Tietokoneet ja palvelimet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tähän tuoteryhmään kuuluvat seuraavat tuotteet, jotka ottavat tehonsa suoraan vaihtovirtana (AC) sähköverkosta: pöytätietokoneet, integroidut pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet (ml. taulutietokoneet, laattatietokoneet ja kannettavat kevytpäätteet), pöytäkevytpäätteet, työasemat, kannettavat työasemat sekä pien- ja tietokonepalvelimet. Näiden termien määritelmät voi katsoa täältä.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu korttipalvelinjärjestelmät ja -komponentit, toiminto- ja monisolmupalvelimet, tietokonepalvelimet, joissa on yli neljä suoritinliitäntää, pelikonsolit eivätkä telakointiasemat.
 • Tälle tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Kaikki vaatimukset on kuvattu alempana.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

 • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen III mukaisesti.

Pöytätietokoneet ja integroidut pöytätietokoneet

Voimaantulo 1.7.2014:

 • Mikäli tuotteen valmiustilan tehontarve on yli 10,00 W, tuotteessa on oltava lepotila ja/tai ominaisuuksiltaan lepotilaa vastaava muu tila, joka tehontarve on enintään 5,00 W.
 • Tuotteessa on lisäksi oltava tehonkulutustila, jossa sen tehontarve ei ole yli 0,50 W laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtalähteeseen. Jos tuote saatetaan markkinoille tieto- tai tilanäytöllä varustettuna, voidaan käyttää 0,50 W tehontarvelisäystä.
 • Tuotteessa on oltava pois päältä -tila ja/tai muu tila, jossa sen tehontarve on enintään 1,00 W laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtalähteeseen.
 • Jos tuote saatetaan markkinoille WOL-toiminto (”Wake On Lan”) lepotilassa tai pois päältä -tilassa aktivoituna, voidaan soveltaa 0,70 W tehontarvelisäystä kummassakin tilassa. Tuote on testattava sekä WOL-toiminto päällä että pois päältä, ja tuotteen on täytettävä molemmille asetetut vaatimukset. Jos tuote saatetaan markkinoille ilman Ethernet-valmiuksia, se on testattava WOL-toiminto pois päältä sekä lepotilassa että pois päältä -tilassa.
 • Vaatimuksia on asetettu myös sisäisen teholähteen hyötysuhteeseen liittyen liitteen II kohdassa 5.1 sekä tehonhallintatoimintoon liittyen kohdassa 6.
 • Teknisessä dokumentaatiossa ja vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivuilla on annettava kohdan 7.1 mukaiset tiedot.
 • Mikäli laitteessa on sisäinen muisti, sisäinen lisätallennusväline tai sellainen erillinen audiokortti tai televisioviritin, joka on käyttövalmiudessa pöytätietokoneiden testauksen aikana, eikä kyseessä ole luokan D tietokone, jossa on kaikki kohdassa 1.1.4 mainitut ominaisuudet, on TEC-lisäys vuotuiseen kokonaisenergiankulutukseen kohdan 1.1.2 alakohtien a-d mukainen. Vuotuinen kokonaisenergiankulutus lasketaan liitteen II kohdan 1.1.1 mukaisesti ja sen vuonna 2016 voimaan tulleet maksimiarvot on esitetty alla.

Voimaantulo 1.1.2016:

Vuotuinen kokonaisenergiankulutus (ETEC, kWh/vuosi) saa olla enintään:

 • Luokan A tietokone: 94,00
 • Luokan B tietokone: 112,00
 • Luokan C tietokone: 134,00
 • Luokan D tietokone: 150,00.

Mikäli laitteessa on sellainen erillinen grafiikkakortti, joka on käyttövalmiudessa pöytätietokoneiden testauksen aikana, eikä kyseessä ole luokan D tietokone, jossa on kaikki kohdassa 1.1.4 mainitut ominaisuudet, on TEC-lisäys vuotuiseen kokonaisenergiankulutukseen kohdan 1.2.2 alakohdan e mukainen.

Kannettavat tietokoneet

Voimaantulo 1.7.2014:

 • Tuotteessa on oltava lepotila ja/tai ominaisuuksiltaan lepotilaa vastaava muu tila, joka tehontarve on enintään 3,00 W.
 • Tuotteessa on lisäksi oltava tehonkulutustila, jossa sen tehontarve ei ole yli 0,50 W laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtalähteeseen. Jos tuote saatetaan markkinoille tieto- tai tilanäytöllä varustettuna, voidaan käyttää 0,50 W tehontarvelisäystä.
 • Tuotteessa on oltava pois päältä -tila ja/tai muu tila, jossa sen tehontarve on enintään 1,00 W laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtalähteeseen.
 • Jos tuote saatetaan markkinoille WOL-toiminto (”Wake On Lan”) lepotilassa tai pois päältä -tilassa aktivoituna, voidaan soveltaa 0,70 W tehontarvelisäystä kummassakin tilassa. Tuote on testattava sekä WOL-toiminto päällä että pois päältä, ja tuotteen on täytettävä molemmille asetetut vaatimukset. Jos tuote saatetaan markkinoille ilman Ethernet-valmiuksia, se on testattava WOL-toiminto pois päältä sekä lepotilassa että pois päältä -tilassa.
 • Vaatimuksia on asetettu myös tehonhallintatoimintoon liittyen liitteen II kohdassa 6.
 • Teknisessä dokumentaatiossa ja vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivuilla on annettava kohdan 7.1 mukaiset tiedot. Jos tietokone toimii akuilla, joita vain ammattikäyttäjät voivat vaihtaa, on tästä ilmoitettava kohdan 7.2 mukaisesti.
 • Mikäli laitteessa on yli 4 GB:n sisäinen muisti, sisäinen lisätallennusväline tai sellainen erillinen televisioviritin, joka on käyttövalmiudessa pöytätietokoneiden testauksen aikana, eikä kyseessä ole luokan C tietokone, jossa on kaikki kohdassa 1.3.4 mainitut ominaisuudet, on TEC-lisäys vuotuiseen kokonaisenergiankulutukseen kohdan 1.3.2 alakohtien a-c mukainen. Vuotuinen kokonaisenergiankulutus lasketaan liitteen II kohdan 1.3.1 mukaisesti ja sen vuonna 2016 voimaan tulleet maksimiarvot on esitetty alla.

Voimaantulo 1.1.2016:

Vuotuinen kokonaisenergiankulutus (ETEC, kWh/vuosi) saa olla enintään:

 • Luokan A tietokone: 27,00
 • Luokan B tietokone: 36,00
 • Luokan C tietokone: 60,50

Mikäli laitteessa on sellainen erillinen grafiikkakortti, joka on käyttövalmiudessa pöytätietokoneiden testauksen aikana, eikä kyseessä ole luokan C tietokone, jossa on kaikki kohdassa 1.3.4 mainitut ominaisuudet, on TEC-lisäys vuotuiseen kokonaisenergiankulutukseen kohdan 1.4.2 alakohdan e mukainen.

Pöytäkevytpäätteet, työasemat ja pienpalvelimet

Voimaantulo 1.7.2014:

Sisäisen teholähteen hyötysuhteelle on asetettu vähimmäisarvoja liitteen II kohdassa 5.

Teknisessä dokumentaatiossa ja vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivuilla on annettava kohdan 7.3 mukaiset tiedot.

Kannettavat työasemat

Voimaantulo 1.7.2014:

Teknisessä dokumentaatiossa ja vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivuilla on annettava kohdan 7.3 mukaiset tiedot.

Tietokonepalvelimet

Voimaantulo 1.7.2014:

Moni- ja yksittäissyöttölähteiden hyötysuhteille ja tehokertoimille on asetettu vähimmäisarvoja kohdan 5.2 mukaisesti.

Teknisessä dokumentaatiossa ja vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivuilla on annettava kohdan 7.3 mukaiset tiedot.

Voimaantulo 1.3.2020:

Tietokonepalvelimet eivät enää kuulu tämän asetuksen piiriin, vaan niitä koskevat ekosuunnitteluvaatimukset kuvataan Palvelimet ja tiedontallennustuotteet-sivulla.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat seuraavanlaiset:

 • Energiankulutus lepotilassa 0,4 W ja pois päältä -tilassa 0,0 W
 • Parhaat tämänhetkiset (2012) ETEC-arvot:
ETEC (kWh/vuosi)
Pöytätietokone ja integroitu pöytätietokone Luokka A 33,4
Luokka B 28,7
Luokka C 75,8
Luokka D 63,5
Kannettava tietokone Luokka A 10,9
Luokka B 18,1
Luokka C 26,3