Pelikonsolit

Tuoteryhmän kuvaus

  • Tuoteryhmään kuuluvat pelikonsolit.
  • Tuoteryhmään eivät kuulu itse peliohjelmat tai pelikonsolien oheislaitteet.
  • Tuoteryhmän kohdalla sääntelyn aloittamisen kriteerit eivät täyty, joten tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia ei ole asetettu. Tuoteryhmää koskevat kuitenkin lepovirtakulutuksen vaatimukset ja jos näitä tuotteita on liitetty verkkoon, myös verkkolaitteiden lepovirtakulutuksen vaatimukset. Näitä vaatimuksia ei ole kuvailtu tällä tuotesivulla, joten ne tulee katsoa erikseen. Tuoteryhmän toimialayhteisö on myös solminut vapaaehtoisen sopimuksen.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän kohdalla sääntelyn aloittamisen kriteerit eivät täyty, joten tuoteryhmän vaatimusten valmistelu on lopetettu.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()