Matka- ja älypuhelimet sekä tabletit


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmää koskeva esiselvitys on valmistunut helmikuussa 2021. Selvityksessä arvioidaan mahdollisten ekosuunnittelu- ja energiamerkintöjä koskevien vaatimusten esittämistä sekä potentiaalia niiden ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Lisätietoa löytyy selvityksen verkkosivulta (Ecodesign preparatory study on mobile phones, smartphones and tablets).

Älypuhelimien materiaalitehokkuutta on myös tarkasteltu jo valmistuneessa selvityksessä, joka löytyy täältä.

Esiselvityksen pohjalta Euroopan komissio on käynnistänyt tuoteryhmää koskevien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten valmistelun, jonka ensimmäinen konsultaatiofoorumi pidettiin 28.6.2021.
Syksyn 2021 aikana valmistelu jatkuu kahdelle kokouksella syyskuussa, joista ensimmäinen 7.9.2021 käsittelee korjattavuuden pisteytystä ja toinen 16.9.2021 laitteiden energiatehokkuuden mittaamista ja laskentaa. Asetusten pitäisi valmistua alustavan arvion mukaan vuoden 2022 aikana.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.