Ekosuunnittelun työsuunnitelma 2020-2024

Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän uuden työsuunnitelman valmistelu on aloitettu maaliskuussa ja se valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Työohjelma sisältää suunnitelman siitä mitä tuoteryhmiä ja muita ekosuunnitteluun ja energiamerkintään liittyviä asioita tullaan tarkastelemaan vuosina 2020-2024.

Työohjelman valmisteluun liittyen on avattu nettisivu, jonne voi rekisteröityä, jotta saa sähköpostitse tietoa asian etenemisestä sekä kutsut kuulemisiin.

Työohjelma tulee olemaan rakenteeltaan vastaavan tyylinen kuin aiemminkin kuin ennen, mutta erityisesti siinä kiinnitetään huomiota:

  • kiertotalousasioihin
  • uusien ja vanhojen horisontaali/omibus-asetusten uudelleentarkasteluun (esim. standby, offline-tila ja toleranssit)
  • mahdollisiin puutteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin vanhoissa asetuksissa ja vapaaehtoisissa sopimuksissa
  • erityishuomio ICT-laitteisiin (ja erityisesti nopeasti kehittyvät laitteet, mahdollinen nopeutettu menettely)
  • vanhojen energiaan liittyvien tuotteiden tarkasteluun (esim. ikkunat), koska näille ei ole vielä saatu asetettua mitään vaatimuksia
  • uusiin tuoteryhmiin ja niiden potentiaaleihin
  • useita tuotteita sisältävien tuotteiden tarkasteluun (onko näissä säästöpotentiaalia hyödyntämättä).

Työohjelman teon yhteydessä järjestetään kaksi sidosryhmäkuulemista, joissa työn etenemistä pääsee kommentoimaan. Ensimmäinen kokous on suunniteltu alustavasti pidettäväksi heinäkuussa ja toinen lokakuussa.

 Lisätitetoa: tai .