Kylmäsäilytyslaitteet ammattikäyttöön (kaupan kylmälaitteet myyntitoiminnolla)


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

  • Tuoteryhmään kuuluvat verkkosähköä käyttävät kylmäsäilytyslaitteet, joihin liittyy suora myyntitoiminto, mukaan lukien laitteet, jotka myydään muiden kuin elintarvikkeiden kylmäsäilytystä varten. Tarkempi määritelmä löytyy asetuksen artiklasta 2.
  • Tätä asetusta ei sovelleta suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyskalusteisiin, joiden voimanlähteenä on pelkästään jokin muu energianlähde kuin sähkö; suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin, joissa ei käytetä kompressoritoimista kylmäkoneistoa; erillisiin komponentteihin, kuten lauhdutinyksikköön, kompressoreihin tai vesilauhdutteiseen yksikköön, joihin keskuskoneellinen kylmäkaluste on kytkettävä, jotta se voi toimia; elintarvikkeiden jalostamisessa käytettäviin suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin; suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin, jotka on erikseen testattu ja hyväksytty lääkkeiden ja tieteellisten näytteiden säilytystä varten; suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin, jotka on tarkoitettu elävien elintarvikkeiden, kuten elävien kalojen ja äyriäisten, myyntiä ja esillepanoa varten, eikä kylmävesiakvaarioihin ja kylmävesisäiliöihin; pitsatyöpöytiin ja kylmäkön työpöytiin; vaakasuuntaisiin tarjoilu- ja myyntikalusteisiin, joissa on oma kylmäsäilytyslämpötiloissa toimimaan suunniteltu säilytys; suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin, joissa ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää ja jotka toimivat johtamalla jäähdytettyä ilmaa ulkoisesta ilmanjäähdytysyksiköstä; tähän eivät sisälly keskuskoneelliset kylmäkalusteet eivätkä liitteen IV taulukossa 4 määritellyt luokkaan 6 kuuluvat kylmämyyntiautomaatit.kulmakaappeihin; myyntiautomaatteihin, jotka on suunniteltu toimimaan pakastesäilytyslämpötiloissa; jäähileellä kylmänä pidettäviin kalatiskeihin; asetuksessa (EU) 2015/1095 määriteltyihin ammattikäyttöön tarkoitettuihin kylmä- ja pakastesäilytyskaappeihin, pikajäähdytyskaappeihin, lauhdutinyksiköihin ja prosessijäähdytyslaitteisiin; viinikaappeihin ja minibaareihin.
  • Tuoteryhmälle on voimassa vuonna 2019 voimaan tulleet ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset. Katso myös tuoteryhmä ”kylmäsäilytyslaitteet ammattikäyttöön (ammattikylmälaitteet)”.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Energiatehokkuusvaatimukset

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden EEI ei saa 1 päivästä maaliskuuta 2021 alkaen ylittää taulukossa 1 esitettyjä arvoja.

EEI
Jäätelöpakastimet 80
Kaikki muut kylmäsäilytyslaitteet, joihin liittyy suora myyntitoiminto 100

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden, lukuun ottamatta rumputyyppisiä kylmämyyntiautomaatteja, EEI ei saa 1 päivästä syyskuuta 2023 alkaen ylittää taulukossa 2 esitettyjä arvoja.

EEI
Jäätelöpakastimet 50
Kaikki muut kylmäsäilytyslaitteet, joihin liittyy suora myyntitoiminto, lukuun ottamatta rumputyyppisiä kylmämyyntiautomaatteja 80

EEI:n määrittely on esitetty asetuksen liitteessä III.

Resurssitehokkuusvaatimukset

Asetuksen liitteessä II kohdassa 2 on esitetty resurssitehokkuusvaatimuksia, jotka suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden on täytettävä 1.3.2021 alkaen. Vaatimuksia on varaosien saatavuudelle, varaosien enimmäistoimitusajalle, korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen jakamiseen sekä purkamiseen liittyviin tietoihin.

Tietovaatimukset

Asetuksen liitteessä II kohdassa 3 on esitetty tietovaatimuksia, jotka laitteista on annettava 1.3.2021 alkaen asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä vapaasti käytettävissä olevilla valmistajien, maahantuojien ja valtuutettujen edustajien verkkosivustoilla.

Energiamerkintä­vaatimukset

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen energiatehokkuusluokka määräytyy sen EEI:n perusteella taulukon 1 mukaisesti.

Energiatehokkuusluokka

EEI

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

Tietovaatimukset

Asetuksen liitteessä II kohdassa 3 on esitetty tietovaatimuksia, jotka laitteista on annettava 1.3.2021 alkaen asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä vapaasti käytettävissä olevilla valmistajien, maahantuojien ja valtuutettujen edustajien verkkosivustoilla.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

 

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Asetuksen voimaantuloajankohtana suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden EEI:n kannalta paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia yksilöitiin seuraavasti:

TDA (m2), nettotilavuus (l) tai bruttotilavuus (l) tapauksen mukaan T1 tai TV AE (kWh/a)
Supermarkettien kylmäkalusteet

(supermarkettien jääkaappikalusteena käytettävä pystykaappi)

3,3 4526

(= 12,4 kWh/24 h)

Supermarkettien kylmäkalusteet

(supermarkettien jääkaappikalusteena käytettävä vaakasuuntainen kaappi)

2,2 2044

(= 5,6 kWh/24 h)

Supermarkettien kylmäkalusteet

(supermarkettien pakastinkalusteena käytettävä pystykaappi)

3 9709

(= 26,6 kWh/24 h)

Supermarkettien kylmäkalusteet

(supermarkettien pakastinkalusteena käytettävä vaakasuuntainen kaappi)

1,4 1621

(= 4,4 kWh/24 h)

2,76 6424

(= 17,6 kWh/24 h)

Tölkkien ja pullojen kylmämyyntiautomaatti 548 7 °C 1547

(= 4,24 kWh/24 h)

Spiraalityyppinen kylmämyyntiautomaatti 472 3 °C 2070

(= 5,67 kWh/24 h)

Juomakylmiö 506 475

(= 1,3 kWh/24 h)

Jäätelöpakastin 302 329

(= 0,9 kWh/24 h)

Irtojäätelövitriini 1,43 10862

(= 29,76 kWh/24 h)