Matka- ja älypuhelimet sekä tabletit

Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmälle on valmisteltu ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetus, joiden vaatimukset tulevat voimaan 20.6.2025 alkaen.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Lisätietoa löytyy selvityksen verkkosivulta (Ecodesign preparatory study on mobile phones, smartphones and tablets).sätietoa löytyy selvityksen verkkosivulta (Ecodesign preparatory study on mobile phones, smartphones and tablets).

Älypuhelimien materiaalitehokkuutta on myös tarkasteltu jo valmistuneessa selvityksessä, joka löytyy täältä.

 

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()