Kuvantamislaitteet (kopiokoneet, faxit, printterit, skannerit, monitoimikoneet)
Lot 4


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Toimialayhteisön vapaaehtoinen sopimus (SRI)

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ajankohtaista

Ei uutisia

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Toimiala on solminut vapaaehtoisen sopimuksen tuotteiden ekologisisten näkökohtien itsesäätelystä. Tästä syystä viralliseen sääntelyyn viranomaisten toimesta ei lähdetä.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.