Lepovirtakulutus
Lot 6


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Lepovirtakulutusasetus ylittää tuoteryhmärajat koskien kodinkoneita, ruoanlaittolaitteita, tietotekniikka-laitteita, leluja, vapaa-ajan- ja urheiluvälineitä, kehonhoitolaitteita sekä kuluttajaelektroniikkaa kuten radiot, televisiot, videolaitteet tai erilaiset soittimet. Lista laitteista, joita asetus koskee, löytyy asetuksen liitteestä I.

Yleistäen voidaan sanoa, että verkkosähköllä toimiva laite, jossa on ns. stand-by valmiustila, kuuluu lepovirta-asetuksen piiriin.

Huom! Samalle laitteelle ei sovelleta teholähde- ja lepovirta-asetuksia yhtäaikaisesti, mikäli ulkoisen teholähteen antojännite on alle 6 V ja antovirta vähintään 550 mA. Täten esimerkiksi matkapuhelimet ovat lepovirta-asetuksen ulkopuolella, mutta niiden laturit kuuluvat teholähdeasetuksen piiriin.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

 • Asetuksen 1275/2008 liitteen II kohdassa 4 kerrotaan, mitkä tiedot teknisiin asiakirjoihin on toimitettava. Voimaantulo 7. tammikuuta 2010
 • Verkkoon liitetyistä laitteista on esitettävä vapaasti käytettävissä olevilla valmistajien internetsivustoilla seuraavat tiedot:
  • kustakin valmiustilasta ja/tai pois päältä -tilasta sekä verkkovalmiustilasta, johon tehonhallintatoiminto tai vastaava toiminto siirtää laitteen:
   • tehonkulutus watteina pyöristettynä ensimmäiseen desimaaliin
   • aika, jonka jälkeen tehonhallintatoiminto tai vastaava toiminto siirtää laitteen automaattisesti valmiustilaan ja/tai pois päältä -tilaan ja/tai verkkovalmiustilaan
   • verkkovalmiustilan tehonkulutus, kun kaikki kiinteästi kytketyt verkkoportit on kytketty päälle ja kaikki langattomat verkkoportit on kytketty käyttöön
   • ohjeistus siitä, miten langattomat verkkoportit kytketään käyttöön ja pois käytöstä

  Edellä toisessa alakohdassa tarkoitettu verkkovalmiustilan tehonkulutus ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettu ohjeistus on ilmoitettava myös käyttöoppaassa.
  Asetuksen 801/2013 liitteen II kohdassa 9 kerrotaan, mitkä tiedot teknisiin asiakirjoihin on toimitettava.
  Voimaantulo 1. tammikuuta 2015

Erityiset vaatimukset

 • Kulutuselektroniikan laitteissa tulee olla pois päältä -toiminto, jossa tilassa tehonkulutus ei saa ylittää 1,00 wattia. Tehonkulutus valmiustilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminto, ei saa olla suurempi kuin 1,00 wattia. Jos valmiustilassa mahdollistetaan tieto- tai tilanäyttö, ei tehonkulutus saa olla suurempi kuin 2,00 wattia.  Voimaantulo 7. tammikuuta 2010
 • Pois päältä -tilan tehonkulutus ei saa ylittää 0,50 wattia. Tehonkulutus valmiustilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminto, ei saa olla suurempi kuin 0,50 wattia. Jos valmiustilassa mahdollistetaan tieto- tai tilanäyttö, ei tehonkulutus saa olla suurempi kuin 1,00 wattia. Lisäksi laitteessa tulee olla tehonhallintatoiminto, joka siirtää laitteen lyhyimmän mahdollisen ajan kuluttua automaattisesti valmiustilaan. Voimaantulo 7. tammikuuta 2013
 • Verkkoon liitettyjen laitteiden osalta HiNA-toiminnolla varustettujen tehonkulutus verkkovalmiustilassa ei saa olla suurempi kuin 12,00 W. Muiden verkkoon liitettyjen vastaava kulutusraja on 6,00 W. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015
 • Verkkoon liitettyjen laitteiden osalta HiNA-toiminnolla varustettujen tehonkulutus verkkovalmiustilassa ei saa olla suurempi kuin 8,00 W. Muiden verkkoon liitettyjen vastaava kulutusraja on 3,00 W. Voimaantulo 1. tammikuuta 2017
 • Muiden verkkoon liitettyjen vastaava kulutusraja on 2,00 W. Voimaantulo 1. tammikuuta 2019

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Parhaan markkinoilta saatavilla olevan teknologian viitearvot on määritetty asetuksen 1275/2008 liitteessä IV

 • Pois päältä -tila: 0–0,3 wattia, syväpoiskytkentäkytkin ensiöpuolella, riippuen muun muassa direktiivin 2004/108/EY mukaiseen sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvistä ominaisuuksista.
 • Valmiustila – uudelleenaktivointitila: 0,1 wattia
 • Valmiustila – näyttötila: yksinkertaiset näytöt ja matalatehoiset LEDit: 0,1 wattia; suuremmat näytöt (esim. kellonaikanäytöt) vaativat suuremman tehon.
 • Verkkovalmiustila – HiNA-laitteet: 3 wattia; muut kuin HiNA-laitteet: 1 watti tai vähemmän.