Kylmäsäilytyslaitteet ammattikäyttöön (Ammattikylmälaitteet)
ENTR Lot 1


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Ekosuunnitteluvaatimuksia sovelletaan sähkökäyttöisiin pikajäähdytyskaappeihin ja sähkökäyttöisiin ammattikäyttöön tarkoitettuihin kylmä- ja pakastesäilytyskaappeihin, myös sellaisiin, joita myydään elintarvikkeiden ja eläinten ruoan jäähdyttämiseen, pakastamiseen ja kylmäsäilyttämiseen.

Vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin tuotteisiin:

 • ammattikäyttöön tarkoitetut kylmä- ja pakastesäilytyskaapit, joiden ensisijaisena energialähteenä on muu kuin sähkö;
 • ammattikäyttöön tarkoitetut kylmä- ja pakastesäilytyskaapit, joissa on erilliskoneisto;
 • avokalusteet, joissa ovettomuus on oleellinen edellytys niiden ensisijaisen toiminnon kannalta;
 • elintarvikkeiden jalostukseen nimenomaisesti suunnitellut kylmälaitteet; yksi osasto, joka on nettotilavuudeltaan vähemmän kuin 20 prosenttia laitteen koko nettotilavuudesta ja joka on erityisesti suunniteltu elintarvikkeiden jalostuksessa käytettäväksi, ei riitä poikkeukseen;
 • pelkästään pakastettujen elintarvikkeiden hallittuun sulattamiseen suunnitellut kylmälaitteet; yksi osasto, joka on erityisesti suunniteltu pakastettujen elintarvikkeiden sulattamiseen hallitusti, ei riitä poikkeukseen;
 • pitsatyöpöydät ja kylmäkön työpöydät;
 • tarjoilu- ja myyntikalusteet sekä muut vastaavanlaiset kaapit, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu elintarvikkeiden näytteille asettamista ja myyntiä varten kylmä- ja pakastesäilytyksen ohella;
 • kaapit, jotka eivät käytä kompressoritoimista kylmäkoneistoa;
 • pikajäähdytys- ja pikapakastuskaapit ja -huoneet, joiden kapasiteetti on yli 300 kg elintarvikkeita;
 • jatkuvatoimiset pikajäähdytyslaitteet, kuten pikajäähdytystunnelit;
 • asiakkaan eritelmän mukaisesti yksittäisenä tilaustyönä valmistettavat ammattikäyttöön tarkoitetut kylmä- ja pakastesäilytyskaapit ja pikajäähdytyskaapit, jotka eivät vastaa liitteessä I olevan 10 alakohdan määritelmän mukaisia muita ammattikäyttöön tarkoitettuja kylmä- ja pakastesäilytyskaappeja tai liitteessä I olevan 11 alakohdan määritelmän mukaisia pikajäähdytyskaappeja;
 • built-in -kaapit;
 • roll-in-kaapit ja läpiantomallin kaapit;
 • staattisen ilmankierron kaapit;
 • säiliöpakastimet.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Erityiset vaatimukset

Ekosuunnitteluvaatimuksia tulee voimaan neljässä vaiheessa alkaen 1.7.2016. Tarkempi aikataulu ja vaatimukset löytyvät asetuksen 2015/1095 artiklasta 3.

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

Energiamerkkejä on kaksi kappaletta.

Tavarantoimittaja on vastuussa seuraavista asioista:

 • Kukin kylmäsäilytyslaite on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen julkaistaan myöhemmin.
 • Saataville asetetaan liitteen IV mukainen tuoteseloste.
 • Jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä V määritelty tekninen dokumentaatio.
 • Asetuksen mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät liitteessä IX esitetyllä tavalla.
 • Energiatehokkuusluokat perustuvat energiatehokkuusindeksiin. Energiatehokkuusindeksi lasketaan liitteen VIII ja energiatehokkuusluokka määritetään Iiitteen II mukaisesti.
 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Merkki

Kukin kylmäsäilytyslaite on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen julkaistaan myöhemmin.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

 

 

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Ammattikäyttöön tarkoitettujen kylmä- ja pakastesäilytyskaappien energiatehokkuusindeksin (EEI), lauhdutinyksikköjen nimellislämpökertoimen ja vuotuisen energiatehokkuuskertoimen  sekä prosessijäähdytyslaitteiden vuotuisen energiatehokkuuskertoimen kannalta paras markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot on määritelty asetuksen 2015/1095 liitteessä XII.

1. Ammattikäyttöön tarkoitettujen kylmä- ja pakastesäilytyskaappien energiatehokkuusindeksin (EEI) kannalta paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia:

Nettotilavuus (litraa) Vuotuinen energiankulutus EEI
Kylmä pystykaappi 600 474,5 29,7
Kylmä kylmävetolaatikosto 300 547,5 21,4
Pakaste pystykaappi 600 1 825 41,2
Pakaste kylmävetolaatikosto 200 1 460 41,0

2. Lauhdutinyksikköjen nimellislämpökertoimen ja vuotuisen energiatehokkuuskertoimen kannalta paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia:

Säilytyslämpötila Nimellisteho PA Sovellettava suhde Vertailuarvo
Keski 0,2 kW ≤ PA ≤ 1 kW COP 1,9
1 kW < PA ≤ 5 kW COP 2,3
5 kW < PA ≤ 20 kW SEPR 3,6
20 kW < PA ≤ 50 kW SEPR 3,5
Matala 0,1 kW ≤ PA ≤ 0,4 kW COP 1,0
0,4 kW < PA ≤ 2 kW COP 1,3
2 kW < PA ≤ 8 kW SEPR 2,0
8 kW < PA ≤ 20 kW SEPR 2,0

3. Prosessijäähdytyslaitteiden vuotuisen energiatehokkuuskertoimen kannalta paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia:

Lämmönsiirtoaine lauhdutuspuolella Säilytyslämpötila Nimellinen jäähdytystehoPA SEPR-minimiarvo
Ilma Keski PA ≤ 300 kW 3,4
PA > 300 kW 3,7
Matala PA ≤ 200 kW 1,9
PA > 200 kW 1,95
Vesi Keski PA ≤ 300 kW 4,3
PA > 300 kW 4,5
Matala PA ≤ 200 kW 2,3
PA > 200 kW 2,7