Kuivausrummut
Lot 16


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Kotitalouksien kuivausrummulla tarkoitetaan laitetta, jossa kuivataan tekstiilejä pyörivässä rummussa, jonka läpi johdetaan kuumaa ilmaa ja joka on suunniteltu pääasiallisesti muuhun kuin ammattikäyttöön.
Asetusten alaisia laitteita ovat kotitalouksien verkkosähköä käyttävät ja kaasukäyttöiset kuivausrummut ja kalustepeitteiset kotitalouksien kuivausrummut, mukaan luettuina laitteet, joita myydään muuhun kuin kotitalouskäyttöön.

Vaatimuksia ei sovelleta kotitalouksien kuivaaviin pyykinpesukoneisiin eikä kotitalouksien kuivauslinkoihin.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

Laitteissa tulee olla valittavissa vakiopuuvillaohjelma, tarkoittaen sellaista ohjelmaa, joka kuivaa puuvillapyykin 60 prosentin lähtökosteudesta 0 prosentin jäännöskosteuteen. Tämän tulee olla oletuskuivausohjelma. Mikäli kuivausrumpu on automaattinen, on vakiopuuvillaohjelman oltava myös automaattinen.

Lisäksi valmistajan toimittamassa ohjekirjassa on ilmoitettava

 • tieto vakiopuuvillaohjelmasta sekä maininta, että se on energiatehokkain ohjelma märälle puuvillapyykille
 • tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa
 • ohjeelliset tiedot ohjelman kestosta ja energiankulutuksesta tärkeimmillä kuivausohjelmilla

Voimaantulo 1. marraskuuta 2014

Erityiset vaatimukset

Soveltamispäivä Energiatehokkuus (EEI) Painotettu kondensointiteho (Ct)
01.11.13 EEI < 85 Ct < 60 %
01.11.15 EEI < 76 Ct < 70 %

Taulukkoa luetaan siten, että 1.11.2013 kaikkien kuivausrumpujen energiatehokkuusindeksi (EEI) tulee olla pienempi kuin 85. Sen energiamerkinnän luokan tulee siis olla vähintään C. Liitteessä II määritellään EEI:n ja Ct:n laskentamenetelmä.

Edelleen 1.11.2015 kuivausrumpujen energialuokka on oltava vähintään B.

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

 • 29. toukokuuta 2013 alkaen hormiin liitettävälle, kondensoivalle ja kaasukäyttöiselle kuivausrummulle on jokaiselle oma energiamerkki asetuksen 392/2012 mukaisesti.
 • Saataville asetetaan liitteen II mukainen tuoteseloste.
 • Jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä III määritelty tekninen dokumentaatio.
 • Sähköinen tuoteseloste liitteen II mukaisesti asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015
 • Asetuksen mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät.
 • Energiatehokkuusluokat perustuvat energiatehokkuusindeksiin. Energiatehokkuusindeksi lasketaanliitteen VII ja energiatehokkuusluokka määritetään liitteen VI mukaisesti.
 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainoksessa on tuotteen hinta- tai energiaan liittyviä tietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Merkki

Kukin kotitalouksien kuivausrumpu on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen.

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Sähköinen merkki, joka ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015

Vaatimukset jälleenmyyjille

Uusia energiamerkkejä on kolme; hormiin liitettäville, kondensoiville ja kaasukäyttöisille kuivausrummuille on jokaiselle oma merkki.

 • 1.11.2013 jälkeen valmistettujen kuivausrumpujen pitää olla energiatehokkuudeltaan väh. C luokkaa.
 • 1.11.2015 jälkeen laitteiden pitää olla väh. B.

Joten vaikka energiamerkissä on luokat A+++ – D, ei asteikon heikompia laitteita saa enää tuoda markkinoille.

Energiamerkin sijoittaminen

 • Kaikissa myyntipisteessä olevissa kotitalouksien kuivausrummuissa on ulkopinnalla etuosassa tai päällä selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki.

Merkin tiedot

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • energiatehokkuusluokka
 • kondensoivassa kuivausrummussa kondensaatiotehokkuusluokka
 • vuotuinen energiankulutus
 • kuivausrummun tyyppi
 • kuivausaika, kun rumpu on täynnä ja käytetään vakiopuuvillaohjelmaa
 • nimelliskapasiteetti vakiopuuvillaohjelmalle, kun rumpu on täynnä
 • äänitehotaso kuivausvaiheessa vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella
 • EU-ympäristömerkki, mikäli sellainen on laitemallille myönnetty, voidaan liittää energiamerkkiin

Verkkokauppa

 • Verkkokaupassa ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita markkinoitaessa annetaan alla olevassa ”Postimyynti tms. etäkauppa” -kohdassa määritellyt tiedot.
 • Tuotteiden, jotka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna, hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava, asetuksessa määritelty, kuva. Vanhoilla malleilla sähköisen energiamerkinnän käyttö on vapaaehtoista. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset täältä. Voimaantulo 1.1.2015 alkaen
 • Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kotitalouksien pyykinpesukoneita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava asetuksen liitteen IV mukaisesti seuraavassa järjestyksessä:

 • nimelliskapasiteetti, kun rumpu on täynnä ja käytetään vakiopuuvillaohjelmaa
 • onko kuivausrumpu hormiin liitettävä, kondensoiva vai kaasukäyttöinen kotitalouksien kuivausrumpu
 • energiatehokkuusluokka
 • painotettu vuotuinen energiankulutus
  • verkkosähköä käyttävä: ”Energiankulutus (AEC)  ”X” kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavasta.”;
  • kaasukäyttöinen: ”Energiankulutus (AEC(Gas)) ”X” kWhKaasu vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavasta.” ja ”Energiankulutus (AEC(Gas)el) ”X” kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavasta.”
 • onko kyseessä ’automaattinen kuivausrumpu’ vai ’muu kuin automaattinen kuivausrumpu’
 • vakiopuuvillaohjelman energiankulutus täydellä ja vajaalla rummulla
 • tehonkulutus pois päältä ja päälle jätettynä -tilassa vakiopuuvillaohjelmalle täydellä rummulla
 • ohjelman kesto vakiopuuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla rummulla
 • kondensoivassa kuivausrummussa kondensointitehokkuusluokka
 • äänitehotaso
 • jos kotitalouksien kuivausrumpu on tarkoitettu kalustepeitteiseksi, tieto tästä

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava asetuksen liitteessä II esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

 

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Kotitalouksien kuivausrumpujen energiankulutuksen ja kuivauksen aikaisen äänitason osalta paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia määritellään asetuksen 932/2012 liitteessä IV.

1. Hormiin liitettävät kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 3 kg:

a) energiankulutus: 1,89 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 247 kWh:n vuosikulutusta (1);
b) äänitaso: 69 dB.

2. Hormiin liitettävät kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 5 kg:

a) energiankulutus: 2,70 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 347 kWh:n vuosikulutusta (1);
b) äänitaso: ei saatavilla.

3. Kaasukäyttöiset hormiin liitettävät kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 5 kg:

a) kaasuenergiankulutus: 3,25 kWhKaasu/kuivausohjelma, vastaa 1,3 kWh:ta vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla. Vuotuinen energiankulutus ei ole saatavilla;
b) äänitaso: ei saatavilla.

4. Kondensoivat kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 5 kg:

a) energiankulutus: 3,10 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 396 kWh:n vuosikulutusta (1);
b) äänitaso: ei saatavilla.

5. Hormiin liitettävät kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 6 kg:

a) energiankulutus: 3,84 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 487 kWh:n vuosikulutusta (1);
b) äänitaso: 67 dB.

6. Kondensoivat kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 6 kg:

a) energiankulutus: 1,58 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 209 kWh:n vuosikulutusta (1);
b) äänitaso: ei saatavilla.

7. Hormiin liitettävät kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 7 kg:

a) energiankulutus: 3,9 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 495 kWh:n vuosikulutusta (1);
b) äänitaso: 65 dB.

8. Kaasukäyttöiset hormiin liitettävät kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 7 kg:

a) kaasuenergiankulutus: 3,4 kWhKaasu/kuivausohjelma, vastaa 1,36 kWh:ta vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla. Vuotuinen energiankulutus ei ole saatavilla;
b) äänitaso: ei saatavilla.

9. Kondensoivat kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 7 kg:

a) energiankulutus: 1,6 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 211 kWh:n vuosikulutusta (1);
b) äänitaso: 65 dB.

10. Hormiin liitettävät kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 8 kg:

a) energiankulutus: 4,1 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 520 kWh:n vuosikulutusta (*);
b) äänitaso: 65 dB.

11. Kondensoivat kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 8 kg:

a) energiankulutus: 2,30 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 297 kWh:n vuosikulutusta (*);
b) äänitaso: ei saatavilla.