssit)
 • mahdollisiin puutteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin vanhoissa asetuksissa ja vapaaehtoisissa sopimuksissa
 • erityishuomio ICT-laitteisiin (ja erityisesti nopeasti kehittyvät laitteet, mahdollinen nopeutettu menettely)
 • vanhojen energiaan liittyvien tuotteiden tarkasteluun (esim. ikkunat), koska näille ei ole vielä saatu asetettua mitään vaatimuksia
 • uusiin tuoteryhmiin ja niiden potentiaaleihin
 • useita tuotteita sisältävien tuotteiden tarkasteluun (onko näissä säästöpotentiaalia hyödyntämättä).

Työohjelman teon yhteydessä järjestetään kaksi sidosryhmäkuulemista, joissa työn etenemistä pääsee kommentoimaan. Ensimmäinen kokous on suunniteltu alustavasti pidettäväksi heinäkuussa ja toinen lokakuussa.

 Lisätitetoa: tai .

Kiertotalouden toimintasuunnitelma

Euroopan komissio on 11.3.2020 hyväksynyt uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman, joka on tärkeä osa komission 11.12.2019 esittelemää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Uusi toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä tuotteiden elinkaaren kaikkia vaiheita varten ja pyrkii lisäämään käytettyjen luonnonvarojen kiertoa EU:n taloudessa ja vähentämään primääriraaka-aineiden käyttöä.

Kiertotalouden toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä toimialoille, kuten elektroniikka-, akku-, pakkaus-, muovi-, tekstiili-, rakennus- ja elintarvikealoille, joilla on paljon kiertotalouteen liittyvää potentiaalia.

Toimintasuunnitelma sisältää lainsäädäntöaloitteen, jonka ytimenä on ekosuunnitteludirektiivin laajentaminen energiaan liittyvien tuotteiden ulkopuolelle, jotta ekosuunnittelukehystä voidaan soveltaa mahdollisimman monenlaisiin tuotteisiin ja sen avulla voidaan edistää kiertotaloutta mm. parantamalla tuotteiden kestävyyttä, uudelleenkäytettävyyttä, päivitettävyyttä, korjattavuutta, kierrätettävyyttä sekä puututaan vaarallisten kemikaalien esiintymiseen tuotteissa ja lisätään niiden energia- ja resurssitehokkuutta. Etusijalle asetetaan elektroniikka, tieto- ja viestintätekniikka ja tekstiilit, mutta myös huonekalut ja vaikutukseltaan merkittävät välituotteet kuten teräs, sementti ja kemikaalit. Muita tuoteryhmiä määritellään niiden ympäristövaikutusten ja kiertotalouspotentiaalin perusteella.

Tukeakseen uusien kestävien tuotteiden kehyksen tehokasta ja vaikuttavaa soveltamista komissio aikoo lisäksi luoda yhteisen älykkäiden kiertotalouden sovellusten eurooppalaisen tietokannan, joka sisältää arvoketjuja koskevia tietoja ja tuotetietoja sekä tehostaa yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa EU:ssa markkinoille saatettuihin tuotteisiin sovellettavien kestävyysvaatimusten noudattamisen valvontaa erityisesti yhteisillä tarkastuksilla ja markkinavalvontatoimilla.

Kuluttajien ja julkisten ostajien vaikuttamismahdollisuuksia pyritään parantamaan tarkastamalla kuluttajalainsäädäntöä siten, että kuluttajat saavat myyntipisteessä luotettavaa ja merkityksellistä tietoa tuotteista, myös niiden käyttöiästä ja korjauspalvelujen, varaosien ja korjauskäsikirjojen saatavuudesta. Myös viherpesuun, tuotteiden ennenaikaista vanhenemiseen sekä tietojen esittämiseen on tarkoitus puuttua.

Korjauttamisoikeutta vahvistetaan mm. selvittämällä mahdollisia muutoksia tuotteiden takuisiin sekä esimerkiksi parantamalla kuluttajien oikeutta päivittää ICT-laitteiden vanhentuneita ohjelmistoja.

Tuotteiden ekosuunnitteluun liittyen elektroniikka ja tieto- ja viestintätekniikalle, kuten matkapuhelimille, tableteille ja kannettaville tietokoneille asetetaan sääntelytoimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan siihen, että tuotteiden suunnittelussa otetaan huomioon energiatehokkuus ja kestävyys, korjattavuus, päivitettävyys, huollettavuus, uudelleenkäyttö ja kierrätys.

Matkapuhelinten ja vastaavien laitteiden latureita koskien selvitetään mahdollisuudet yleislaturin käyttöönottoon, latausjohtojen kestävyyden parantamiseen ja kannustimia latureiden oston erottamiseksi uusien laitteiden ostosta.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä ja käsittelyä pyritään parantamaan muun muassa harkitsemalla vaihtoehtoja EU:n laajuiseksi vastaanottojärjestelmäksi vanhojen matkapuhelinten, tablettien ja latureiden palauttamista tai takaisinmyyntiä varten.

Lisätietoja:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_420

https://ec.europa.eu/finland/news/circular_200311_fi

Kutsu: Kiertotalous ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsääntelyssä

Energiavirasto järjestää marraskuussa 5.11.2019 aamupalatilaisuuden ekosuunnittelun ja energiamerkintään liittyvistä resurssi- ja materiaalitehokkuusvaatimuksista.

Tilaisuudessa käsitellään mm seuraavia aiheita:

 • Tuotteisiin liittyvä lainsäädäntö (Carina Wiik, Teknologiateollisuus) 
 • Kiertotalouteen liittyvät ekosuunnittelun ajankohtaiset asiat sekä tulevaisuuden suunnitelmat.
 • Millaisia kiertotalouteen liittyviä vaatimuksia ekosuunnitteluasetuksissa on asetettu? 
 • Millaisia ongelmakohtia erilaisissa vaatimuksissa on?
 • Uudet ekosuunnitteluun liittyvät materiaalitehokkuusstandardit (mm. tuotteiden korjattavuus, kestävyys ja kierrätettävyys)
 • Korjaamisen pisteytysjärjestelmä
 • Tukesin kuulumisia: ajankohtaista markkinavalvonnassa, EEPLIANT 2 -projekti, tunnen tuotteeni -järjestelmä.

Aika: 5.11.2019 klo 8:30-11:00. Aamupalaa on tarjolla 8.30-9.00, jonka jälkeen ohjelma aloitetaan noin klo 9.00.

Paikka: Energiavirasto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Ilmoittautuminen 1.11.2019 mennessä osoitteeseen

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Tervetuloa kuuntelemaan sekä vaihtamaan kuulumisia!

Kutsu: Energiaviraston syksyn aamupalatilaisuudet

Energiavirasto järjestää syksyllä aamupalatilaisuuksia ekosuunnitteluun ja energiamerkintään liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Tilaisuuksissa on mahdollisuus tavata ekosuunnitteluasetusten valmistelijoita ja kuulla tietoiskuja asetusten ja esiselvitysten valmistelusta.

 

Energiamerkinnän tuotetietokanta ja yleiset kuulumiset

 • Yleisesitys ja keskustelua EPREL-tuotetietokantaa koskevista velvoitteista
 • Lyhyt katsaus ekosuunnittelun ja energiamerkinnän ajankohtaisiin

Aika: 3.10.2019 klo 8:30-11:00

Paikka: Energiavirasto

Ilmoittautuminen 25.9. mennessä osoitteeseen

 

Keskustelutilaisuus kiertotaloudesta ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsääntelyssä

Aika: 5.11.2019 klo 8:30-11:00

Paikka: Energiavirasto

Ilmoittautuminen 25.10. mennessä osoitteeseen

 

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Tervetuloa keskustelemaan ja vaihtamaan kuulumisia!

Save the date – Energiaviraston syksyn aamupalatilaisuudet

Energiavirasto järjestää syksyllä aamupalatilaisuuksia ekosuunnitteluun ja energiamerkintään liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Alustavat päivämäärät ovat seuraavat:

 **HUOM päivämäärät muuttuneet**

Energiamerkinnän tuotetietokanta ja yleiset kuulumiset

Aika: 3.10.2019 klo 8:30-11:00

Paikka: Energiavirasto

 

Kiertotalous ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsääntelyssä

Aika: 5.11.2019 klo 8:30-11:00

Paikka: Energiavirasto

 

Varaathan kalenteristasi jo ennakkoon ajat sinua kiinnostaviin tilaisuuksiin. Julkaisemme tarkemmat ilmoittautumisohjeet syyskuun alussa.

Lisätietoja: Juha Toivanen ja Maria Holmi ()