KOMMENTTIPYYNTÖ: Lepovirtakulutuksen ekosuunnitteluasetuksen päivitys

Lepovirtakulutuksen (Standby, Networked Standby, Offmode) ekosuunnitteluasetuksen valmistelu on edennyt ja siitä äänestetään 3.5.2022. Suomen kannan muodostamiseksi pyydämme kommentteja komission asetusehdotukseen. Asetusehdotuksen saa kommentoitavaksi lähettämällä asiaa koskevan pyynnön osoitteeseen: .  Kommentteja voi toimittaa Energiavirastolle 28.4.2022. saakka.

Asetuksen pohjana käytetään uudelleentarkasteluun liittyvää taustaselvitystä, johon voi tutustua täältä: https://www.ecostandbyreview.eu/

Lisätietoja asiassa antaa Juha Toivanen ()