Tietokoneet ja palvelimet
Lot 3


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Vaatimukset koskevat seuraavia tuotteita, jotka voivat ottaa tehonsa suoraan vaihtovirtana (AC) sähköverkosta ulkoisen tai sisäisen teholähteen kautta: pöytätietokoneet, integroidut pöytätietokoneet sekä kannettavat tietokoneet (mukaan luettuina taulutietokoneet, laattatietokoneet ja kannettavat kevytpäätteet) ja pöytäkevytpäätteet, työasemat ja kannettavat työasemat sekä pienpalvelimet ja tietokonepalvelimet. Näiden tarkemmat määritelmät löytyvät asetuksen 2 artiklasta.

Vaatimuksia ei sovelleta korttipalvelinjärjestelmiin eikä -komponentteihin, toimintopalvelimiin, monisolmupalvelimiin, sellaisiin tietokonepalvelimiin, joissa yli neljä suoritinliitäntää, pelikonsoleihin eikä telakointiasemiin. Myös nämä määritellään tarkemmin itse asetuksessa.

Televisioiden (Lot 5) ja tietokone-tuoteryhmään (Lot 3)  kuuluvien näyttöjen ekosuunnitteluasetuksia uudelleenkatselmoidaan. Tarkoituksena on yhdistää näiden tuoteryhmien vaatimukset.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ajankohtaista

Ei uutisia

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Erityiset vaatimukset

Pöytätietokone ja integroitu pöytätietokone

Vuotuinen kokonaisenergiankulutus (ETEC, kWh/v) saa olla enintään

1. heinäkuuta 2014 1. tammikuuta 2016
Luokan A tietokone * 133,00 94,00
Luokan B tietokone 158,00 112,00
Luokan C tietokone 188,00 134,00
Luokan D tietokone 211,00 150,00

* Yleisesti ottaen A-luokkaan kuuluvat ne, jotka eivät sovi B-, C-, tai D-luokan määritelmään. B-luokan tietokoneessa on kaksi fyysistä ydintä ja väh. 2 GB muistia. C-luokan koneessa on väh. kolme fyysistä ydintä sekä väh. 2 GB muistia ja/tai dGfx. D-luokan tietokoneessa on väh. neljä fyysistä ydintä sekä 4 GB muistia ja/tai G3-G7 mukainen dGfx.

Erillinen grafiikkakortti (dGfx) ensimmäistä ja kutakin sitä seuraavaa erillistä lisägrafiikkakorttia (dGfx) kohti:

dGfx-luokka TEC-lisäys (kWh/v)
1. heinäkuuta 2014 1. tammikuuta 2016
Ensimmäinen erillinen grafiikkakortti (dGfx) G1 34 18
G2 54 30
G3 69 38
G4 100 54
G5 133 72
G6 166 90
G7 225 122
Kukin sen jälkeinen erillinen lisägrafiikkakortti (dGfx) G1 20 11
G2 32 17
G3 41 22
G4 59 32
G5 78 42
G6 98 53
G7 133 72

Alhaisimman tehonkulutuksen tila (Vaatimukset voimassa asetuksen voimaantulosta alkaen)

 • tuotteessa on oltava alhaisimman tehonkulutuksen tila, jossa saa kulua enintään 0,50 W
 • jos tuote saatetaan markkinoille tieto- tai tilanäytöllä varustettuna, raja on 1,00 W

Tehonhallintatoiminto (Vaatimukset voimassa asetuksen voimaantulosta alkaen)

 • tietokoneessa on oltava tehonhallintatoiminto tai vastaava toiminto, joka automaattisesti kytkee tietokoneen virrankäyttötilaan, jonka tehotarve on lepotilassa sovellettavaa tehotarvevaatimusta alhaisempi, kun tietokone ei suorita päätoimintoaan tai kun muut energiaa käyttävät tuotteet eivät ole riippuvaisia sen toiminnoista

Seuraavat vaatimukset astuvat voimaan 1. heinäkuuta 2014:

Sovelletaan seuraavia ominaisuusperusteisia mukautuksia

 • muisti: 1 kWh/vuosi perustason ylittävää gigatavua (GB) kohti muistin perustason ollessa 2 GB (luokan A, B ja C tietokoneet) tai 4 GB (luokan D tietokoneet)
 • sisäinen lisätallennusväline: 25 kWh/vuosi
 • erillinen televisioviritin: 15 kWh/vuosi
 • erillinen audiokortti: 15 kWh/vuosi
 • erillisten grafiikkakorttien (dGfx), erillisten televisiovirittimien ja erillisten audiokorttien ominaisuusperusteisia mukautuksia sovelletaan ainoastaan niihin kortteihin ja virittimiin, jotka ovat käyttövalmiudessa pöytätietokoneiden tai integroitujen pöytätietokoneiden testauksen aikana

D-luokan koneisiin ei sovelleta vaatimuksia, jos ne täyttävät kaikki seuraavat tekniset edellytykset

 • keskusyksikössä vähintään kuusi fyysistä ydintä
 • vähintään yksi erillinen grafiikkakortti (dGfx) niin, että kehyspuskurin kaistanleveys on yhteensä yli 320 GB/s
 • vähintään 16 GB järjestelmämuistia
 • teholähde, jonka mitoitusantoteho on vähintään 1 000 W

Lepotila

 • tuotteessa on oltava lepotila ja/tai ominaisuuksiltaan lepotilaa vastaava muu tila, joka ei ylitä lepotilalle asetettuja tehontarvevaatimuksia
 • lepotilan tehontarve saa olla pöytätietokoneissa ja integroiduissa pöytätietokoneissa enintään 5,00 W ja kannettavissa tietokoneissa enintään 3,00 W
 • tuotteet, joiden valmiustilan tehontarve on enintään 10,00 W, ei tarvitse olla erillistä järjestelmän lepotilaa
 • jos tuote saatetaan markkinoille WOL-toiminto lepotilassa aktivoituna,
  • voidaan soveltaa 0,70 W tehontarvelisäystä
  • tuote on testattava sekä WOL-toiminto päällä että WOL-toiminto pois päältä, ja tuotteen on täytettävä molemmille asetetut vaatimukset
 • jos laite saatetaan markkinoille ilman Ethernet-valmiuksia, se on testattava WOL- toiminto pois päältä

Pois päältä -tila

 • tehontarve saa pois päältä -tilassa olla enintään 1,00 W
 • tuotteessa on oltava pois päältä -tila ja/tai muu tila, jossa se ei ylitä pois päältä -tilalle asetettuja tehontarvevaatimuksia laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtalähteeseen
 • jos tuote saatetaan markkinoille WOL-toiminto pois päältä -tilassa aktivoituna
  • voidaan soveltaa 0,70 W tehontarvelisäystä
  • tuote on testattava sekä WOL-toiminto päällä että WOL-toiminto pois päältä, ja tuotteen on täytettävä molemmille asetetut vaatimukset
 • jos tuote saatetaan markkinoille ilman Ethernet-valmiuksia, se on testattava WOL- toiminto pois päältä

Sisäisen teholähteen hyötysuhde

Kaikkien tietokoneiden sisäisten teholähteiden hyötysuhteen on oltava vähintään

 • 85 %, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta
 • 82 %, kun käytössä on 20 % ja 100 % mitoitusantotehosta
 • tehokerroin = 0,9, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta

Tehokerroinvaatimusta ei sovelleta sisäisiin teholähteisiin, joiden suurin mitoitusantoteho on alle 75 W.

Tehonhallintatoiminto

 • tietokoneen kytkeytyessä lepotilaan tai WOL-toiminnolla varustettuun pois päältä -tilaan sen on vähennettävä mahdollisten aktiivisten 1 Gbit/s:n Ethernet-verkkoyhteyksien nopeutta
 • tietokoneen ollessa lepotilassa sen olisi reagoitava aktiiviseen tilaan siirtävään tapahtumaan (esimerkiksi verkkoyhteyksien tai käyttöliittymälaitteiden toiminnan tuloksena) siten, että aktiiviseen tilaan siirtävän tapahtuman alusta kuluu ≤ 5 sekuntia järjestelmän täydelliseen käyttökuntoon, mukaan luettuna näytön päivittyminen
 • tietokone on saatettava markkinoille sellaisena, että näytön lepotila aktivoituu, kun käyttäjä ei ole käyttänyt konetta 15 minuuttiin
 • Ethernet-ominaisuudella varustetuissa tietokoneissa on oltava mahdollisuus ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä mahdollinen Wake on LAN (WOL) -ominaisuus lepotilassa. Ethernet-ominaisuudella varustetuissa tietokoneissa on oltava mahdollisuus ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä mahdollinen Wake on LAN (WOL) -ominaisuus pois päältä -tilassa, jos tietokone tukee WOL-ominaisuutta pois päältä -tilassa
 • jos tietokoneessa on nimenomainen lepotila tai muu lepotilaa vastaava toiminto, kyseisen tilan on aktivoiduttava, kun käyttäjä ei ole käyttänyt konetta 30 minuuttiin. Tämä tehonhallintatoiminto on aktivoitava ennen tuotteen saattamista markkinoille
 • käyttäjien on voitava helposti kytkeä käyttöön ja pois käytöstä mahdollinen langaton verkkoyhteys tai -yhteydet ja käyttäjien on saatava symbolin, valon tai vastaavan merkin muodossa selkeä tieto siitä, että langaton verkkoyhteys tai -yhteydet on kytketty käyttöön tai pois käytöstä

Tiedot, jotka valmistajien on toimitettava

 • valmistajien on annettava teknisessä dokumentaatiossa ja vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivustoilla asetuksen liitteen I kohdan 7 mukaiset tiedot

Kannettava tietokone

Vuotuinen kokonaisenergiankulutus (ETEC, kWh/v) saa olla enintään

1. heinäkuuta 2014 1. tammikuuta 2016
Luokan A tietokone * 36,00 27,00
Luokan B tietokone 48,00 36,00
Luokan C tietokone 80,50 60,50

* Yleisesti ottaen A-luokkaan kuuluvat ne, jotka eivät sovi B- tai C-luokan määritelmään. B-luokan kannettavassa tietokoneessa on väh. yksi dGfx. C-luokan koneessa on väh. kaksi fyysistä ydintä ja väh. 2 GB muistia ja luokituksen G3-G7 mukainen dGfx.

Erillinen grafiikkakortti (dGfx) ensimmäistä ja kutakin sitä seuraavaa erillistä lisägrafiikkakorttia (dGfx) kohti:

dGfx-luokka TEC-lisäys (kWh/v)
1. heinäkuuta 2014 1. tammikuuta 2016
Ensimmäinen erillinen grafiikka kortti (dGfx) G1 12 7
G2 20 11
G3 26 13
G4 37 20
G5 49 27
G6 61 33
G7 113 61
Kukin sen jälkeinen erillinen lisägrafiikkakortti (dGfx) G1 7 4
G2 12 6
G3 15 8
G4 22 12
G5 29 16
G6 36 20
G7 66 36

Alhaisimman tehonkulutuksen tila (Vaatimukset voimassa asetuksen voimaantulosta alkaen)

 • tuotteessa on oltava alhaisimman tehonkulutuksen tila, jossa saa kulua enintään 0,50 W
 • jos tuote saatetaan markkinoille tieto- tai tilanäytöllä varustettuna, raja on 1,00 W

Tehonhallintatoiminto (Vaatimukset voimassa asetuksen voimaantulosta alkaen)

 • tietokoneessa on oltava tehonhallintatoiminto tai vastaava toiminto, joka automaattisesti kytkee tietokoneen virrankäyttötilaan, jonka tehotarve on lepotilassa sovellettavaa tehotarvevaatimusta alhaisempi, kun tietokone ei suorita päätoimintoaan tai kun muut energiaa käyttävät tuotteet eivät ole riippuvaisia sen toiminnoista

Seuraavat vaatimukset astuvat voimaan 1. heinäkuuta 2014:

Sovelletaan seuraavia ominaisuusperusteisia mukautuksia:

 • muisti: 0,4 kWh/vuosi perustason ylittävää gigatavua (GB) kohti muistin perustason ollessa 4 GB
 • sisäinen lisätallennusväline: 3 kWh/vuosi
 • erillinen televisioviritin: 2,1 kWh/vuosi
 • erillisten grafiikkakorttien (dGfx) ja erillisten televisiovirittimien ominaisuusperusteisia mukautuksia sovelletaan ainoastaan niihin kortteihin ja virittimiin, jotka ovat käyttövalmiudessa kannettavien tietokoneiden testauksen aikana

C-luokan koneisiin ei sovelleta vaatimuksia, jos ne täyttävät kaikki seuraavat tekniset edellytykset

 • keskusyksikössä vähintään neljä fyysistä ydintä
 • vähintään yksi erillinen grafiikkakortti (dGfx) niin, että kehyspuskurin kaistanleveys on yhteensä yli 225 GB/s
 • vähintään 16 GB järjestelmämuistia

Lepotila

 • tuotteessa on oltava lepotila ja/tai ominaisuuksiltaan lepotilaa vastaava muu tila, joka ei ylitä lepotilalle asetettuja tehontarvevaatimuksia
 • lepotilan tehontarve saa olla pöytätietokoneissa ja integroiduissa pöytätietokoneissa enintään 5,00 W ja kannettavissa tietokoneissa enintään 3,00 W
 • tuotteet, joiden valmiustilan tehontarve on enintään 10,00 W, ei tarvitse olla erillistä järjestelmän lepotilaa
 • jos tuote saatetaan markkinoille WOL-toiminto lepotilassa aktivoituna,
  • voidaan soveltaa 0,70 W tehontarvelisäystä
  • tuote on testattava sekä WOL-toiminto päällä että WOL-toiminto pois päältä, ja tuotteen on täytettävä molemmille asetetut vaatimukset
 • jos laite saatetaan markkinoille ilman Ethernet-valmiuksia, se on testattava WOL- toiminto pois päältä

Pois päältä -tila

 • tehontarve saa pois päältä -tilassa olla enintään 1,00 W
 • tuotteessa on oltava pois päältä -tila ja/tai muu tila, jossa se ei ylitä pois päältä -tilalle asetettuja tehontarvevaatimuksia laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtalähteeseen
 • jos tuote saatetaan markkinoille WOL-toiminto pois päältä -tilassa aktivoituna
  • voidaan soveltaa 0,70 W tehontarvelisäystä
  • tuote on testattava sekä WOL-toiminto päällä että WOL-toiminto pois päältä, ja tuotteen on täytettävä molemmille asetetut vaatimukset
 • jos tuote saatetaan markkinoille ilman Ethernet-valmiuksia, se on testattava WOL- toiminto pois päältä

Tehonhallintatoiminto

 • tietokoneen kytkeytyessä lepotilaan tai WOL-toiminnolla varustettuun pois päältä -tilaan sen on vähennettävä mahdollisten aktiivisten 1 Gbit/s:n Ethernet-verkkoyhteyksien nopeutta
 • tietokoneen ollessa lepotilassa sen olisi reagoitava aktiiviseen tilaan siirtävään tapahtumaan (esimerkiksi verkkoyhteyksien tai käyttöliittymälaitteiden toiminnan tuloksena) siten, että aktiiviseen tilaan siirtävän tapahtuman alusta kuluu ≤ 5 sekuntia järjestelmän täydelliseen käyttökuntoon, mukaan luettuna näytön päivittyminen
 • tietokone on saatettava markkinoille sellaisena, että näytön lepotila aktivoituu, kun käyttäjä ei ole käyttänyt konetta 15 minuuttiin
 • Ethernet-ominaisuudella varustetuissa tietokoneissa on oltava mahdollisuus ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä mahdollinen Wake on LAN (WOL) -ominaisuus lepotilassa. Ethernet-ominaisuudella varustetuissa tietokoneissa on oltava mahdollisuus ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä mahdollinen Wake on LAN (WOL) -ominaisuus pois päältä -tilassa, jos tietokone tukee WOL-ominaisuutta pois päältä -tilassa
 • jos tietokoneessa on nimenomainen lepotila tai muu lepotilaa vastaava toiminto, kyseisen tilan on aktivoiduttava, kun käyttäjä ei ole käyttänyt konetta 30 minuuttiin. Tämä tehonhallintatoiminto on aktivoitava ennen tuotteen saattamista markkinoille
 • käyttäjien on voitava helposti kytkeä käyttöön ja pois käytöstä mahdollinen langaton verkkoyhteys tai -yhteydet ja käyttäjien on saatava symbolin, valon tai vastaavan merkin muodossa selkeä tieto siitä, että langaton verkkoyhteys tai -yhteydet on kytketty käyttöön tai pois käytöstä

Tiedot, jotka valmistajien on toimitettava

 • valmistajien on annettava teknisessä dokumentaatiossa ja vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivustoilla asetuksen liitteen I kohdan 7 mukaiset tiedot

Pöytäkevytpääte, työasema  ja pienpalvelin

Kaikkien tietokoneiden sisäisten teholähteiden hyötysuhteen on oltava vähintään (voimaantulo 1. heinäkuuta 2014)

 • 85 %, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta
 • 82 %, kun käytössä on 20 % ja 100 % mitoitusantotehosta
 • tehokerroin = 0,9, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta

Tehokerroinvaatimusta ei sovelleta sisäisiin teholähteisiin, joiden suurin mitoitusantoteho on alle 75 W.

Tiedot, jotka valmistajien on toimitettava

 • valmistajien on annettava teknisessä dokumentaatiossa ja vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivustoilla asetuksen liitteen I kohdan 7 mukaiset tiedot
 • nämä tiedot tulee antaa myös kannettavista työasemista

Tietokonepalvelin

Sisäisen teholähteen hyötysuhde (voimaantulo 1. heinäkuuta 2014)

 • kaikkien monisyöttöteholähteiden (AC-DC) hyötysuhteen on oltava vähintään:
  • 85 %, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta
  • 82 %, kun käytössä on 20 % ja 100 % mitoitusantotehosta
 • kaikkien monisyöttöteholähteiden (AC-DC) tehokertoimen on oltava vähintään:
  • 0,8, kun käytössä on 20 % mitoitusantotehosta
  • 0,9, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta
  • 0,95, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta
 • kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden mitoitusantoteho on enintään 500 W, hyötysuhteen on oltava vähintään:
  • 70 %, kun käytössä on 10 % mitoitusantotehosta
  • 82 %, kun käytössä on 20 % mitoitusantotehosta
  • 89 %, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta
  • 85 %, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta
 • kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden mitoitusantoteho on enintään 500 W, tehokertoimen on oltava vähintään:
  • 0,8, kun käytössä on 20 % mitoitusantotehosta
  • 0,9, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta
  • 0,95, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta
 • kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden mitoitusantoteho on yli 500 W mutta enintään 1 000 W, hyötysuhteen on oltava vähintään:
  • 75 %, kun käytössä on 10 % mitoitusantotehosta
  • 85 %, kun käytössä on 20 % ja 100 % mitoitusantotehosta
  • 89 %, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta
 • kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden mitoitusantoteho on yli 500 W mutta enintään 1 000 W, tehokertoimen on oltava vähintään:
  • 0,65, kun käytössä on 10 % mitoitusantotehosta
  • 0,8, kun käytössä on 20 % mitoitusantotehosta
  • 0,9, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta
  • 0,95, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta
 • kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden mitoitusantoteho on yli 1 000 W, hyötysuhteen on oltava vähintään:
  • 80 %, kun käytössä on 10 % mitoitusantotehosta
  • 88 %, kun käytössä on 20 % ja 100 % mitoitusantotehosta
  • 92 %, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta
 • kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden mitoitusantoteho on yli 1 000 W, tehokertoimen on oltava vähintään
  • 0,8, kun käytössä on 10 % mitoitusantotehosta
  • 0,9, kun käytössä on 20 % mitoitusantotehosta
  • 0,9, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta
  • 0,95, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta

Tiedot, jotka valmistajien on toimitettava

 • valmistajien on annettava teknisessä dokumentaatiossa ja vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivustoilla asetuksen liitteen I kohdan 7 mukaiset tiedot

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Parhaan saatavilla olevan teknologian viitearvot on määritetty asetuksen 617/2013 liitteessä IV

Markkinoilla olevien tietokoneiden parhaat energiankulutusarvot ovat seuraavat:

 • ETEC vaihtelee luokittain – katso taulukko jäljempänä
 • Lepotila: 0,4 W
 • Pois päältä -tila: 0,0 W.

Parhaat tämänhetkiset ETEC-arvot:

ETEC (kWh/vuosi) (1)
Pöytätietokone ja integroitu pöytätietokone Luokka A 33,4
Luokka B 28,7
Luokka C 75,8
Luokka D 63,5
Kannettava tietokone Luokka A 10,9
Luokka B 18,1
Luokka C 26,3