Matka- ja älypuhelimet sekä tabletit


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmää koskeva ekosuunnitteluasetus hyväksyttiin regulaatiokomitean kokouksessa 18.11.2022. Asetus tarkistetaan parlamentin ja ministerineuvoston toimesta ja hyväksytty asetus julkaistaan virallisessa lehdessä, jonka jälkeen se astuu voimaan 20 päivän jälkeen. Asetuksen vaatimuksia aletaan soveltamaan 21 kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

Energiamerkintäasetus valmistuu luultavasti joulukuun lopulla.

 

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Lisätietoa löytyy selvityksen verkkosivulta (Ecodesign preparatory study on mobile phones, smartphones and tablets).sätietoa löytyy selvityksen verkkosivulta (Ecodesign preparatory study on mobile phones, smartphones and tablets).

Älypuhelimien materiaalitehokkuutta on myös tarkasteltu jo valmistuneessa selvityksessä, joka löytyy täältä.