Datorer och servrar
Lot 3


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör följande produkter som får kraft direkt från elnätet (AC): stationära datorer, stationära datorer med integrerad bildskärm, bärbara datorer (inklusive datorplattor, pekplattor och rörliga tunna klienter), stationära tunna klienter, arbetsstationer, rörliga arbetsstationer samt enkla servrar och datorservrar. Definitionen av dessa termer finns här.
  • Till produktgruppen hör inte bladsystem och bladkomponenter, serverutrustning, flernodsservrar, datorservrar med fler än fyra processorsocklar, spelkonsoler eller dockstationer.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav.

Förordningar och standarder

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()