Matka- ja älypuhelimet sekä tabletit


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmää koskeva esiselvitys on meneillään. Selvityksessä arvioidaan mahdollisten ekosuunnittelu- ja energiamerkintöjä koskevien vaatimusten esittämistä sekä potentiaalia niiden ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Lisätietoa löytyy selvitystä varten avatulta verkkosivulta (Ecodesign preparatory study on mobile phones, smartphones and tablets) Sivustolla on mahdollista rekisteröityä sidosryhmään, jolloin saat tiedon esiselvityksen etenemisestä ja saat kutsut sidosryhmäkuulemisiin.

Selvityksen on määrä valmistua helmikuussa 2021.

Älypuhelimien materiaalitehokkuutta on myös tarkasteltu jo valmistuneessa selvityksessä, joka löytyy täältä.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Taustaselvitys, task 1 (2021)

Taustaselvitys, task 2 (2021)

Taustaselvitys, task 3 (2021)

Taustaselvitys, task 4 (2021)

Taustaselvitys, task 5 (2021)

Taustaselvitys, task 6 (2021)

Taustaselvitys, task 7 (2021)

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()