Verkkolaitteiden lepovirrankulutus


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tähän tuoteryhmään katsotaan kuuluvaksi kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävät verkkoon liitetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden valmiustilassa, pois päältä -tilassa ja verkkovalmiustilassa. Tuoteryhmään kuuluvat siis seuraavat laitteet, jos ne on kytketty verkkoon: kodinkoneet, pyykinpesukoneet, pyykinkuivauslaitteet, astianpesukoneet, ruoanlaittolaitteet kuten sähköuunit, sähkökeittolevyt, mikroaaltouunit, leivänpaahtimet, rasvakeittimet, kahvimyllyt, kahvinkeittimet ja laitteet purkkien tai pakkausten avaamista tai sulkemista varten, sähköveitset sekä muut laitteet ruoan laittoa ja elintarvikkeiden käsittelyä varten, puhdistamista ja pesemistä varten sekä vaatteiden huoltoa varten. Lisäksi mukaan luetaan hiustenleikkuukoneet, hiustenkuivaimet, sähköhammasharjat, parranajokoneet, hierontalaitteet ja muut vartalonhoitolaitteet sekä vaa’at. Tuoteryhmään kuuluvat myös radiot, videokamerat, videotallentimet, hifitallentimet, äänenvahvistimet, kotiteatterijärjestelmät, soittimet ja muut laitteet äänen tai kuvan tallentamista ja toistamista varten sekä sähköjunat ja kilpa-autoradat, kädessä pidettävät videopelikonsolit, sähkö- tai elektroniikkakomponentteja sisältävät urheiluvälineet ja muut lelut sekä vapaa-ajan- ja urheiluvälineet ja ensisijaisesti kotiympäristöihin tarkoitetut tietotekniikkalaitteet.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu kuitenkaan laitteet, jotka on saatettu markkinoille käyttötarkoitustaan varten pienjännitteisellä ulkoisella teholähteellä varustettuna. Tuoteryhmästä luetaan pois myös asetuksessa 642/2009 määritellyt televisiot sekä asetuksessa 617/2013 määritellyt pöytätietokoneet, integroidut pöytätietokoneet sekä kannettavat tietokoneet. Tämän tuoteryhmän mukaisille laitteille, joita ei ole kytketty verkkoon, on asetettu vaatimuksia täällä valmius- ja pois päältä -tiloihin liittyen.
 • Tähän tuoteryhmään liittyen on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Kaikki vaatimukset on kuvattu alempana.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.7.2010:

 • Teknisen dokumentaation on sisällettävä liitteen II kohdan 9 mukaiset tiedot.
 • Kaikki vaatimusten noudattamista varten mitattavat arvot on mitattava luotettavalla mittausmenetelmällä, jossa on otettu huomioon yleisesti parhaana pidetty nykytekniikka.

Voimaantulo 7.1.2013:

 • Lukuun ottamatta tilanteita, joissa vaatimus ei ole perusteltu laitteen käyttötarkoituksen vuoksi, laitteessa on oltava pois päältä -tila ja/tai valmiustila sekä/tai muu tila, joka ei ylitä edellä mainittuja vaatimuksia, kun laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen.
 • Laitteen tehonkulutus missä tahansa pois päältä -tilassa ei saa olla suurempi kuin 0,50 wattia.
 • Laitteen tehonkulutus missä tahansa tilassa, jossa vain mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminto tai uudelleenaktivointitoiminto ja uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin (valmiustila), ei saa olla yli 0,50 wattia. Tehonkulutus ei saa olla yli 1,00 wattia tilassa, jossa vain mahdollistetaan tieto- tai tilanäyttö tai tällaisen ja uudelleenaktivointitoiminnon yhdistelmä.

Voimaantulo 1.1.2015:

 • Verkkoon liitetyissä laitteissa, jotka voidaan liittää langattomaan verkkoon, käyttäjälle on tarjottava mahdollisuus kytkeä langaton verkkoyhteys tai -yhteydet pois käytöstä, paitsi jos tuotteen käyttötarkoitus on riippuvainen yhdestä langattomasta verkkoyhteydestä ja siinä ei ole kiinteää verkkoyhteyttä.
 • Laitteessa tulee olla tehonhallintatoiminto tai vastaava toiminto, paitsi jos tämä vaatimus ei ole perusteltu laitteen käyttötarkoituksen vuoksi. Kun laitteessa ei ole päätoiminto aktivoituna ja muu energiaa käyttävä tuote ei ole riippuvainen laitteen toiminnoista, tehonhallintatoiminnon on siirrettävä laite lyhyimmän mahdollisen asianmukaisen ajan kuluttua automaattisesti verkkovalmiustilaan. Siirtymisen oletusaika on 20 minuuttia.
 • Verkkovalmiustilassa tehonhallintatoiminto voi siirtää laitteen automaattisesti valmiustilaan tai pois päältä -tilaan tai muuhun tilaan, joka ei ylitä näille tiloille asetettuja tehonkulutusvaatimuksia.
 • Tehonhallintatoiminnon tai vastaavan toiminnon tulee olla käytettävissä laitteen kaikissa verkkoporteissa. Tehonhallintatoiminnon tai vastaavan toiminnon on oltava aktivoituna, elleivät kaikki verkkoportit ole kytketty pois käytöstä. Viimeksi mainitussa tapauksessa tehonhallintatoiminnon tai vastaavan on aktivoiduttava, kun yksikin portti kytketään käyttöön.
 • Vapaasti käytettävissä olevilla valmistajien internetsivustoilla tulee esittää liitteen II kohdan 7 mukaiset tiedot.

Voimaantulo 6.1.2015:

 • Kahvinkeittimille on asetettu lisävaatimuksia kohdassa 6.

Voimaantulo 1.1.2017:

 • HiNA-laitteiden (reititin, modeemi tms.) ja HiNA-toiminnolla varustettujen laitteiden (voidaan kytkeä reitittimeen, modeemiin tms.) tehonkulutus verkkovalmiustilassa, johon tehonhallintatoiminto siirtää laitteen, saa olla enintään 8,00 wattia, kun taas muiden laitteiden tehonkulutus verkkovalmiustilassa saa olla enintään 3,00 wattia. Näitä vaatimuksia ei sovelleta suuren kokoluokan tulostimiin, pöytäkevytpäätteisiin, työasemiin, kannettaviin työasemiin, pienpalvelimiin tai tietokonepalvelimiin.
 • Laitteen, jossa on yksi tai useampi valmiustila, tulee täyttää näitä valmiustiloja koskevat vaatimukset, kun kaikki kiinteästi kytketyt verkkoportit on kytketty irti ja kaikki langattomat verkkoportit on kytketty pois käytöstä.

Voimaantulo 1.1.2019:

 • Muiden verkkoon liitettyjen laitteiden kuin HiNA-laitteiden ja HiNA-toiminnolla varustettujen laitteiden tehonkulutus verkkovalmiustilassa saa olla enintään 2,00 wattia.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilta saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat seuraavanlaiset:

 • Pois päältä -tila: 0–0,3 wattia, syväpoiskytkentäkytkin ensiöpuolella, riippuen muun muassa direktiivin 2014/30/EU mukaiseen sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvistä ominaisuuksista
 • Valmiustila – uudelleenaktivointitila: 0,1 wattia
 • Valmiustila – näyttötila: yksinkertaiset näytöt ja matalatehoiset LEDit: 0,1 wattia; suuremmat näytöt (kuten kellonaikanäytöt) vaativat suuremman tehon
 • Verkkovalmiustila – HiNA-laitteet: 3 wattia; muut kuin HiNA-laitteet: 1 watti tai vähemmän