Kuvantamislaitteet (kopiokoneet, faxit, printterit, skannerit, monitoimikoneet)

Tuoteryhmän kuvaus

  • Tuoteryhmään kuuluu esimerkiksi kopiokoneita, skannereita, fakseja, tulostimia ja monitoimikoneita. Tuoteryhmä on samoin määritelty kuin vastaava Energy Star -ohjelmassa.
  • Tuoteryhmän kohdalla sääntelyn aloittamisen kriteerit eivät täyty, joten tuoteryhmälle ei ole vaatimuksia. Tuoteryhmän toimialayhteisö on kuitenkin solminut vapaaehtoisen sopimuksen.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän kohdalla sääntelyn aloittamisen kriteerit eivät täyty, joten tuoteryhmän vaatimusten valmistelu on lopetettu.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()