Komissio kysyy palautetta elektronisten näyttöjen asetusten päivitystä varten

Komissio on avannut julkisen kuulemisen elektronisten näyttöjen asetusten uudelleentarkastelua varten.

Nykyiset ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset ovat vähentäneet elektronisten näyttöjen energiankulutusta. Asetuksia tulee kuitenkin päivittää, sillä niissä on useita ongelma-/kehityskohteita, jotka korjaamalla voidaan saavuttaa uusia ympäristöhyötyjä. Komission kuulemisessa tällaisiksi asioiksi on ilmoitettu mm. se, että:

 • nykyiset ekosuunnitteluvaatimukset eivät kata tiettyjä tuotetyyppejä, joista tärkeimpänä ilmoitusnäytöt,
 • suurempi- ja pienempikokoisten tuotteiden vaatimustasojen välisessä tasapainossa on parannettavaa,
 • vakiotason dynamiikka-alueelle (SDR) ja korkealle dynamiikka-alueelle (HDR) on erilliset
  energialuokitukset,
 • vaatimuksiin on tehty monenlaisia myönnytyksiä,
 • testausmenetelmä saattaa olla teknologian ja kansainvälisten kehityskulkujen myötä vanhentunut,
 • kuluttajilla ei välttämättä ole aina riittävästi tietoa energiatehokkaiden tuotteiden vertailuun, ja tarjolla
  olevat mallit jakautuvat vain hyvin harvoihin energialuokkiin,
 • materiaalitehokkuuteen ja kiertotalouteen liittyvissä tekijöissä voisi olla parantamisen varaa,
 • elektroniset näytöt voivat sisältää ongelmallisia materiaaleja ja
 • asiaa koskevat kaksi säädöstä eivät välttämättä ole täysin johdonmukaisia esimerkiksi
  energiatehokkuusindeksin laskentakaavojen osalta.

Kuulemisen tavoitteena on antaa sidosryhmille mahdollisuus kertoa elektronisia näyttöjä koskevien nykysääntöjen täytäntöönpanoon liittyvistä kokemuksista, kommentoida vaikutustenarviointia varten määritettyjä päävaihtoehtoja ja antaa lisätietoa siitä, miten markkinat tai teknologia ovat kehittyneet edellisen, vuonna 2018 tehdyn analyysin jälkeen.

Palautetta voi antaa komission nettisivuilla 21.9.2023 saakka.

Lisätietoa: