Bildbehandlingsutrustning (kopiatorer, faxar, skrivare, scannrar, multifunktionsskrivare)
Lot 4

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör till exempel kopiatorer, skannrar, faxar, skrivare och multifunktionsskrivare. Produktgruppen definieras på samma sätt som i det motsvarande Energy Star-programmet.
  • Produktgruppen uppfyller inte kriterierna för ett regelverk och därför har inga krav ställts på produktgruppen. Det finns dock ett frivilligt avtal som gäller produktgruppen.

Förordningar och standarder

Inga krav har ställts på produktgruppen.

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()