Kylmäsäilytyslaitteet kotitalouskäyttöön
Lot 13


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmä koostuu jää- ja viileäkaapeista, pakastimista ja vastaavista kotitalouksien verkkosähköä käyttävistä, tilavuudeltaan 10–1500 litran jäähdytyslaitteista, myös kalustepeitteisistä. Viinikaapit on tietyin rajoituksin jätetty vaatimusten ulkopuolelle.

Vaatimusten ulkopuolelle jäävät esim. nestekaasu- tai akkukäyttöiset jääkaapit, palvelusektorin etävalvonnan avulla toteutetut kylmäsäilytyslaitteet sekä yksittäiset tilaustyönä valmistetut laitteet. Asetusta ei myöskään sovelleta laitteisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus ei ole elintarvikkeiden säilyttäminen jäähdyttämällä, kuten erilliset jääkoneet tai kylmien juomien jakelulaitteet.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

 • Laitteen ohjekirjassa tulee olla kerrottuna, kuinka käytönaikainen energiankulutus minimoidaan, mm. laatikoiden, korien ja hyllyjen tehokkaimmalla yhdistelmällä. Voimaantulo 1. heinäkuuta 2010
 • Pakastimien tulee palautua automaattisesti normaaliin säilytyslämpötilaan kolmen vuorokauden kuluttua pikapakastuskytkimen käytön jälkeen. Yksikompressoristen jääkaappi-pakastimien mahdollisen talviasetuskytkimen tulee toimia automaattisesti sijoitusympäristön lämpötilan mukaan. Voimaantulo 1. heinäkuuta 2013
 • Viinikaappien ohjekirjaan tulee valmistajan toimesta sisällyttää teksti: “Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämiseen”. Ohjekirjassa tulee olla myös tiedot siitä, miten käytönaikainen energiankulutus voidaan minimoida.
 • Tätä tuoteryhmää koskevat myös lepovirtavaatimukset

Erityiset vaatimukset

Voimaantulo Energiatehokkuusindeksi (EEI)
1.7.2010 EEI < 55 (kompressorik.) / EEI < 150 (muut)
1.7.2012 EEI < 44 (kompressorik.) / EEI < 125 (muut)
1.7.2014 EEI < 42 (kompressorik.)
1.7.2015 EEI < 110 (muut)

Taulukkoa luetaan siten, että 1.7.2010 kompressorikäyttöisten kylmäsäilytyslaitteiden energiatehokkuusindeksi (EEi) tulee olla pienempi kuin 55. Tätä vastaava energiamerkinnän luokka on a. Muuntyyppisillä (esim. absorptiokäyttöisillä) laitteilla EEi tulee olla pienempi kuin 150. asetuksen liitteessä IV määritellään EEi:n laskentamenetelmä.

Edelleen vuonna 2012 kaikkien markkinoille saatettavien kompressorikäyttöisten kylmäsäilytyslaitteiden energialuokka on oltava vähintään a+.

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

Tavarantoimittaja on vastuussa seuraavista asioista:

 • Kukin kylmäsäilytyslaite on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen II mukainen.
 • Sähköinen merkki, joka ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen II mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista. Voimaantulo 1.1.2015
 • Sähköinen tuoteseloste liitteen III mukaisesti asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista. Voimaantulo 1.1.2015
 • Jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä IV määritelty tekninen dokumentaatio.
 • Asetuksen mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät liitteessä VI esitetyllä tavalla.
 • Energiatehokkuusluokat perustuvat energiatehokkuusindeksiin. Energiatehokkuusindeksi lasketaan liitteen VIII ja energiatehokkuusluokka määritetään liitteen XI mukaisesti.

Merkki

Energiamerkkejä on kaksi kappaletta ja lisäksi viinikaapeille on oma energiamerkki.

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Vaatimukset jälleenmyyjille

Lisäksi:

 • Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava seuraavassa järjestyksessä:
  1. energiatehokkuusluokka
  2. vuotuinen energiankulutus
  3. kunkin osaston käyttötilavuus ja mahdollinen tähtiluokitus
  4. ”ilmastoluokka”
  5. äänitaso
  6. ’jos malli on tarkoitettu kalustepeitteiseksi, tieto tästä
 • viinikaapeista seuraava tieto: ”Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämiseen” (tämä kohta ei koske kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteita, joita ei ole erityisesti suunniteltu viinin säilyttämiseen, mutta joita kuitenkin voidaan käyttää tähän tarkoitukseen, eikä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteita, joissa viininsäilytysosasto on jonkin muun osastotyypin lisänä).
 • Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä iii esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.
 • Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Uudelleenkatselmointiin liittyvät taustaselvitykset:

 

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiatehokkuusindeksin (EEI) ja melun osalta parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot on määritetty asetuksen 643/2009 liitteessä VI

Kompressorikäyttöiset jääkaapit:

 • EEI = 29,7 ja vuotuinen energiankulutus 115 kWh, kun kokonaiskäyttötilavuus on 300 litraa tuoreiden ruoka-aineiden osastossa, laitteessa on lisäksi 25 litran jäähdytysosasto ja ilmastoluokka on T (trooppinen);
 • Melu: 33 dB(A).

Absorptiokäyttöiset jääkaapit:

 • EEI = 97,2 ja vuotuinen energiankulutus 245 kWh, kun kokonaiskäyttötilavuus on 28 litraa tuoreiden ruoka-aineiden osastossa, ja ilmastoluokka on N (lauhkea);
 • Melu ≈ 0 dB(A).

Kompressorikäyttöiset jääkaappi-pakastimet:

 • EEI = 28,0 ja vuotuinen energiankulutus 157 kWh, kun kokonaiskäyttötilavuus on 255 litraa, josta 236 litraa tuoreiden ruoka-aineiden osastossa ja 19 litraa neljän tähden pakastinosastossa, ja ilmastoluokka on T (trooppinen);
 • Melu = 33 dB(A).

Kompressorikäyttöiset kaappipakastimet:

 • EEI = 29,3 ja vuotuinen energiankulutus 172 kWh, kun kokonaiskäyttötilavuus on 195 litraa neljän tähden pakastusosastossa, ja ilmastoluokka on T (trooppinen);
 • Melu = 35 dB(A).

Kompressorikäyttöiset säiliöpakastimet:

 • EEI = 27,4 ja vuotuinen energiankulutus 153 kWh, kun kokonaiskäyttötilavuus on 223 litraa neljän tähden pakastinosastossa, ja ilmastoluokka on T (trooppinen);
 • Melu = 37 dB(A).