Kommenttipyyntö: videopelikonsolien ja kuvantamislaitteiden vapaaehtoiset sopimukset

Komissio järjestää videopelikonsolien ja kuvantamislaitteiden vapaaehtoisiin sopimuksiin liittyen kuulemisfoorumin jäsenmaille 12.12.2019.

Kuulemisfoorumia varten Energiavirasto varaa mahdollisuuden antaa kommentteja ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) nojalla suunnitelluista komission asetusluonnoksista.

Komission työversiot saa kommentointitarkoitukseen lähettämällä pyynnön Energiaviraston Timo Vihavaiselle (). Mahdolliset kommentit pyydetään lähettämään 8.1.2020 mennessä.