Lepovirtakulutus


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tähän tuoteryhmään katsotaan kuuluvaksi kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joita ei ole liitetty verkkoon, niiden valmius- ja pois päältä- tiloissa. Tuoteryhmään kuuluvat siis seuraavat laitteet, joita ei ole liitetty verkkoon: kodinkoneet, pyykinpesukoneet, pyykinkuivauslaitteet, astianpesukoneet, ruoanlaittolaitteet kuten sähköuunit, sähkökeittolevyt, mikroaaltouunit, leivänpaahtimet, rasvakeittimet, kahvimyllyt, kahvinkeittimet ja laitteet purkkien tai pakkausten avaamista tai sulkemista varten, sähköveitset sekä muut laitteet ruoan laittoa ja elintarvikkeiden käsittelyä varten, puhdistamista ja pesemistä varten sekä vaatteiden huoltoa varten. Lisäksi mukaan luetaan hiustenleikkuukoneet, hiustenkuivaimet, sähköhammasharjat, parranajokoneet, hierontalaitteet ja muut vartalonhoitolaitteet sekä vaa’at. Tuoteryhmään kuuluvat myös radiot, videokamerat, videotallentimet, hifitallentimet, äänenvahvistimet, kotiteatterijärjestelmät, soittimet ja muut laitteet äänen tai kuvan tallentamista ja toistamista varten sekä sähköjunat ja kilpa-autoradat, kädessä pidettävät videopelikonsolit, sähkö- tai elektroniikkakomponentteja sisältävät urheiluvälineet ja muut lelut sekä vapaa-ajan- ja urheiluvälineet ja ensisijaisesti kotiympäristöihin tarkoitetut tietotekniikkalaitteet.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu kuitenkaan laitteet, jotka on saatettu markkinoille käyttötarkoitustaan varten pienjännitteisellä ulkoisella teholähteellä varustettuna. Tuoteryhmästä luetaan pois myös asetuksessa 642/2009 määritellyt televisiot sekä asetuksessa 617/2013 määritellyt pöytätietokoneet, integroidut pöytätietokoneet sekä kannettavat tietokoneet.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Kaikki vaatimukset on kuvattu alempana. Tämän tuoteryhmän mukaisille verkkoon liitetyille laitteille on asetettu vaatimuksia täällä.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 7.1.2013:

 • Teknisen dokumentaation on sisällettävä liitteen II kohdan 9 mukaiset tiedot.
 • Kaikki vaatimusten noudattamista varten mitattavat arvot on mitattava luotettavalla mittausmenetelmällä, jossa on otettu huomioon yleisesti parhaana pidetty nykytekniikka.
 • Laitteen tehonkulutus missä tahansa pois päältä -tilassa ei saa olla suurempi kuin 0,50 wattia.
 • Laitteen tehonkulutus missä tahansa tilassa, jossa vain mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminto tai uudelleenaktivointitoiminto ja uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin (valmiustila), ei saa olla yli 0,50 wattia. Tehonkulutus ei saa olla yli 1,00 wattia tilassa, jossa vain mahdollistetaan tieto- tai tilanäyttö tai tällaisen ja uudelleenaktivointitoiminnon yhdistelmä.
 • Lukuun ottamatta tilanteita, joissa vaatimus ei ole perusteltu laitteen käyttötarkoituksen vuoksi, laitteessa on oltava pois päältä -tila ja/tai valmiustila sekä/tai muu tila, joka ei ylitä edellä mainittuja vaatimuksia, kun laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen.
 • Lukuun ottamatta tilanteita, joissa vaatimus ei ole perusteltu laitteen käyttötarkoituksen vuoksi, laitteessa on oltava aktivoituna tehonhallintatoiminto tai vastaava toiminto. Kun laitteessa ei ole päätoiminto aktivoituna ja kun yksi tai useampi muu energiaa käyttävä tuote ei ole riippuvainen laitteen toiminnoista, tehonhallintatoiminnon on siirrettävä laite lyhyimmän mahdollisen asianmukaisen ajan kuluttua automaattisesti valmiustilaan, pois päältä -tilaan tai muuhun tilaan, jossa ylläolevat tilalle annetut tehonkulutusvaatimukset eivät ylity, kun laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen.

Voimaantulo 6.1.2015:

 • Kahvinkeittimille on asetettu lisävaatimuksia kohdassa 6.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

 

Ohjeistus asetusten tulkintaan

UKK

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilta saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat seuraavanlaiset:

 • Pois päältä -tila: 0–0,3 wattia, syväpoiskytkentäkytkin ensiöpuolella, riippuen muun muassa direktiivin 2014/30/EU mukaiseen sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvistä ominaisuuksista
 • Valmiustila – uudelleenaktivointitila: 0,1 wattia
 • Valmiustila – näyttötila: yksinkertaiset näytöt ja matalatehoiset LEDit: 0,1 wattia; suuremmat näytöt (kuten kellonaikanäytöt) vaativat suuremman tehon.