Spelkonsoler
ENTR/Growth Lot 3

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

Förordningar och standarder

Inga krav har ställts på produktgruppen.

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()