Jääkaapit ja pakastimet
Lot 13


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat verkkosähköä käyttävät kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteet, joiden tilavuus on enintään 1500 litraa. Mukaan luetaan myös laitteet, joita myydään muuhun kuin kotitalouskäyttöön ja muiden kuin elintarvikkeiden jäähdyttämiseen, sekä verkkosähköä käyttävät kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteet, joita voidaan käyttää myös akuilla.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu kylmäsäilytyslaitteet, joiden ensisijainen energialähde on muu kuin sähkö, akkukäyttöiset kylmäsäilytyslaitteet, jotka voidaan liittää verkkovirtaan erikseen hankittavalla tasasuuntaajalla, yksittäisenä tilaustyönä valmistettavat kylmäsäilytyslaitteet, jotka eivät vastaa muita kylmäsäilytyslaitteiden malleja, palvelusektorille tarkoitetut kylmäsäilytyslaitteet, joiden sisältämien elintarvikkeiden poistaminen havaitaan elektronisesti ja tieto siitä siirretään automaattisesti verkkoyhteyden kautta etävalvontajärjestelmään eivätkä laitteet, joiden pääasiallinen tarkoitus ei ole elintarvikkeiden säilyttäminen jäähdyttämällä, kuten erilliset jääkoneet tai kylmien juomien jakelulaitteet.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja 10-1500 litran kylmäsäilytyslaitteille on asetettu energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.7.2010:

 • Kylmäsäilytyslaitteiden valmistajien toimittamassa ohjekirjassa on oltava tiedot laatikoiden, korien ja hyllyjen yhdistelmästä, jolla laite käyttää energiaa mahdollisimman tehokkaasti, ja siitä, miten kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen käytönaikainen energiankulutus voidaan minimoida.
 • Viinikaappien ohjekirjassa tulee olla maininta ”Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämiseen”.
 • Energiatehokkuusindeksi lasketaan liitteen IV menetelmällä ja kaikki vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset on tehtävä liitteen III mukaisesti.

Voimaantulo 1.7.2013:

 • Kun loppukäyttäjä on aktivoinut ohjeiden mukaisesti pakastimen tai pakastinosaston pikapakastuksen tai vastaavan toiminnon muuttamalla termostaatin asetuksia, toiminnon tulee automaattisesti palauttaa normaali säilytyslämpötila viimeistään 72 tunnin kuluttua. Tätä vaatimusta ei sovelleta jääkaappi-pakastimiin, joissa on yksi termostaatti ja yksi kompressori ja jotka on varustettu sähkömekaanisella ohjaustaululla.
 • Jääkaappi-pakastimien, joissa on yksi termostaatti ja yksi kompressori ja jotka on varustettu sähköisellä ohjaustaululla ja joita voi valmistajan ohjeiden mukaisesti käyttää alle + 16 °C:n ympäristölämpötilassa, on oltava sellaisia, että mahdollinen talviasetuskytkin tai muu toiminto, jolla varmistetaan oikea pakastuslämpötila, toimii automaattisesti laitteen sijoitusympäristön lämpötilaan mukaan.
 • Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden, joiden käyttötilavuus on alle 10 litraa, tulee siirtyä automaattisesti toimintatilaan, jossa sähkön kulutus on 0,00 wattia, kun ne ovat olleet yli tunnin tyhjänä. Pelkkä syväpoiskytkentäkytkimen olemassaolo ei ole riittävä.

Voimaantulo 1.7.2014:

 • Kotitalouksien kompressorikäyttöisten kylmäsäilytyslaitteiden, joiden tilavuus on vähintään 10 litraa, lukuun ottamatta viinikaappeja, jääkaappeja, joissa on 1-3 tähden osasto, jääkaappi-pakastimia, kaappipakastimia ja säiliöpakastimia, tulee olla energiatehokkuusindeksiltään EEI < 42.

Voimaantulo 1.7.2015:

 • Kotitalouksien absorptiokäyttöisten ja muuntyyppisten kylmäsäilytyslaitteiden, joiden tilavuus on vähintään 10 litraa, lukuun ottamatta viinikaappeja, jääkaappeja, joissa on 1-3 tähden osasto, jääkaappi-pakastimia, kaappipakastimia ja säiliöpakastimia, tulee olla energiatehokkuusindeksiltään EEI < 110.

 

Energiamerkintä­vaatimukset

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan 10-1500 litran kylmäsäilytyslaitteita. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 30.11.2011:

  • Kylmälaitteiden, lukuun ottamatta viinikaappeja, jääkaappeja, joissa on 1-3 tähden osasto, jääkaappi-pakastimia, kaappipakastimia ja säiliöpakastimia, energiatehokkuusluokan on oltava vähintään seuraava:
   • 7.2014 lähtien: kompressorikäyttöiset vähintään luokkaa A+
   • 7.2015 lähtien: absorptiokäyttöiset ja muuntyyppiset vähintään luokkaa D
 • Painettu tuoteseloste ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Tuoteselosteiden tulee olla liitteen III mukaisia.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen IV mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.
 • Painettu merkki tulee toimittaa jokaisen laitteen mukana ja sähköinen energiamerkki on asetettava jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Merkkien tulee olla ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen II mukaisia.

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan 10-1500 litran kylmäsäilytyslaitteita. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 30.11.2011:

 • Energiatehokkuusluokat on määritettävä liitteen IX mukaisesti ja laskettava liitteen VI mukaisesti.
  • Kylmälaitteiden, lukuun ottamatta viinikaappeja, jääkaappeja, joissa on 1-3 tähden osasto, jääkaappi-pakastimia, kaappipakastimia ja säiliöpakastimia, energiatehokkuusluokan on oltava vähintään seuraava:
   • 7.2014 lähtien: kompressorikäyttöiset vähintään luokkaa A+
   • 7.2015 lähtien: absorptiokäyttöiset ja muuntyyppiset vähintään luokkaa D
 • Painettu tuoteseloste ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Tuoteselosteiden tulee olla liitteen III mukaisia.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen IV mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.
 • Painettu merkki tulee toimittaa jokaisen laitteen mukana ja sähköinen energiamerkki on asetettava jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Merkkien tulee olla ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen II mukaisia.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

 

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia oli asetuksen julkaisuhetkellä seuraavanlainen:

 • Kompressorikäyttöiset jääkaapit:
  • EEI = 29,7 ja vuotuinen energiankulutus 115 kWh, kun kokonaiskäyttötilavuus on 300 litraa tuoreiden ruoka-aineiden osastossa, laitteessa on lisäksi 25 litran jäähdytysosasto ja ilmastoluokka on T (trooppinen)
  • Melu = 33 dB(A)
 • Absorptiokäyttöiset jääkaapit:
  • EEI = 97,2 ja vuotuinen energiankulutus 245 kWh, kun kokonaiskäyttötilavuus on 28 litraa tuoreiden ruoka-aineiden osastossa, ja ilmastoluokka on N (lauhkea)
  • Melu ≈ 0 dB(A).
 • Kompressorikäyttöiset jääkaappi-pakastimet:
  • EEI = 28,0 ja vuotuinen energiankulutus 157 kWh, kun kokonaiskäyttötilavuus on 255 litraa, josta 236 litraa tuoreiden ruoka-aineiden osastossa ja 19 litraa neljän tähden pakastinosastossa, ja ilmastoluokka on T
  • Melu = 33 dB(A)
 • Kompressorikäyttöiset kaappipakastimet:
  • EEI = 29,3 ja vuotuinen energiankulutus 172 kWh, kun kokonaiskäyttötilavuus on 195 litraa neljän tähden pakastusosastossa, ja ilmastoluokka on T
  • Melu = 35 dB(A)
 • Kompressorikäyttöiset säiliöpakastimet:
  • EEI = 27,4 ja vuotuinen energiankulutus 153 kWh, kun kokonaiskäyttötilavuus on 223 litraa neljän tähden pakastinosastossa, ja ilmastoluokka on T
  • Melu = 37 dB(A)

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()