Kyl- och frysutrustning (processkylaggregat för högtemperatur)
ENTR/Growth Lot 1


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör elektriska nätanslutna kylskåp och frysar samt snabbnedkylningsskåp för professionellt bruk, inklusive sådana som säljs för kylning, frysning och förvaring av livsmedel och foder. Till produktgruppen hör också kondensoraggregat för låg- och/eller medeltemperatur och processkylaggregat för låg- och/eller medeltemperatur.
  • Till produktgruppen hör inte otillämpliga produkter som nämns i artikel 1.1–3i ekodesignförordningen.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav och dessutom omfattas elektriska nätanslutna kylskåp och frysar för professionellt bruk av krav på energimärkning. Däremot har inga krav på energimärkning fastställts för kyl- och frysskåp.

Förordningar och standarder

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()