Torktumlare för hushållsbruk
Lot 16


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör elnätsanslutna och gasdrivna torktumlare för hushållsbruk och inbyggda torktumlare för hushållsbruk. Till produktgruppen hör även sådana apparater som säljs för andra ändamål än hushållsbruk.
  • I produktgruppen ingår inte kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk eller centrifuger för hushållsbruk.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav och krav på energimärkning. Produktgruppen omfattas också av krav på elförbrukning i standby-lägeoch om produkterna är anslutna till elnätet också av krav på elförbrukning i standby-läge för nätanslutna apparater. Dessa krav beskrivs inte på denna produktsida, utan de måste kontrolleras separat.

Förordningar och standarder

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()